mekan yapıcı misalleri

Mekan yapıcı ekler “-eḥ” ve “-gah” son ekidir. Mekan yapıcı ölçüyse nomil ölçüsüdür (2 harfli köklerde nomih halini alır)

NOMULI

TÜRKÇE

-eḥ/-gah

Nomuli

Anlam

Esti

olmak

esteḥo

Esotiho

Olma yeri

Diçi

Söylemek

Diçeḥo

Doîço

Söyleme yeri

İri

Gitmek

İreḥo

ioriho

Gidiş yeri

Adepti

Almak

Adepteḥo

Adopito

Alma yeri

Guvi

Vermek

guveḥo

Goviho

Verme yeri

findi

Bulmak

Findeḥo

Fonido

Bulma yeri

Kroi

Koymak

Kroeḥo

Koriho

Koyma yeri

Livi

Bırakmak

Liveḥo

Loîvo

Bırakma yeri

İseri

Göstermek

İsereḥo

iosiro

Müze

Kipi

Tutmak

kipeḥo

Koîpo

Kulp

Töni

Dönmek

Töneḥo

Toniho

Kavşak

Jelebi

Getirmek

Jelebeḥo

Jolibo

Getirme yeri

Keti

Yazmak

Keteḥo

Kotiho

Yazma yeri

Ludi

Oynamak

Ludeḥo

Lodiho

Oyun alanı

Adi

Katmak

Adeḥo

Katma yeri

Deneşi

Tanışmak

Deneşeḥo

Donişo

Tanışma yeri

Kefi

Durmak

Kefeḥo

Kofiho

Durak

Sabi

Konuşmak

Sabeḥo

Sobiho

Konuşma yeri

Sedi

Oturmak

Sedeḥo

Sodiho

Meclis

Veiti

Beklemek

Veiteḥo

voîto

Bekleme yeri

Legi

Okumak

Legeḥo

Logiho

Okuma yeri

Lozi

Kaybolmak

Lozeḥo

Loziho

Kaybolma yeri

Şüdi

Düşmek

Şüdeḥo

Şodiho

Uçurum

Eşteri

Satın almak

Eştereḥo

Eşotiro

Mağaza

Resli

Göndermek

Resleḥo

Rosilo

Gönderme yeri

Vini

Kazanmak

Vineḥo

Voîno

Kazanma yeri

Deli

Gelişmek

Deleḥo

Doliho

Gelişim yeri

İoti

Yetmek

ioteḥo

iotiho

Yetme yeri

Karçi

Harcamak

Karçeḥo

Koriço

Harcama yeri

Mori

Ölmek

Moreḥo

Moriho

Mezar

Pedi

Yürümek

Pedeḥo

Podiho

Yürüme yeri

Goçi

Sebep olmak

Goçeḥo

Goçiho

Sebep olma yeri

Reklini

Dayamak

Reklineḥo

Rokilino

Dayama yeri

Setri

Örtmek

Setreḥo

Sotiro

Örtme yeri

Asi

Azalmak

Aseḥo

Azalma yeri

Eldi

Dilemek

Eldeḥo

Elodiho

Dileme yeri

Segi

Seçmek

Segeḥo

Sogiho

Seçim yeri

Zegali

Başarmak

Zegaleḥo

Zogilo

Başarma yeri

aneti

Anlamak

Aneteḥo

Anotiho

Anlama yeri

Ami

Sevmek

Ameḥo

Sevme yeri

Pesni

Tartmak

Pesneḥo

Posino

Tartma yeri

Keçi

Yakalamak

Keçeḥo

Koçiho

Yakalama yeri

Deni

Tanımak

Deneḥo

Doniho

Tanıma yeri

raçi

Ulaşmak

Raçeḥo

Roçiho

Ulaşma yeri

Agi

Davranmak

Ageḥo

Davranma yeri

Kludi

Kapatmak

Kludeḥo

Kolido

Kapatma yeri

Anakni

Edinmek

Anakneḥo

Anokino

Edinme yeri

Bliri

Belirmek

blireḥo

Boliro

