Kap ismi yapıcı

Nomuli dilinde bu ekin karşılığı “-uh” veya “–dan” son ekleridir. İkisi de aynı işlevi görür. Örnek verelim:

Manaiho=Para Manaiuho/manaidano=cüzdan
Ketilo=kalem Ketiluho/ketildano=kalemlik
Təho=çay Təhuho/Təhdano=çaydanlık

Not: iki ek bir arada kullanıldığında -uh son eki –dan son ekine nazaran daha kıdemlidir. Örneğin: manaiuho=cüzdan yani para kabı demek. Fakat manaiuhdano=cüzdan kabına kap amaçlı kullanılan nesne demek mesela “cep” demek

2.21.1) kap yapımı için “numul” ölçüsü

Bu ölçüler kap yapımı için alternatiftir. Örneklere geçelim;

Ketilo=kalem kutulo=kalemlik
Roso=gül rusuho=güllük
Manaiho=para munuiho=cüzdan
Akvo=su akuvuho=suluk
Suo=su suho=suluk
Log out of this account

Leave a Reply