istinmal ölçüsü misalleri

Bu ölçü bir şeyi kullanmak, bir şeyden faydalanmak manasını verir. 2 sessiz harfli köklerde “istinmah” tek sessiz harfli köklerde “istinah” halini alır. Misallere geçelim;

Kelime Mana Ölçülü hal anlam
Suo Su istisahi Su kullanmak
akvo su istiakavahi Su kullanmak
Rosuho Güllük istirsahi Güllük kullanmak
Ketilo Kalem istiktali Kalem kullanmak
Manaiho Para istimnaihi Para kullanmak
Şegaro Şeker istişgari Şeker kullanmak
Saldo Tuz istisladi Tuz kullanmak
Jogirto Yoğurt istijgarti Yoğurt kullanmak
Şamo Duman istişmahi Duman kullanmak
Sranjo Biber istisranji Biber kullanmak
Eldo Dilek istieldahi Dilek kullanmak
Libro Kitap istilbari Kitap kullanmak
Paporo Kağıt istippari Kağıt kullanmak
Moziko Müzik istimzaki Müzik çalmak
Fruto Meyve istifrati Meyve kullanmak
Vaketo Sebze istivkati Sebze kullanmak
Lakto Süt istilkati Süt kullanmak
Çozo Peynir istiçzahi Peynir kullanmak
Havano Dosya istihvani Dosya kullanmak
Kartelo klasör istikrateli Klasör kullanmak
Avro Altın istiavrahi Altın kullanmak
Şevo Şeftali istişvahi Şeftali kullanmak
Elmo Elma istielmahi Elma kullanmak
Gimilo Silgi istigmali Silgi kullanmak
Overalo Top istiovrali Top oynamak
ovo Yumurta istiovahi Yumurta kullanmak
Pigolo Turşu istipgali Turşu kullanmak
Diftro Defter istidfatri Defter kullanmak
Salso Salça istislasi Salça kullanmak
Şergardilo Bilgisayar istişragardili Bilgisayar kullanmak
Farsonilo Telefon istifrasonili Telefon kullanmak
Saŋo Kan istisnagi Kan kullanmak
Segalo Çavdar istisgali Çavdar kullanmak
Kateno Zincir istiktani Zincir kullanmak
Joielo Mücevher istijiali Mücevher kullanmak
Argeno Gümüş istiargani Gümüş kullanmak
Serviko Minder istisraviki Minder kullanmak
Çiniho Sakız istiçnahi Sakız kullanmak
Safo Saman istisfahi Saman kullanmak
Aturo Koku istiatrahi Koku kullanmak
Nüzümo Parfüm istinzami Parfüm kullanmak
Floro Çiçek istiflari Çiçek kullanmak
Fişhaiho balık yemi istifşahaihi balık yemi kullanmak
Çiko Çikolata istiçiaki Çikolata kullanmak
Helguo Helva istihlagui Helva kullanmak
Sekro Sır istiskari Sır kullanmak
Moruho tabut istimrahi Tabut kullanmak
Grano Tahıl istigrani Tahıl kullanmak
Rekaiho Reçel istirkaihi Reçel kullanmak
Bisküviço Bisküvi istibsaküviçi Bisküvi kullanmak
Gorşo Mermi istigraşi Mermi kullanmak
Klatiho Kılıç istiklatihi Kılıç kullanmak
Vapeno Silah istivpani Silah kullanmak
Klodo Bez istikladi Bez kullanmak
Koltoro Kevgir istiklatori Kevgir kullanmak
Voto Oy istivtahi Oy kullanmak
Mamo Mum istimmahi Mum kullanmak
Frezumo Dondurma istifrazumi Dondurma kullanmak
Birdo Kuş istibradi Kuş kullanmak
Gakolo Olta istigkali Olta kullanmak
Muo Çivi istimahi Çivi kullanmak
Ganko Kanca istignaki Kanca kullanmak
Çitaro Gitar istiçtari Gitar çalmak
Deslilo Şemsiye istidsalili Şemsiye kullanmak
Razo Pirinç istirzahi Pirinç kullanmak
Marnoko Makarna istimranoki Makarna kullanmak
Tomato Domates istitmati Domates kullanmak
Reslo Gönderi istirsali Gönderi kullanmak
Ledaro Mektup istildari Mektup kullanmak
Maŋimilo Mendil istimnagimili Mendil kullanmak
Tovaliolo Peçete istivlŏli Peçete kullanmak
Trigo Bulgur istitragi Bulgur kullanmak
Trinkilo Bardak istitrankili Bardak kullanmak
Goşko Kaşık istigşaki Kaşık kullanmak
Forko Çatal istifraki Çatal kullanmak
Beçilo Bıçak istibçali Bıçak kullanmak
Tepeko Tabak istitpaki Tabak kullanmak
Harşilo Tencere istihraşili Tencere kullanmak
Tavo Tava istitvahi Tava kullanmak
Maso Hamur istimsahi Hamur kullanmak
Mezo masa istimzahi masa kullanmak
Mazono Tepsi istimzani Tepsi kullanmak
Batero Tereyağı istibtari Tereyağı kullanmak
Sartimo Zeytin istisratimi Zeytin kullanmak
Ohado yemin istiohdahi Yemin etmek
Halikilo Tıraş bıçağı istihlakili Tıraş bıçağı kullanmak
Fravo Ateş istifravi Ateş kullanmak
Turabo Toprak istitrabi Toprak kullanmak
Sakilo Emzik istiskali Emzik kullanmak
Sastakuro otobüs istissatakuri otobüs kullanmak
Tesefo Erzak isticafi Erzak kullanmak
Volilo uçak istivlali Uçak kullanmak
Tönvankilo helikopter istitnavankili Helikopter kullanmak
Navo Gemi istinvahi Gemi kullanmak
kuro Araba istikrahi Araba kullanmak
Ferirado Tren istifraradi Tren kullanmak
Treho Kamyon istitrahi Kamyon kullanmak
Biruedo Bisiklet istibrədi Bisiklet sürmek
Moldo Kalıp istimladi Kalıp kullanmak
gevo elbise istigvahi Elbise kullanmak
Diço söz istidiaçi Söz kullanmak
barato Kelime istibrati Kelime kullanmak
maḍo Ağız istimḍahi Ağız kullanmak
Mano El istimnahi El kullanmak
Kabaro Haber istikbari Haber kullanmak
Jigaro sigara istijgari Sigara kullanmak
Alçolo alkol istialçali Alkol kullanmak
kŏlo kömür istiklahi Kömür yakmak
Bardo tahta istibradi Tahta kullanmak
Pegano Piyano istipgani Piyano çalmak
Log out of this account

Leave a Reply