İsmin halleri

2.3.1) yalın hal

Yalın hal bildiğiniz isim belirtici ektir yani –o ekidir. mesela arbo:ağaç

2.3.2-)iyelik hali

iyelik belirteçleri “di” veya “ol” edatı ve “-a” son ekidir.

Türkçe Nomuli
Mehmet’in bilgisayarı Mehmeta şergardilo
Mehmet’in bilgisayarı Şergardilo di Mehmet
Mehmet’in bilgisayarı Şergardilo vol mehmet

2.3.3-) –e hali

E halinin son eki –ek son eki ve el edatıdır. örneklere geçelim uzatmadan

Türkçe Nomuli
Masaya                        Mezek                        
masaya El mezo

2.3.4-) –i hali

Bu ek “–n” son eki ve “ni” edatıdır.

Türkçe Nomuli
masayı                          mezon                       
masayı Ni mezo

Nomulideki –i hali Türkçedeki i haline çok yakın olmakla birlikte aralarında farklar mevcuttur. Misal Türkçede “şehir merkezi” derken –i hali kullanılırken nomulide “urçentro” kullanılır “urçentron” kullanılmaz. “urçentron” denirse “şehir merkezini” denmiş olur.

2.3.5-) –de hali

Bunun karşılığı “-ez” son eki ve “en” edatıdır. örneklere geçelim

Türkçe Nomuli
Masada                        Mezez                        
masada En mezo

2.3.6-) –den hali

Bunun karşılığı “-eç” son eki ve “de” edatıdır.

Türkçe Nomuli
Masadan                        Mezeç                        
masadan De mezo

2.3.7-) yanı hali

Öncelikle belirtelim bu –ese son ekinin görevi değildir yahut fiillerdeki birlikte yapmak hali olan –eş son eki değildir. Bu yanında halidir. Ve sadece be- ön ekiyle belirtilir. Alternatifi yoktur. Misallere geçelim;

Kelime Mana Ekli hal mana
Mezo Masa Bemzo Masanın yanı
Libro Kitap Belibro Kitabın yanı
Arko Bina Bearkeç Binanın yanından
Kuro Araba Bekrez Arabanın yanında

Log out of this account

Leave a Reply