Nomulide akrabalar

AKRABA EŞ ANLAMLISI TÜRKÇESİ
Ba’o Padro Anne
Ma’o Madro Baba
Frato Erkek kardeş
Ahato Frateto Kız kardeş
Birödero Fratego Abi
Ebleo ahatego abla
Suno Edo Oğul
Gogo edeto Kız
Drono ededo Erkek torun
droneto dronoso Kız torun
Vivo esposo Karı
Vivulo aspano koca
Maba’o Ado Dede(annenin babası)
Baba’o Ado Dede (babanın babası)
Bredo Gelin
Grumo Damat
Bredba’o Dünür (gelinin babası)
Bredma’o Dünür (gelinin annesi)
Gruṃa’o Dünür (damadın babası)
Grumma’o Dünür (damadın annesi)
Vivahato Pultezo Baldız
Vivahatvivulo pultezaspano Baldızın kocası
Vivahatedo Pultezedo Baldızın oğlu
Vivahatedeto Pultezedeto Baldızın kızı
Vivahatdrono Pultezdrono Baldızın erkek torunu
Vivahatdroneto Pultezdroneto Baldızın kız torunu
Vivahatbredo Pultezbredo Baldızın gelini
Vivahatbredma’o Pultezbredma’o Baldızın gelininin annesi
Vivahatbredba’o Pultezbredma’o Baldızın gelininin babası
Vivahatgrumo Pultezgrumo Baldızın damadı
Vivahatgrumma’o Pultezgrumma’o Baldızın damadının annesi
Vivahatgruṃa’o Pultezgruṃa’o Baldızın damadının babası
Vivahatvema’o Pultezvema’o Baldızın kaynanası
Vivahatveba’o pultezveba’o Baldızın kaynatası
Vivfrato Kayınço (karının erkek kardeşi)
vivfratvivo Kayınçonun karısı
Vivfratedo Kayınçonun oğlu
Vivfratedeto Kayınçonun kızı
Vivfratdrono kayınçonun erkek torunu
Vivfratdroneto Kayınçonun kız torunu
Vivfratbredo kayınçonun gelini
Vivfratbredma’o kayınçonun gelininin annesi
Vivfratbredba’o Kayınçonun gelininin babası
Vivfratgrumo Kayınçonun damadı
Vivfratgrumma’o Kayınçonun damadının annesi
Vivfratfruṃa’o Kayınçonun damadının babası
Vivba’o Vepadro Karının babası (kaynata)
Vivma’o vemadro Karının annesi (kaynana)
Vivjoseno Karının erkek kuzeni
vivjoseneto Karının kız kuzeni
Vivma’ahato Karının teyzesi
Vivma’ahatvivulo vivma’ahataspano Karının teyzesinin kocası
Vivba’ahato Karının halası
Vivba’ahatvivulo Vivba’ahataspano Karının halasının kocası
Vivbafrato Karının amcası
Vivbafratvivo vivbafratesposo Karının amcasının karısı
Vivmafrato Karının dayısı
Vivmafratvivo vivmafratesposo Karının dayısının karısı
vivulahato Aspanahato Görümce
Vivulahatvivulo aspanahataspano Görümcenin kocası
Vivulahatedo Aspanahatedo Görümcenin oğlu
Vivulahatedeto Aspanahatedeto Görümcenin kızı
Vivulahatdrono Aspanahatdrono Görümcenin erkek torunu
Vivulahatdroneto Aspanahatdroneto Görümcenin kız torunu
Vivulahatbredo Aspanahatbredo Görümcenin gelini
Vivulahatgrumo Aspanahatgrumo Görümcenin damadı
Vivulahatvema’o Aspanahatvema’o Görümcenin kaynanası
Vivulahatveba’o Aspanahatveba’o Görümcenin kaynatası
Vivulfrato Aspanfrato Kayınbirader (kocanın erkek kardeşi)
Vivulfratvivo Alto Kayınbiraderin karısı (elti)
Vivulfratedo Altedo kayınbiraderin oğlu
Vivulfratedeto Altedeto kayınbiraderin kızı
Vivulfratdrono Altadrono kayınbiraderin erkek torunu
Vivulfratdroneto Altadroneto kayınbiraderin kız torunu
Vivulfratbredo altabredo kayınbiraderin gelini
Vivulfratgrumo Altagrumo kayınbiraderin damadı
Vivulfratvema’o kayınbiraderin kaynanası
vivulfratveba’o kayınbiraderin kaynatası
