Gösterme misalleri

“gi” fiili göstermek manasına gelir. Birleşirse başka bir kelimeyle gösterme anlamı verir. Ve de gösteren kişi ölçüsüyle de gösterelim bir şey vardır bir göstermelisi varsa bir de gösteren şahıs vardır.

NormalAnlamGöstermeliAnlamGösteren kişianlam
HaroKavanozHargiKavanoz göstermekHarigoKavanoz gösteren
HaşoTorunHaşgiTorun göstermekHaşigoTorun gösteren
HatonefretHatginefret göstermekHatigonefret gösteren
HemoinsanHemgiinsan göstermekHamigoinsan gösteren
HeredünHergidün göstermekHarigodün gösteren
HotoödemeHotgiödeme göstermekHatigoödeme gösteren
HorosaatHorgisaat göstermekHarigosaat gösteren
İavaesnekİavgiesnek göstermekİavigoesnek gösteren
iboKüçük obaİbgiK. oba göstermekİabigoK. oba gösteren
İdoFikirİdgiFikir göstermekİadigoFikir gösteren
İedoavuçİedgiavuç göstermekİadigoavuç gösteren
KafokafeKafgikafe göstermekKafigokafe gösteren
KajokajuKajgikaju göstermekKajigokaju gösteren
KapokabulKapgikabul göstermekKapigokabul gösteren
KaroorganKargiorgan göstermekKarigoorgan gösteren
KasokilimKasgikilim göstermekKasigokilim gösteren
KatokediKatgikedi göstermekKatigokedi gösteren
KavoKordonKavgiKordon göstermekKavigoKordon gösteren
KavoroKafirKavorgiKafir göstermekKavirgoKafir gösteren
KeheroİskeleKehergiİskele göstermekKahirgoİskele gösteren
KepokabakKepgikabak göstermekKapigokabak gösteren
KerasoSigortaKerasgiSigorta göstermekKarisgoSigorta gösteren
KesoTarakKesgiTarak göstermekKasigoTarak gösteren
KilihoTepeKilihgiTepe göstermekKalighoTepe gösteren
KiloKiloKilgiKilo göstermekKaligoKilo gösteren
KişaroVekilKişargiVekil göstermekKaşirgoVekil gösteren
ManoElMaŋiEl göstermekManigoEl gösteren
DigitoParmakDigitgiParmak göstermekDagitgoParmak gösteren
SagoSaçSaggiSaç göstermekSagigoSaç gösteren
ŞohoDudakŞohgiDudak göstermekŞahigoDudak gösteren
LurobacakLurgibacak göstermekLarigobacak gösteren
FaraUzakFargiUzak göstermekFarigoUzak gösteren
NoraYakınNorgiYakın göstermekNarigoYakın gösteren
HahaYüksekHahgiYüksek göstermekHahigoYüksek gösteren
Flavatemizflavgitemiz göstermekfalivgotemiz gösteren
Log out of this account

Leave a Reply