L harfi

Labirent=Labirinto, reçeco
Laboratuar=Laboreḥo
Lacivert=bilühega
Laçın=Elçuno
Laçka=Lento
Laden=Eldono
Lades=Ledoşo
Ladin=Letano
Laf=diço
Lafazan=sabema
Laga luga=elgalgo
Lagar=Lejero
Lagos=Lakoso
Lagün=Lagono, cekezo
Lağım=Foniho
Lağıv etmek=Lövumi, Telvi / Lağıv=Lövo / lağvedilmek=telvati, tulivi
Lahana=kavlo
Lahika=apendixo, dacafo
Lahit=Lehto, dejeko
Lahmacun=atmahono
Laik=eleika
Lakap=velnomo
Lakaydi=ahelgesa / Lakayıt=ahelga / Lakayıtlık=ahelgeso
Lake=lagukago
Lakerda=elkartoso, değeğo
Lakırtı=diço
Lakin=ese
Laklak=elklako
Laklaka=elgalaho
Lakoz=epizo
Laktaz=laktoço
Lal=aliŋua
Lala=eliho
Lalanga=elankoso
Lale=tulipo, celko
Lam=almo
Lama=lamo, betoqo
Lamba=lampo, cadafo
Lambri=elumparo, bezeşo
Lame=elmoho
Lamel=elmelo
Laminant=almino
Laminarya=elmaniarumo
Lamise=elmizo
Lanarkit=enurkato
Lanet=temeno, cecelo / Lanet etmek=temenumi, cecelumi
Langır lungur=laŋirege
Langırt=luŋerto, bavqo
Langur=alunkaro, bepeco
Langust=elankasto, beşejo
Lanolin=elnalano, betpo
Lansman=denumo
Lantan=elinteno
Lantanit=elintenito
Laos=Laio
Lap lap=lape
Lapa lapa=lapege, ilpe
Lapa=lapo, bexepo
Lapçın=loboçeno, bezjo
Lapilli=epilelo, betdo
Lapina=elpano, bevno
Lapis lazuli=sakono
Lappadak=lapatege
Larenjit=larenketo, busqo
Larghetto=elarkato
Largo=laharugo
Larp=sadenle
Larva=elivaro
Laski=elizgo
Laskine=leşakeno
Laso=lasoho
Lasta=alusto
Lasteks=iasteso
Lastik=çiviro, iavalo
Lata=lado / Latalı=lada
Latanya=latagno, buşqo
Lateks=eltekaşo
Laterit=adarato / Lateritli=adarata
Laterna=aderno
Latif=aldava
Latife=jogo
Latin yelkeni=latinsailo
Laubali=arespekta
Lav=laviho, buqaso
Lavabo=Laveḥo, mergo
Lavaj=alvago
Lavanta=vlado
Lavantin=Lavontano, baqno
Lavaş=Flatnano
Lavdanom=lütenamo
Lavman=Lümeno
Lavrensiyum=Lavro
Lavrovit=Lavito
Lavsonit=eluvasnato
Lavta=Luvto, bazaqo
Lavuk=viraco
Layemut=amra
Layık=deni’a
Layiha=eilo
Layuhti=elavto
Laza=elso
Lazanya=lesakno
Lazer=Hardluxo, bexero
Lazım=lipaza, ra
Lebalep=elplapo, bexelo
Leblebi=vakçeço
Leçe=lîço
Leçek=eljeho
Ledün=Leduno, cedepo
Lef=elefo
Legal=Leçaka
Legato=Lejato
Legorn=Lurnüzo
Leğen=Alajano
Lehçe(konuşma tarzı)=elçevo, mo
Lehim=Laiamo
Lejant=Lakanto
Lejyon=legono
Leke=sedeno / Lekelemek=sedenumi, tesdeni / lekelenmek=musdeni
leksikoloji=baratşero / leksikolog=baratmaşro
Lektör=lektoro
Lemis=elimho
Lenduha=alantuho
Lenf=lempo / Lenfa=Lempo / Lenfoma=lempomîo / Lenfosit=lempoçido
Lenger=lançuro
Lens=vidavido
Lento=eliantoiho
Leopar=loparto
Lep=labiho
Lepiska=flaxono
Lepra=jehozemo
Lesotho=Sotio
Leş=klaşo / Leş gibi=klaşoide
Letarji=lataraço, beqağo
Letonya=ladunio
Levanten=alvanatono
Levanti=elevanto
Levazım=lavzumo, lipazzo
Levha=pelito, belejo
Levrek=Lürüko
Levüloz=frutşegaro