Mabafrato Annenin amcası
Mabafratvivo mabafratesposo Annenin amcasının karısı
Mabafratedo Annenin amca oğlu
Mabafratedeto Annenin amca kızı
mabafratadrono Annenin amca torunu
Mabafratadroneto Annenin amcasının kız torunu
Mabafratadronedo Annenin amcasının torununun oğlu
mabafratadronedoso Annenin amcasının torununun kızı
Maba’ahato annenin halası
Maba’ahatvivulo Maba’ahataspano Annenin halasının kocası
Maba’ahatedo Annenin hala oğlu
Maba’ahatedoso Annenin hala kızı
Mama’ahato Annenin teyzesi
mama’ahatedoso Annenin teyze kızı
Mama’ahatedo Annenin teyze oğlu
Mama’ahatvivulo Mama’ahataspano Annenin teyzesinin kocası
mama’ahatmafrato Annenin dayısı
Mama’ahatmafratvivo Mama’ahatmafratesposo Annenin dayısının karısı
Mama’ahatmafratedo Annenin dayısının oğlu
Mama’ahatmafratedoso Anne dayısının kızı
Vivulba’o Kocanın babası
vivulma’o Kocanın annesi
Vivuljoseno Kocanın erkek kuzeni
Vivuljoseneto Kocanın kız kuzeni
Vivulma’ahato Kocanın teyzesi
Vivulma’ahatedo Kocanın teyze oğlu
Vivulma’ahatedoso Kocanın teyze kızı
Vivulma’ahatvivulo Vivulma’ahataspano Kocanın teyzesinin kocası
Vivulba’ahato Kocanın halası
Vivulba’ahatedo Kocanın hala oğlu
Vivulba’ahatedoso Kocanın hala kızı
Vivulba’ahatvivulo Vivulba’ahataspano Kocanın halasının kocası
Vivulbafrato Kocanın amcası
Vivulbafratedo Kocanın amca oğlu
Vivulbafratedoso Kocasının amca kızı
Vivulbafratvivo Vivulbafratesposo Kocanın amca karısı
Vivulmafrato Kocanın dayısı
Vivulmafratedo Kocanın dayı oğlu
Vivulmafratedoso Kocanın dayı kızı
Vivulmafratvivo Vivulmafratesposo Kocanın dayısının karısı
mama’o Adeto Anneanne
bama’o adeto Babaabbe
Mafrato Dayı
Mafratvivo Mafratesposo Dayının karısı (yenge)
Mafratedo joseno Dayı oğlu (kuzen)
Mafratedoso Joseneto Dayı kızı (kuzen)
Mafratdrono Dayının torunu
Mafratdroneto Dayının kız torunu
Mafratbredo Dayı gelini
Mafratgrumo Dayı damadı
Mafratniso Dayının erkek yeğeni
Mafratniseto Dayının kız yeğeni
Mafratjoseno Dayının erkek kuzeni
Mafratjoseneto Dayının kız kuzeni
Mafratedvivo mafratedesposo Dayı oğlunun karısı
Mafratededo Dayı oğlunun erkek çocuğu
Mafratededoso Dayı oğlunun kız çocuğu
Mafratedosedo Dayı kızının erkek çocuğu
Mafratedosedoso Dayı kızının kız çocuğu
Mafratedosvivulo Dayı kızının kocası
Mafratedosabredo Dayı kızının gelini
Mafratedosagrumo Dayı kızının damadı
Mafratedabredo Dayı oğlunun gelini
Mafratedagrumo Dayı oğlunun damadı
Bafrato Amca
Bafratvivo Amcanın karısı
Bafratedo Amcanın oğlu
Bafratedoso Amcanın kızı
Bafratadrono Amcanın erkek torunu
bafratadroneto Amcanın kız torunu
bafratabredo Amcanın gelini
Bafratagrumo Amcanın damadı
Bafratniso Amcanın erkek yeğeni
bafratniseto Amcanın kız yeğeni
Bafratjoseno Amcanın erkek kuzeni
Bafratjoseneto Amcanın kız kuzeni
Bafratedvivo Amca oğlunun karısı
Bafratededo Amca oğlunun erkek çocuğu
Bafratededoso Amca oğlunun kız çocuğu
bafratedabredo Amcanın oğlunun gelini
Bafratedagrumo Amcanın oğlunun damadı
Bafratedosvivulo Bafratedosaspano Amca kızının kocası
Bafratedosedo Amca kızının erkek çocuğu
