innimal ölçüsü

Bu ölçü türkçedeki “-antı, -inti” son eklerinin karşılığıdır ve nomulideki “-ato” son ekiyle aynı işlevi görür. 2 harfli köklerde “innimah” ölçüsüne dönüşür. Misallerimizi verelim;

Fiil Ölçülü örnek
Vidi=görmek İnvidaho=görüntü
Konektumi=bağlamak İnkinaktumo=bağlantı
Resi=kalmak İnrisaho=kalıntı
Dadi=sıkmak İndidaho=sıkıntı
Log out of this account

Leave a Reply