Belirme yeri

Neşri

Yaymak

Neşreḥo

Noşiro

Yayma yeri

Gardi

Korumak

Gardeḥo

Gorido

Koruma yeri

Remi

Atmak

Remeḥo

romiho

Atış yeri

Preti

Hazır olmak

Preteḥo

Porito

Hazır olma yeri

Vani

İstemek

Vaneḥo

Voniho

İsteme yeri

ankeli

Engel olmak

Ankeleḥo

Anokilo

Engel olma yeri

Laiçi

Sermek

Laiçeḥo

Loîço

Serme yeri

Redçumi

Cevaplamak

Redçeḥo

Rodiço

Cevap yeri

Videgi

Bakmak

Videgeḥo

Vodigo

Bakma yeri

Loŋi

Uzamak

Loŋeḥo

Lonigo

Uzama yeri

Gönali

Çalışmak

gönaleḥo

Gonilo

Ofis

İunçi

Katılmak

iunçeḥo

ioniço

Katılma yeri

Umi

Yapmak

Umeḥo

Yapma yeri

Havi

Sahip olmak

Haveḥo

Hoviho

Sahip olma yeri

Endi

Denemek

Endeḥo

Enodiho

Deneme yeri

Ji

Bir olmak

Jeḥo

Bir olma yeri

Piki

Toplamak

Pikeḥo

Poîko

Toplama yeri

Şeri

bilmek

Şereḥo

Şoriho

Bilme yeri

Müni

Önemsemek

Müneḥo

Moniho

Önemseme yeri

Vöri

İşaret olmak

Vöreḥo

Voriho

İşaret yeri

Amrumi

Emretmek

Amreḥo

Amoriho

Emir yeri

Esemi

İncelemek

esemeḥo

Eomiho

İnceleme yei

eḥi

Yerleşmek

eḥeḥo

Kampüs

Besi

geçmek

Beseḥo

Bosiho

Gişe

Tegnali

İşlemek

Tegnaleḥo

Toginalo

İşleme yeri

Toreçumi

Tercih etmek

Toreçeḥo

Toriço

Tercih yeri

Dradumi

Tehdit etmek

Dradeḥo

Dorido

Tehdit yeri

bejini

Başlamak

Bejineḥo

Bojino

Başlama yeri

Zöri

Sürmek

Zöreḥo

Zoriho

Sürme yeri

Etezi

Uymak

Etezeḥo

Etoziho

Uyma yeri

Konservi

Saklamak

Konserveḥo

Koniservo

Saklama yeri

Jrî

Ağlamak

Jrieḥo

Joriho

Ağlama yeri

Kantumi

Şarkı söylemek

Kanteḥo

Konito

Şarkı yeri

Flavi

Temiz olmak

Flaveḥo

Folivo

Temiz mekan

Jajumi

Etkilemek

jajumeḥo

Jojimo

Etkileme yeri

Diçegi

Bağırmak

diçegeḥo

Doçigo

Bağırma yeri

Tançi

Dokunmak

Tançeḥo

Toniço

Dokunma yeri

Gevi

Giymek

Geveḥo

Goviho

Giyinme odası

Sagezi

Önermek

Sagezeḥo

Sogizo

Öneriyeri

Meti

Korkmak

meteḥo

Motiho

Korkma yeri

Nüzi

Kokmak

Nüzeḥo

noziho

Kokma yeri

Rakabi

Binmek

Rakabeḥo

Rokibo

İstasyon

ikrumi

Tahmin etmek

İkreḥo

iokiro

Tahmin yeri

Hoihi

Kaymak

hoiheḥo

Hoîho

Kayak merkezi

Adumi

Eklemek

Adumeḥo

Adomiho

Ekleme yeri

Reklini

Yaslamak

Reklineḥo

Rokilino

Yaslama yeri

Desetrumi

Keşfetmek

desetreḥo

Dositro

Keşif yeri

Şeli

Çalmak

şeleḥo

Şoliho

Çalma yeri

Çehi

Çekmek

Çeheḥo