Bafratedosedoso Amca kızının kız çocuğu
bafratedosagrumo Amcanın kızının damadı
Ma’ahato Teyze
Ma’ahatvivulo Ma’ahataspano Teyzenin kocası
Ma’ahatedo Teyzenin oğlu
Ma’ahatedoso Teyzenin kızı
Ma’ahatadrono Teyzenin erkek torunu
Ma’ahatadroneto Teyzenin kız torunu
Ma’ahatagrumo Teyzenin damadı
ma’ahatabredo Teyzenin gelini
Ma’ahatedosvivulo Ma’ahatedosaspano Teyzenin kızının kocası
Ma’ahatedosedo Teyzenin kızının oğlu
Ma’ahatedosedoso Teyzenin kızının kızı
Ma’ahatededo Teyze oğlunun oğlu
Ma’ahatededoso Teyze oğlunun kızı
Ma’ahatedvivo Ma’ahatedesposo Teyze oğlunun karısı
Ma’ahatedagrumo Teyze oğlunun damadı
Ma’ahatedabredo Teyze oğlunun gelini
Ma’ahatedosagrumo Teyze kızının damadı
Ma’ahatedosabredo Teyze kızının gelini
Ma’ahatniso Teyzenin erkek yeğeni
Ma’ahatniseto Teyzenin kız yeğeni
Ma’ahatjoseno Teyzenin erkek kuzeni
Ma’ahatjoseneto Teyzenin kız kuzeni
Ba’ahato Hala
Ba’ahatvivulo ba’ahataspano Halanın kocası
Ba’ahatedo Halanın oğlu
Ba’ahatedoso Halanın kızı
Ba’ahatadrono Halanın erkek torunu
Ba’ahatadroneto Halanın kız torunu
Ba’ahatagrumo halanın damadı
Ba’ahatabredo halanın gelini
Ba’ahatedosvivulo ba’ahatedosaspano Halanın kızının kocası
Ba’ahatedosedo Halanın kızının oğlu
Ba’ahatedosedoso Halanın kızının kızı
Ba’ahatededo Hala oğlunun oğlu
Ba’ahatededoso Hala oğlunun kızı
ba’ahatedvivo Hala oğlunun karısı
Ba’ahatedagrumo Hala oğlunun damadı
Ba’ahatedabredo Hala oğlunun gelini
Ba’ahatedosagrumo Hala kızının damadı
Ba’ahatedosabredo Hala kızının gelini
Ba’ahatniso Halanın erkek yeğeni
Ba’ahatniseto Halanın kız yeğeni
Ba’ahatjoseno Halanın erkek kuzeni
Ba’ahatjoseneto Halanın kız kuzeni
Fratvivo Fratesposo Erkek kardeşin karısı
Fratagrumo Erkek kardeşin damadı
Fratabredo Erkek kardeşin gelini
Fratadrono Erkek kardeşin erkek torunu
Fratadroneto Erkek kardeşin kız torunu
Fratabredba’o Erkek kardeşin Gelininin babası
Fratabredma’o Erkek kardeşin gelininin annesi
Fratagruṃa’o Erkek kardeşin damadının babası
Fratagrumma’o Erkek kardeşin damadının annesi
ahatvivo Aneşto Kız kardeşin kocası (enişte)
Ahatedo/niso Aneştedo Kız kardeşin erkek çocuğu
Ahatedoso/niseto Aneştedoso Kız kardeşin kız çocuğu
Ahatagrumo/nisetvivulo Aneştagrumo Kız kardeşin damadı
Ahatabredo/nisvivo aneştabredo Kız kardeşin gelini
Ahatadrono/nisedo Aneştadrono Kız kardeşin erkek torunu
Ahatadroneto/nisedoso Aneştadroneto Kız kardeşin kız torunu
Ahatabredba’o Kız kardeşin Gelininin babası
ahatabredma’o Kız kardeşin gelininin annesi
Ahatagruṃa’o Kız kardeşin damadının babası
ahatagrumma’o Kız kardeşin damadının annesi
Birödervivo Biröderesposo Abinin karısı
Biröderagrumo Abinin damadı
Biröderabredo Abinin gelini
Biröderadrono Abinin erkek torunu
Biröderadroneto abinin kız torunu
Biröderabredba’o abinin Gelininin babası
Biröderabredma’o abinin gelininin annesi
Biröderagruṃa’o abinin damadının babası
Biröderagrumma’o abinin damadının annesi
Biröderedo Niso Abinin oğlu
Birödereto Niseto Abinin kızı
Eblevivulo Ablanın kocası (enişte)
Eblegrumo ablanın damadı
Eblebredo ablanın gelini
