işteşlik

5.7-) işteşlik eki ve ölçüsü

 Bir işi birlikte yapmak ekidir “-eş” son ekidir bu ek.

Eksiz Ekli
Pedi = yürümek Pedeşi = birlikte yürümek
Pedegi =koşmak Pedegeşi = koşuşmak
Vidi = görmek Videşi = görüşmek

5.7.1-) işteşlik eki için ölçü

işteşlik için “munamel” ölçüsü kullanılır.(diğer halleri “munameh” ve munah’tır. Misallere geçelim;

Ölçüsüz Ölçülü
Pedegi=koşmak Mupadego=koşuşma
Vidi=görmek Muvadeho=görüşme
Desedi=kalkmak Mudasedo=kalkışma
Kabari=haber olmak Mukaberi=haberleşmek
Eido=yardım Mueiadeho=yardımlaşma
Log out of this account

Leave a Reply