İsimlerin Özellikleri

İsim cümleleri “O” harfiyle biter. Özel isimler “O” harfiyle bitmez. Örneğin “Ahmet” ismi “Ahmet” olarak kullanılır. Fakat ek getirilmek isteniyorsa “O” harfi eklenebilir

2.1) birleşik isim mefhumu

Nomuli lisanında birleşik isimler var tıpkı diğer dillerde olduğu gibi. Mesela “hanımeli” kelimesi bir birleşik isim. Femin(hanım) + man(el) = feminman(hanımeli) bildiğiniz üzere. Lakin nomuli lisanı zamanla çok kelime kombinasyonuna malik olunca bunun için nomuli dilinde ilk heceler kuralını da getirdik birleşik isimde. Yani nomulide ilk hecelerden de kelime oluşabilecek.

2.2) isim fiil nasıl olur?

Nomuli lisanında kelimenin kökü de isim fiil vazifesini görür normalde lakin 2 alternatifi daha vardır bunun. –em son eki ve “nemmel” ölçüsüdür (2 sessiz harfli kökler içik nemmeh, tek sessiz harfli köklerde nneh halini alır.).

Misallere geçelim;

Normalİsim fiilAnlamı
Ridi=gülmekRido, Ridemo, Reddehogülüş
Veni=gelmekVeno, venemo, vennehoGeliş
Beçilumi=bıçaklamakBeçilumemo, beççelumoBıçaklama
eŋi=sapmakeŋo, eŋemo, eneggehoSapma
Beçi=biçmekBeo, beçemo, beççehoBiçme, biçiş
Ei=çıkarmakEo, eiemo, eîehoçıkarış
Log out of this account

Leave a Reply