Çohiho

Çekim yeri

Gardi

Savunmak

Gardeḥo

Gorido

Savunma yeri

Kanbi

Değişmek

Kanbeḥo

Konibo

Değişim yeri

Permitumi

İzin vermek

Permiteḥo

Porimito

İzin yeri

Tesgi

Suçlamak

Tesgeḥo

Tosigo

Suçlama yeri

Demi

İnşa etmek

Demeḥo

Domiho

İnşa yeri

Pinji

Boyamak

Pinjeḥo

ponijo

Boyama yeri

İahiri

Ayırmak

iahireḥo

iohiro

Ayırma yeri

Solvi

Çözmek

Solveḥo

Solivo

Çözüm yeri

Desomni

Uyanmak

desomneḥo

Dosimno

Uyanma yeri

Eşrumi

Israr etmek

Eşrumeḥo

Eşorimo

Israr etme yeri

Tohi

Dökmek

Toheḥo

Tohiho

Dökme yeri

Kizi

Öpmek

Kizeḥo

Koîzo

Öpme yeri

rŏzo

Yarışmak

Rŏzeḥo

Roziho

Yarış alanı

Vidi

Görmek

Videḥo

Voîdo

Görme yeri

Menti

Düşünmek

Menteḥo

Monito

Düşünme yeri

Diçvani

Kastetmek

Diçvaneḥo

Doçivano

Kastetme yeri

Umi

Sağlamak

Umeḥo

Sağlama yeri

Falovumi

Takip etmek

Faloveḥo

Folivo

Takip yeri

Ameni

Hoşlanmak

Ameneḥo

Amoniho

Hoşlanma yeri

İnşi

Kurmak

İnşeḥo

ionişo

Kurma yeri

Hoti

Ödemek

Hoteḥo

Hotiho

Vezne

Belavi

İnanmak

Belaveḥo

Bolivo

İnanma yeri

Murti

Yönlendirmek

Murteḥo

Morito

Yönlendirme yeri

Oferumi

Teklif etmek

Ofereḥo

Oforiho

Teklif yeri

Resi

Kalmak

Reseḥo

Rosiho

Otel

Esperi

Ummak

Espereḥo

Esopiro

Umma yeri

Sali

Satmak

Saleḥo

Soliho

Satış yeri

Vaçi

İzlemek

Vaçeḥo

Voçiho

İzleme yeri

Etezumi

Uygulamak

Etezumeḥo

Etozimo

Uygulama yeri

Lereni

öğrenmek

Lereneḥo

Lorino

Okul

Gali

Büyümek

Galeḥo

Goliho

Büyüme yeri

Sovartumi

Desteklemek

Sovarteḥo

Sovirto

Destek merkezi

Sevisumi

Servis etmek

Seviseḥo

Soviso

Servis merkezi

hahi

Yükselmek

haheḥo

Hohiho

Yükseliş yeri

Soreti

Sürtmek

Soreteḥo

Sorito

Sürtüş yeri

Hevdenumi

Kanıtlamak

Hevdeneḥo

Hovideno

Kanıt yeri

Zeni

Girmek

Zeneḥo

Zoniho

Giriş yeri

Muhelgi

İlgilenmek

Muhelgeḥo

Mohilgo

İlgilenme yeri

Kontri

Karşı olmak

Kontreḥo

Konitro

Karşı olma yeri

Şerfahi

Not almak

Şerfaheḥo

Şorifaho

Not alma yeri

Kuristumi

Merak etmek

Kuristeḥo

Koristo

Merak yeri

Şovari

Acı çekmek

Şovareḥo

Şoviro

Acı çekme yeri

Komeni

Paylaşmak

Komeneḥo

Komino

Paylaşım yeri

zərotumi

Ziyaret etmek

zəroteḥo

zorito

Ziyaret yeri

Kêhani

Zor olmak

Kêhaneḥo

Kohino

Zor yer

Arseihi

Varsaymak

Arseiheḥo

Arosîho

Varsayım yeri

