Gelecek ve geçecek zamanlar

11.5) gelecek zaman

Gelecek zamanın nomulide karşılığı “-ise” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi venise / veniso Geleceğim
Tu venise / venisa Geleceksin
He/zi/gex venise Gelecek
Nino venise / venisos Geleceğiz
Iu venise / venisas Geleceksiniz
Teho venise / venises gelecekler

11.5.1) geçecek zaman

Türkçede tabii ki de bu zaman geçecek zaman olarak adlandırılmıyor ama nomulide adlandırılıyor. Mesela yaptı olacak, yapmış olacak gibi şeylerdir nomulide geçecek zaman tipleri. Basit geçecek zamanı göreceğiz şimdi. Basit geçecek zaman “-dı olacak” şeklinde özetlenebilir ki türkçede hemen hemen kullanılmayan bir kalıptır hatta cümle bozukluğu bile sayılır ama nomulide sayılmaz. Bunun için nomuli muadil ekimiz “-ice” son ekidir.

Nomuli Türkçe
Mi vinice / vinico Kazandı olacağım
Tu vinice / vinica Kazandı olacaksın
He/zi/gex vinice Kazandı olacak
Nino vinice / vinicos Kazandı olacağız
Iu vinice / vinicas Kazandı olacaksınız
Teho vinice / vinices Kazandı olacaklar

11.5.2) rivayet geçecek zaman

Türkçedeki “-mış olacak” ekinin zamanıdır. Nomuli muadili “-imse” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi Lerenimse / Lerenimso Öğrenmiş olacağım
Tu Lerenimse / Lerenimsa Öğrenmiş olacaksın
He/zi/gex Lerenimse Öğrenmiş olacak
Nino Lerenimse / Lerenimsos Öğrenmiş olacağız
Iu Lerenimse / Lerenimsas Öğrenmiş olacaksınız
Teho Lerenimse / Lerenimses Öğrenmiş olacaklar

Soru: “-mış olmak” “me-“ ön ekiyle gösterilmiyor muydu?

Cevap: “öğrenmiş” kelimesinin sıfat halini düşünelim “melrena” kelimesine tekabül eder ki bu kelimenin alternatifi de “lerenita” kelimesine tekabül ediyor. Lakin rivayet geçmiş zaman yapmak istersek “lerenime” olur bu. Peki öğrenmiş kelimesinin sıfat hali “melrena” ise misal “öğrenmiş olacaksın” kalıbının karşılığı “melrenisa” olur mu peki? Diye soracak olursak “olur” diyebiliriz aralarında bir fark yoktur ha öyle ha böyle.

11.5.3) gelecekteki şimdiki zaman

Türkçedeki “-yor olacak” zamanı işte bu zamandır. Nomuli muadili “-orse” son ekidir.

Nomuli Türkçe
Mi Lavorse / Lavorso Yıkıyor olacağım
Tu Lavorse / Lavorsa Yıkıyor olacaksın
He/zi/gex Lavorse Yıkıyor olacak
Nino Lavorse / Lavorsos Yıkıyor olacağız
Iu Lavorse / Lavorsas Yıkıyor olacaksınız
Teho Lavorse / Lavorses Yıkıyor olacaklar

11.5.4) gelecekteki geniş zaman

Türkçedeki “-ar olacak” zamanı işte bu zamandır. Nomuli muadili “-irse” son ekidir.

Nomuli Türkçe
Mi Lavirse / Lavirso yıkar olacağım
Tu Lavirse / Lavirsa yıkar olacaksın
He/zi/gex Lavirse yıkar olacak
Nino Lavirse / Lavirsos yıkar olacağız
Iu Lavirse / Lavirsas yıkar olacaksınız
Teho Lavirse / Lavirses yıkar olacaklar
Log out of this account

Leave a Reply