iyi dilekler

bonommo=iyi günler
bona vesperro=iyi akşamlar
bona matenno=iyi sabahlar
bona nuiutto=iyi geceler
Neise resia=hoşça kal
Allah guvue go elda arus=Allah ne muradın varsa versin
Allah gardue=Allah korusun
Allah tehikuehan=Allah seni güldürsün
Allah agrue=Allah razı olsun
Allah agrue de tu=Allah senden razı olsun
Allah agrue de he/zi/gex=Allah ondan razı olsun
Hevrol Allah lia=Allahın selamı senin için
Allah pardumue=Allah rahmet eylesin
Allah vihan aperue=Allah senin yolunu açık etsin
Allah vaheso guvue=Allah bereket versin
Allah amuesettek ple guvue=Allah olmayanlara da versin
Allah selmeso guvue=Allah selamet versin
Laho lillah=Allah’a hamd olsun
Allah pardumue=Allah affetsin
Allah eidumue=Allah yardım etsin
Allah kevue=Allah mesud etsin
Allah ehçesese adçinumue=Allah açlıkla terbiye etmesin
Allah sano guvue=Allah sağlık versin
Livitos el Allah=Allaha bıraktık(Allahaısmarladık)

Log out of this account

Leave a Reply