Ori

Yerine koymak

Oreḥo

Y. koyma yeri

Diçaperi

Bahsetmek

Diçapereḥo

Doçipero

Bahsetme yeri

Kegeri

Kaçırmak

Kegereḥo

Kogiro

Kaçırma yeri

İeti

Vurmak

ieteḥo

iotiho

Vuruş yeri

Etrosumi

İtiraz etmek

Etroseḥo

Etoriso

İtiraz yeri

Ridi

Gülmek

Rideḥo

Roîdo

Gülme yeri

Deşi

Taşımak

Deşeḥo

Doşiho

Taşıma yeri

Alasi

Sallamak

Alaseḥo

Alosiho

Sallama yeri

Voli

Uçmak

Voleḥo

Voliho

Hava

Tovi

Dövmek

Toveḥo

Toviho

Dövme yeri

Tarjati

Hedef olmak

Tarjateḥo

Torijato

Hedef yeri

Zetumi

Ayarlamak

Zetumeḥo

Zotimo

Ayarlama yeri

Geltari

Kaldırmak

Geltareḥo

Golitaro

Kaldırma yeri

Fei

beslemek

Fegaho

Besleme yeri

Telmiti

Sınırlamak

Telmiteḥo

Tolimito

Sınırlama yeri

Ometi

Ölçmek

ometeḥo

Omotiho

Ölçüm yeri

İnternumi

içermek

İnternumeḥo

ioniternumo

İçerme yeri

Promisi

Söz vermek

Promiseḥo

Porimiso

Söz verme yeri

Elonumi

İlan etmek

Elonumeḥo

Elonimo

İlan etme yeri

seki

Ayrılmak

Sekeḥo

Sokiho

Ayrılık yeri

Ğarki

Batmak

Ğarkeḥo

Ğoriko

Batma yeri

Ediçi

Eğitmek

Ediçeḥo

Edoîço

Eğitim yeri

Falgumi

Fark etmek

Falgumeḥo

Foligumo

Fark etme yeri

Tevzi

Dağıtmak

Tevzeḥo

Tovizo

Dağıtım yeri

hedri

Hatırlamak

Hedreḥo

Hodiro

Hatırlama yeri

Tekbari

Haber vermek

Tekbareḥo

Tokibaro

Haber verme yeri

Kapumi

Onaylamak

Kapumeḥo

Kopimo

Onaylama yeri

Votumi

Oy vermek

Votumeḥo

Votimo

Oy verme yeri

ṭauri

Türemek

Ṭaureḥo

Ṭouriho

Türeme yeri

Jompi

Zıplamak

Jompeḥo

jomipo

Zıplama yeri

Müni

Önemli olmak

Müneḥo

Moniho

Önemli yer

Boni

İyi olmak

Boneḥo

Boniho

İyi yer

Seihi

Saymak

Seiheḥo

Soîho

Sayma yeri

roli

yuvarlamak

Roleḥo

Roliho

Yuvarlama yeri

pənumi

Takdir etmek

pənumeḥo

Ponimo

Takdir etme yeri

Koldumi

Sıralamak

Koldumeḥo

Kolidumo

Sıralama yeri

Sorani

Kuşatmak

Soraneḥo

Sorino

Kuşatma yeri

Zegâti

Yakınmak

Zegâteḥo

Zogito

Şikayet yeri

Tibi

Basmak

Tibeḥo

Toîbo

Matbaa

Fari

Uzak olmak

Fareḥo

Foriho

Uzak yer

Zetri

Germek

Zetreḥo

Zotiro

Germe yeri

Aresti

Tutuklamak

Aresteḥo

Arosito

Mahkeme

Vedi

Geniş olmak

Vedeḥo

Vodiho

Geniş yer

Mexi

Karışmak

Mexeḥo

Mokiso

Karışma yeri

Adei

Başvurmak

Adegaho

Başvuru yeri

Befumi

Zedelemek

Befumeḥo

bofimo

Zedeleme yeri

Novi

Yeni olmak

Noveḥo

