Kötüleştirme eki

Bu ekler “-ac” ve “-seh” son ekleridir bunlardan istenilen kullanılabilir birbirine alternatiftir bunlar.

Yalın hal Ekli hal
Domo=ev Domaco/domseho = Baraka
Viro=adam Viraco/virseho = İşe yaramaz adam
Softa=Yumuşak Softaca/sofceha = Vıcık vıcık

Not = Bu ek kötüleştirici ektir. Azaltıcı, küçültücü ek olan “-EN” son eki başkadır.

Log out of this account

Leave a Reply