Grup yapma ekleri

2.20.1) Grup üyesi belirtme

“-AN” son eki bir gruptan, topluluktan, memleketten oluş belirten ektir. Günlük hayatta kendi dilimizde de karşımıza çıkıyor hatta. Aklınıza gelmiştir ama örneksiz olmaz:

Yalın hal Ekli hal
Türkio = Türkiye Türkiano = Türkiyeli
Sivas = Sivas Sivasano = Sivaslı
Divido = Parti Dividano = Parti üyesi

2.20.2) grup üyesi yapıcı ölçü

Grup üyesi ekimiz için veznimiz nemelli veznidir (2 sessiz harfli köklerde nemmeh halini alır tek sessiz harfler için ölçü yoktur). Misallerimize geçelim;

Yalın hal Ekli hal
Türkio Terekîio
Sivas sevessio
Divido deveddio

2.20.3) Grup, topluluk sürü belirten ek:

“-AR” ve “-JUS” son ekleri bu eklerin işlevini görür. Bir şeyin grup, topluluk ve sürüsünü belirtmekte kullanılır. Örneklerimize geçelim:

Yalın hal Ekli hal
Arbo=ağaç Arbaro/arbajuso=orman
Barato=kelime Barataro/Baratjuso=sözlük
Omano=insan Omanaro/Omanjuso= halk
Lineo=hat Linəro/Linejuso = Ağ

2.20.4) Grup, topluluk sürü belirten ölçü:

“-AR” ve “-JUS” son eklerine alternatif olarak nomulide “nemail” ölçüsü de grup, topluluk sürü belirteci olabilir. Bu ölçünün kullanılabilmesi için kökte en az 2 sessiz harf gereklidir. 2 sesli harflerde ölçü nemaih halini alır Misallere geçelim

Yalın hal Ölçülü hal
Arbo=ağaç Arebaiho=orman
Barato=kelime Beraito=sözlük
Omano=insan Omenaiho=halk
Domaro=apartman Demairo=toplu konut*

*domo –ar son ekiyle domaro olunca ayrı bir kelime olmuş olur ve kökü d-m-r olarak kabul edilebilir. Bu nedenle ölçüye girmesinde beis yoktur. Nomulide her kelime ayrı kök olarak kabul edilir.

2.20.5) çoklulaştırma eki:

Bu ek “-blo” son ekidir. örneğimize geçelim:

Nomuli Türkçe
Trio üç
Trioblo üçlü

2.20.6) Grup olarak “-şerli” eki:

Bu ek nomuli’de “-one” ekidir. örneğimize geçelim:

Nomuli Türkçe
Trio üç
Trione üçerli

Not = tabiki “Trie = üç olarak” diye kullanılsa da olur çünkü zarf ekidir.

Log out of this account

Leave a Reply