Noviho

Yeni olma yeri

ordumi

Düzenlemek

Ordumeḥo

Orodimo

Düzenleme yeri

harşi

Pişmek

Harşeḥo

Horişo

Ocak

Telki

Kilitlemek

Telkeḥo

Toliko

Kilitleme yeri

nei

Yakmak

Negaho

Yakma yeri

Veni

Gelmek

Veneḥo

Voniho

Gelme yeri

istadi

Kullanmak

İstadeḥo

iositado

Kullanım yeri

Muldi

Sormak

Muldeḥo

Molido

Sorma yeri

Sörçi

Aramak

Sörçeḥo

Soriço

Arama yeri

Pedegi

Koşmak

Pedegeḥo

Podigo

Koşma yeri

Avantumi

İlerlemek

Avantumeḥo

Aonitumo

İlerleme yeri

Audi

Duymak

Audeḥo

Duyma yeri

Viti

Yaşamak

Viteḥo

Voito

Yaşam alanı

Vahizi

Üremek

Vahizeḥo

Vohizo

Üreme yeri

Aperi

açmak

Apereḥo

Aporiho

Açış yeri

Çezi

Çizmek

Çezeḥo

Çoziho

Çizim yeri

Krei

Yaratmak

Kregaho

Koriho

Yaratma yeri

Jelenumi

Yalan söylemek

Jeleneḥo

Jolino

Yalan yeri

Beri

Kırmak

Bereḥo

Boriho

Kırma yeri

Erti

Artmak

Erteḥo

Erotiho

Artış yeri

Şaki

kesmek

Şakeḥo

Şokiho

Kesimhane

Manji

Yemek

Manjeḥo

Monijo

Restoran

Nusi

Sunmak

Nuseḥo

Nosiho

Sunak

Zikri

Anmak

Zikreḥo

Zokiro

Anma yeri

Edri

Yönetmek

Edreḥo

Edoriho

Müdürlük

Porketi

Unutmak

Porketeḥo

Poiketo

Unutma yeri

Kegi

Kaçmak

Kegeḥo

Kogiho

Kaçış yeri

Audegi

Dinlemek

Audegeḥo

Audogiho

Dinleme yeri

Gegeri

Çıkarmak

Gegereḥo

Gogiro

Çıkarma yeri

Jansi

Yansımak

Janseḥo

Joniso

Yansıma yeri

Sibi

Dolmak

Sibeḥo

Soîbo

Dolum yeri

Gerri

Savaşmak

Gerreḥo

Goriro

Savaş alanı

Paşi

İtmek

Paşeḥo

Poşiho

İtme yeri

Doçi

Öğretmek

Doçeḥo

Doçiho

Öğretim yeri

Dadi

Sığmak

Dadeḥo

Dodiho

Sığma yeri

Alki

Asmak

Alkeḥo

Alokiho

Vestiyer

segnumi

İmzalamak

Segneḥo

Sogino

İmza yeri

trevi

gezmek

Treveḥo

Torivo

Gezme yeri

İmagumi

Hayal etmek

İmageḥo

iomago

Hayal yeri

nasji

Doğmak

nasjeḥo

Nosijo

Doğumhane

Morî

Evlenmek

Morieḥo

Morîo

Nikah dairesi

Trinki

içmek

Trinkeḥo

Torinko

İçme yeri

Nori

Yaklaşmak

Noreḥo

Noriho

Yaklaşma yeri

Jokumi

Yüklemek

Jokumeḥo

Jokimo

Bagaj

Kigumi

Davet etmek

Kigeḥo

Koîgo

Davet yeri

vörni

uyarmak

vörneḥo

Vorino

Uyarma yeri

jüsi

Yüzmek

Jüseḥo

Josiho

Havuz

ruti

Yönelmek

Ruteḥo

Rotiho

Yönelme yeri

Çiri

üşümek

Çireḥo

Çoîro

Üşüme yeri

Lai

Yok olmak

Laeḥo

Yok olma yeri

ioteşi

yetişmek

İoteşeḥo

iotişo

Yetişme yeri

