Geniş zaman tipleri

11.4) geniş zaman

Geniş zaman’ın nomulideki muadil son eki “-ire” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi sabire / sabiro Konuşurum
Tu sabire / sabira Konuşursun
He/zi/gex sabire konuşur
Nino sabire / sabiros Konuşuruz
Iu sabire / sabiras Konuşursunuz
Teho sabire / sabires konuşurlar

11.4.1) Rivayetli geniş zaman

Türkçede bu bir zaman olarak ele alınmaz ama nomulide bunu zaman olarak tasnif ettik. Muadili “-imre” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi raçimre / raçimro Ulaşmış olurum
Tu raçimre / raçimra Ulaşmış olursun
He/zi/gex raçimre Ulaşmış olur
Nino raçimre / raçimros Ulaşmış oluruz
Iu raçimre / raçimras Ulaşmış olursunuz
Teho raçimre / raçimres Ulaşmış olurlar

11.4.2) Şimdiki zamandaki geniş zaman

Türkçede bu bir zaman olarak ele alınmaz ama nomulide bunu zaman olarak tasnif ettik. Muadili “-orre” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi vinorre / vinorro Yeniyor olurum
Tu vinorre / vinorra Yeniyor olursun
He/zi/gex vinorre Yeniyor olur
Nino vinorre / vinorros Yeniyor oluruz
Iu vinorre / vinorras Yeniyor olursunuz
Teho vinorre / vinorres Yeniyor olurlar

11.4.3) Gelecek zamandaki geniş zaman

Türkçede bu bir zaman olarak ele alınmaz ama nomulide bunu zaman olarak tasnif ettik. Muadili “-isre” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi kegisre / kegisro Kaçacak olurum
Tu kegisre / kegisra Kaçacak olursun
He/zi/gex kegisre Kaçacak olur
Nino kegisre / kegisros Kaçacak oluruz
Iu kegisre / kegisras Kaçacak olursunuz
Teho kegisre / kegisres Kaçacak olurlar
Log out of this account

Leave a Reply