Levye=leveo, belco
Leyh=jisipore
-leyin=-e
Leylak=Lilaka, bevma
Leylek=storkeno, cebefo
Leyli=taiema
Lezar=lasarto
Lezbiyen=lejbano, cadino / Lezbiyenlik=lejbaneso, cidano
Leziz=delijia / Lezzet=delijio
Lığ=alevono
Lıkırdamak=Lêqêri
Liberalizm=libarudo
Liberya=Liberio
Libido=elpato
Libre=libaboro
Libya=libio
Lider=antoro
Lif=fivero
Lift=Lîvito
Lig=Ligo, bexêmo
Liger=Lekepo
Lignin=elukanono
Lika=ulukîo
Liken=alkonso, betejo
Likidasyon=flavumo
Likör=ligoriho, basuşo
Limaki=Lamakoso
Liman=karvoro, çilpo
Lime=şrado / Lime lime=şradege
Limit=senoro / Limitet=senora
Limnoloji=somenşero / limnolog=somenmaşro
Limon=Lemo, çovso / Limonata=Lemoço, çovsalo / Limonit=Lemonuto / Limonküfü=Lemmufo
Limuzin=kurego
Linç=lenço, çeslo
Lineer=lainohoro
Linet=işhalo
Linin=elinano
Link(bağlantı)=konektumo
Linolyum=lihenlomo, çoşiko
Linotip=elanutepo, bunqo
Linyit=elegnato, bexuko
Lipari=elparoso, bluqo
Lipit=lubado, bêrêqo
Lipom=lipumo
Lipozom=elpuço, berco
Lipsos=lipasuso, beğego
Lir=Lroso, bijlo
Lirik=elirako, bipşo / Lirizm=elirudo, bipşudo
Lisan=Liŋuo / Lisaniyat=liŋuşero
Lisans=likenzo, naslo
Lise=Luho, bexeto
Liste=listo, mişo / Listelemek=listumi, mişumi
Litre=litero, beğimo / Litrelik=literaka, beğimaka
Litvanya=Litvahio
Lityum=lidomo, bidişo
Liva=elneso
Livar=gueiaro
Livata=gaiheso
Livermoryum=Levromo
Liyakat=merito, çoçofo
Liyan=elîono
Lizol=kirsilo
Lizöz=elsuso
Lobelya=ulpalîo
Lobi=logubo, bejvo
Lobut=labeto, bojuqo
Loca=lubeiho
Loça=akuno
Loda=aro
Lodos=modeso / Lodosluk=modesaka
Logaritma=logoritmo
Logo=vidalo
Loğ=elûo / Loğlamak=elûumi
Loğusa=haraşto, novjeldama’o
Lojistik=retresmato
Lojman=alojo
Lok=sluko
Lokal=eḥaka
Lokanta=manjeḥo
Lokatif=ulkatavo
Lokavt=lokoto, bafovo
Lokelize=Lugelişo
Lokma=Baito, çetepo
Lokomotif=eḥakto
Lokum=delaketo, fidolo
Lombar=roṃaliho
Lomboz=skoto
Lonca=eloŋo
Longa=luguho
Longoz=alankuso
Lop=Lubia / Lop lop=lopege
Lopur lopur=lopurege
Lor=lûaro
Lord=Lordo, fihido
Lorentiyum=lorentomo
Lorta=ulerto
Lostra=lusitaro, fenco
Lostromo=Luzederomo
Losyon=Loçono, felefo
Loş=Lugaşa
Lot=penço
Lota=ulto
Lotarya=loteriho, bexafo
Lotus=lotujo, çokiso
Lök=lugio
Lökoplast=elgupalasto, çenevo
Lökosit=lökoseto, ifhelo
Lökoz=ulkuso
Lös=Ulaso
Lösemi=lukemiho / Lösemit=lukemihato
Lumbago=ulumpeko
Lunapark=Lunirbeḥo
Lup=ulbo
Lustrin=uluştareno
Lutetyum=Loto
Luti=gaiho
Lutiye=uldaiaro
Lutr=uladaro
Lutropin=Levetreno
Lübnan=lubenio
Lüfer=ulfaroso, öfdedo
Lügat=barataro
Lügol=elkulo
Lük=ülügo
Lüknet=uluknado
Lüks=lugeza, öçerta
Lüksemburg=Luxenio
Lüle=nopo
Lümen=ulmano
Lümpen=Ŀompana
Lünet=lohunato
Lütesyum=lutesomo
Lütfen=Plaçe, komite / Lütuf etmek=komitumi / Lütuf=komito
Lüzum=lipazo, ro

Log out of this account

Leave a Reply