Ebledrono ablanın erkek torunu
Ebledroneto ablanın kız torunu
Eblebredba’o ablanın Gelininin babası
Eblebredma’o ablanın gelininin annesi
Ebleruṃa’o ablanın damadının babası
Eblegrumma’o ablanın damadının annesi
Ebledo Niso ablanın oğlu
ebledoso niseto ablanın kızı
Joseno Erkek kuzen
Josenvivo Josenesposo Erkek kuzenin karısı
Josenedo Erkek kuzenin oğlu
Josenedoso Erkek kuzenin kızı
Josenagrumo Erkek kuzenin damadı
Josenabredo Erkek kuzenin gelini
Josenabredba’o Erkek kuzenin gelininin babası
Josenabredma’o Erkek kuzenin gelininin annesi
Josenagruṃa’o Erkek kuzenin damadının babası
Josenagrumma’o Erkek kuzenin damadının annesi
josenma’ahato Erkek kuzenin teyzesi
Josenma’ahatvivulo Josenma’ahataspano Erkek kuzenin teyzesinin kocası
Josenma’ahatedo Erkek kuzenin teyze oğlu
Josenma’ahatedoso Erkek kuzenin teyze kızı
Josenba’ahato Erkek kuzenin halası
Josenba’ahatvivulo Josenba’ahataspano Erkek kuzenin halasının kocası
Josenba’ahatedo Erkek kuzenin hala oğlu
Josenba’ahatedoso Erkek kuzenin hala kızı
Josenmafrato Erkek kuzenin dayısı
josenmafratedo Erkek kuzenin dayı oğlu
Josenmafratedoso Erkek kuzenin dayı kızı
Joseneto Kız kuzen
Josenetvivulo Josenetaspano Kız kuzenin kocası
Josenetedo Kız kuzenin oğlu
Josenetedoso Kız kuzenin kızı
Josenetagrumo Kız kuzenin damadı
josenetabredo Kız kuzenin gelini
Josenetabredba’o Kız kuzenin gelininin babası
Josenetabredma’o Kız kuzenin gelininin annesi
Josenetagruṃa’o Kız kuzenin damadının babası
Josenetagrumma’o Kız kuzenin damadının annesi
Josenetma’ahato Kız kuzenin teyzesi
Josenetma’ahatvivulo Josenetma’ahataspano Kız kuzenin teyzesinin kocası
Josenetma’ahatedo Kız kuzenin teyze oğlu
Josenetma’ahatedoso Kız kuzenin teyze kızı
Josenetba’ahato Kız kuzenin halası
Josenetba’ahatvivulo Josenetba’ahataspano Kız kuzenin halasının kocası
Josenetba’ahatedoso Kız kuzenin hala oğlu
Josenetmafrato Kız kuzenin hala kızı
Josenetmafratedo Kız kuzenin dayısı
Josenetmafratedoso Kız kuzenin dayı oğlu
Niso Kız kuzenin dayı kızı
Niseto Erkek yeğen
Nisvivo Erkek yeğenin karısı
Nisedoso Erkek yeğenin kızı
Nisedo Erkek yeğenin oğlu
Nisagrumo Erkek yeğenin damadı
Nisabredo Erkek yeğenin gelini
Nisadrono Erkek yeğenin erkek torunu
nisadroneto Erkek yeğenin kız torunu
Nisagrumma’o Erkek yeğenin damadının annesi
Nisagruṃa’o Erkek yeğenin damadının babası
Nisabredma’o Erkek yeğenin gelininin annesi
Nisabredba’o Erkek yeğenin gelininin babası
Niseto Kız yeğen
Nisetvivulo Nisetaspano kız yeğenin kocası
Nisetedoso kız yeğenin kızı
Nisetedo kız yeğenin oğlu
Nisetagrumo kız yeğenin damadı
Nisetabredo kız yeğenin gelini
Nisetadrono kız yeğenin erkek torunu
Nisetadroneto kız yeğenin kız torunu
Nisetagrumma’o kız yeğenin damadının annesi
Nisetagruṃa’o kız yeğenin damadının babası
Nisetabredma’o kız yeğenin gelininin annesi
Nisetabredba’o kız yeğenin gelininin babası
aneşto Enişte
Ado Dede
advivo Adeto nine
Adfrato Dedenin erkek kardeşi
Adahato Dedenin kız kardeşi
Adba’o Dedenin babası
Adado Dedenin dedesi
Log out of this account

Leave a Reply