Mübalağa ölçüsü

Mübalağa ölçüsü bir fiili çokça yapanlar için kullanılır. Bu ölçü kök fiile getirilir. Çok okuyan demek için “okumak” fiiline getirilir. Ölçü olarak nammil kullanılır. (2 sessiz harfte nammih halini alır) Misallere geçelim

Fiil Mübalağasız Mübalağalı
Legi=okumak Malga=okuyan Malliga=çok okuyan
Findi=Bulmak Findulo=bulan Fannido=çok bulan
İri=gitmek Maira=giden Maîira=çok giden
Lipazi=lazım olmak Elpaza=lazım olan Elappiza=çok lazım olan
Log out of this account

Leave a Reply