Nomuli nedir?

İletişim olmadan yaşam olmaz. Bugün alışverişe çıksanız bir şekilde diyalog kurmadan neyi başarabilirsiniz? işte iletişim bu derece önemli bir mevzudur. Dünya’da yüzyıllarca çeşitli diller var oldu ve olacaktır bunla birlikte Dünya’da geçmişten beri kelime alışverişleri oldu ve günümüzde bu alışveriş hızlandı. Günümüzde eskisine nazaran daha falza diyalog ve iletişim imkanı var. 300 yıl öncesine kadar şehrinizde kısıtlı bir çevreniz varken bugün Okyanus ötesiyle konuşabiliyorsunuz. Ve gün gelecek Dünya ortak bir dili konuşacaktır böyle giderse. Bu süreç ingilizcenin hayatımıza iyice yerleşmesiyle başlamıştır günümüzde “ingilizce yetmiyor” sözünü çok duyar olduk ve İngilizce neredeyse yabanı dil olmaktan çıkacak böyle giderse. Ben neden mi bu dili oluşturdum? amacım başta eğlenmekti fakat şimdi Dünya’daki bu değişime kendi çapımda da olsa ben de varım demektir varım demekte bir tercihtir taşın altına elini koymaktır. Dünya’da bilinen ilk yapay dili muhyi-yi gülşeni adlı bir osmanlı şairi oluşturmuştur bu durumu çoğu kişi bilmez hatta Osmanlıcayı düşünün Türkçe-arapça-farsça karışımıydı değil mi? günümüz Türkçesinde bile bir çok yabancı kökenli kelime bulunmaktadır sonuçta izole bir toplum değiliz göçebe bir toplum kökenimiz var ve yoldan geçerken kadim-yaşayan fark etmeksizin onlarca kültürle ve kelimeyle karşılaşmış bir toplumuz. Bugün biz doğu milletlerinin bağrından çıkan bu kavramla uğraşan pek yok daha çok batılılar uğraşıyorlar fakat neden ben de uğraşmayayım? evet bu benim hakkımdır!

Dünya çapına gelince, Dünya’da ise en tanınmış yapay dil hareketi esperanto’dur fakat uluslar çıkarlarımıza aykırı diyerekten kabul etmemişlerdir esperanto ortak dilini. Bugün esperantistler yine varlar ve teknolojinin sayesinde yayılıyorlar üzerlerindeki ölü toprağını atarak. Peki Esperanto’nun yapamadığını ben mi yapacağım? hayır öyle bir iddiam yok ben sadece sanat yapıyorum fakat eğer konuşmak isteyen olursa da geri çevirecek değilim. Dünya’nın en zengin yapay dilini yapmak çılgınlık olarak görülebilir fakat bunu ben yapacağım buna inanıyorum. Bu en zengin yapay dili ben yaparım evet.

Neden mi nomuli’de ısrar ediyorum?:

– Dünya’da dil kavramının hızla gelişip değiştiği ve dünya globalleştiği için. Tamam Dünya bir gün ortak dile geçse bir süre sonra yeni lehçeler ortaya çıkar ama ortaya yeni lehçeler çıkacak diye yapay dil yapmayalım mı? Bir süre sonra tekrar banyo yapacağız o zaman pis pis dolaşalım desem saçma olur mesela. Bu da 3 aşağı 5 yukarı buna benzer. Yani yeni lehçe çıkar illa ki diye dil yapmamak olmaz bana kalırsa.

-Her ne kadar olmayacağı iddia edilen bir hayal olsa da dünya’nın ortak dile geçmesine bir katkıda bulunmak için. Ortak dilin illa ki yapay dil olacağı konusunda ısrar ediyor muyum? Hayır etmiyorum Dünya globalleşiyor demiştim ingilizce’nin değişik bir versiyonu bile olsa günün birinde bu olacaktır. İngilizce her yerde her zaman aynı kalacak değil sonuçta küresel bilgi alışverişi sayesinde küresel bir ortak dil hayal değil ve bir önceki maddede belirttiğim üzere yeni lehçeler çıkacak diye yeni dil yapmayın dayatmasının dışına çıkıyorum.

-Dünya’da kültür yüzünden çıkan, ırk uğruna çıkan savaşların anlamsızlığını dil kavramıyla oynayarak vurgulamak için. Neden ırkçılık yapıyoruz ki? İnsanların biyolojik farklılığı bir üstünlük meselesi değildir kimsenin deri rengiyle üstünlüğü olamaz, kimsenin kültürleriyle üstünlüğü olamaz. Üstünlük iyi insan olmaktadır üstünlük barış içerisinde yaşayabilme becerisini gösterebilmektedir. Zoru başarmanın mükafatı değerli olur. Kolayı herkes başarır.

Biz neden coğrafi sebeplerle geleneklerimizin değişmişliği yüzünden başka bir millete nefret besleyelim. Tıpkı kuran’ın nahl suresinin 93. ayetinde dediği gibi: “Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı…”

Log out of this account

Leave a Reply