istinmal ölçüsü

Bu ölçü bir şeyi kullanmak, bir şeyden faydalanmak manasını verir. 2 sessiz harfli köklerde “istinmah” tek sessiz harfli köklerde “istinah” halini alır. Misallere geçelim;

Ölçüsüz Ölçülü
Beto=banyo İstibtaho=banyo yapmak, banyoyu kullanmak
Kuro=araba İstikraho=araba kullanmak
Manaiho=para İstimnaiho=para harcamak
Mento=akıl İstimnato=akıl yürütmek
Log out of this account

Leave a Reply