İstek kipli fiil misalleri

İstek kipi bir şeyi istemek içindir malum peki istek kipli fiil nasıl olur? Tabii ki “esenmel” ve “esenme” ölçüsüyle olur. Tabii ki vani fiilini “-vani” olarak kullanarakta olur. Çünkü esenmel ölçüsü tek harfli köklerde yoktur.

KELİME MANA KİPLİ FİİL MANA
Arbo Ağaç esərbei Ağaç istemek
Vito Hayat Esevieti Hayat istemek
Bardo Tahta Esebredi Tahta istemek
Deçino Terbiye Esedçeni Terbiye istemek
Akvo Su esəkvehi Su istemek
Turabo Toprak Esetrabi Toprak istemek
Vitro Cam Esevteri Cam istemek
Gano Can Esegnehi Can istemek
Dermo deri Esedremi deri istemek
Buhro buğday Esebrehi buğday istemek
Paporo kağıt Esepperi kağıt istemek
Briko tuğla Esebreki tuğla istemek
Sando Kum Esesnedi Kum istemek
Lito taş Eselieti taş istemek
Çozo Peynir Eseçzehi Peynir istemek
Fero demir Esefrehi demir istemek
Kupro bakır Esekperi bakır istemek
Ato Et Atvani Et istemek
Fruto Meyve Esefreti Meyve istemek
Avro Altın esəvrehi Altın istemek
Argeno gümüş esərgeni gümüş istemek
Gereno Çiçek Esegreni Çiçek istemek
Çiko Çikolata Eseçieki Çikolata istemek
Çêlago çilek Eseçlegi çilek istemek
Tohmo düğme Esethemi düğme istemek
Groso çimen Esegresi çimen istemek
Kutno Pamuk Esekteni Pamuk istemek
Ropo Keten Eserpehi Keten istemek
Hablo İp Esehbeli İp istemek
Tomato domates Esetmeti domates istemek
Nitçalo Nikel Esenteçali Nikel istemek
Kemdo nişasta Esekmedi nişasta istemek
elmo Elma esėlmehi Elma istemek
Skalo Armut Eseskeli Armut istemek
Grapo Üzüm Esegrepi Üzüm istemek
Knartoso Nar Eseknertosi Nar istemek
Nano Ekmek Esennehi Ekmek istemek
Vaketo sebze Esevketi sebze istemek
Muşo tavuk Esemşehi tavuk istemek
Ketilo kalem Esekteli kalem istemek
Behto Ev Esebheti Ev istemek
Kuro araba Esekrehi araba istemek
Purzeno fırsat Eseprezeni fırsat istemek
Pragmo fayda Esepregmi fayda
Zivko Zevk Esezveki Zevk
Nuto fındık Esentehi fındık
İdo fikir Eseidehi fikir
kabaro haber Esekberi haber
Hareto hararet Esehreti hararet
Javizo ceviz Esejvezi ceviz
Şevo şeftali Eseşvehi şeftali
Vuzo Fıstık Esevzehi Fıstık
Herşero Tarih Esehreşeri Tarih
Ludo Oyun Eseldehi Oyun
Sasto Toplum Sestehi Toplum
Qardo Kalp Eseqredi Kalp
Log out of this account

Leave a Reply