Burni

Yanmak

Burneḥo

Borino

Yanma yeri

Pluvi

yağmak

Pluveḥo

Polivo

Yağma yeri

Tveri

burmak

Tvereḥo

Toviro

Burma yeri

Ari

Var olmak

Areḥo

Var olma yeri

Züi

Üzmek

Züeḥo

Üzme yeri

Egühi

Üye olmak

Egüheḥo

Egohiho

Üyelik yeri

Zosi

üretmek

Zoseḥo

Zosiho

Üretim yeri

Behi

usanmak

Beheḥo

Bohiho

Usanma yeri

Getihi

uğramak

Getiheḥo

Gotiho

Uğrama yeri

Şini

tırmanmak

Şineḥo

Şoîno

Yamaç

Teşli

Teslim olmak

Teşleḥo

Toşilo

Teslim olma yeri

Kuraçi

Tedavi olmak

Kuraçeḥo

Koriço

Hastahane

Tadi

tatmak

Tadeḥo

Todiho

Tatma yeri

pesneşi

tartışmak

Pesneşeḥo

Posineşo

Tartışma yeri

Tari

taramak

Tareḥo

Toriho

Tarama yeri

Şekoti

Şahit olmak

Şekoteḥo

Şokito

Şahitlik yeri

Gimi

silmek

Gimeḥo

Goîmo

Silme yeri

Fafi

susmak

Fafeḥo

Fofiho

Susma yeri

Moli

solmak

Moleḥo

Moliho

Solma yeri

Ladi

Sadık olmak

Ladeḥo

Lodiho

Sadakat yeri

Agri

Razı olmak

Agreḥo

Agoriho

Razı olma yeri

Baŋi

patlamak

Baŋeḥo

Bonigo

Patlama yeri

Mesi

özlemek

Meseḥo

Mosiho

Özleme yeri

Ribeti

ovmak

Ribeteḥo

Robito

Ovma yeri

Lahi

övmek

Laheḥo

Lohiho

Övme yeri

Maŋi

Meşgul olmak

Maŋeḥo

Monigo

Meşguliyet yeri

Etevi

kutlamak

Eteveḥo

Etoviho

Kutlama yeri

Gürdari

kurtarmak

Gürdareḥo

Goridaro

Kurtarma yeri

Kisri

kopmak

Kisreḥo

Kosiro

Kopma kısmı

Kezi

kızmak

Kezeḥo

Koziho

Kızma yeri

Kezori

kızarmak

Kezoreḥo

Koziro

Kızarma yeri

Eini

inmek

Eineḥo

Eioniho

Durak

Konevi

iletmek

Koneveḥo

Konivo

Postahane

Beteki

güvenmek

Betekeḥo

Botiko

Güvenli yer

Sekri

Gizli olmak

Sekreḥo

Sokiro

Sığınak

Skezi

yarmak

Skezeḥo

Sokizo

Yarma yeri

Vropi

dürmek

Vropeḥo

Voripo

Dürme yeri

Vandi

dolaşmak

Vandeḥo

Vonido

Park

Hiki

Dikmek

Hikeḥo

Hoîko

Terzi dükkanı

Planti

Bitki dikmek

Planteḥo

Polinto

Bahçe

Doi

danışmak

Doeḥo

Danışma yeri

Şelpi

çarpmak

Şelpeḥo

Şolipo

Çarpma yeri

Hieri

ermek

Hiereḥo

Hoîro

Erme yeri

Dividi

bölmek

Divideḥo

Dovido

Bölme yeri

Rudeti

başarmak

Rudeteḥo

Rodito

Başarma yeri

Ştudi

araştırmak

Ştudeḥo

Şotido

Laboratuar

Mani

Ele almak

Maneḥo

Moniho

Ele alma yeri

Flovi

akmak

Floveḥo

folivo

Akma yeri

Lipazi

Lazım olmak

Lipazeḥo

Lopizo

Lazım olma yeri

Log out of this account

Leave a Reply