Geçmiş zaman tipleri

11.1) basit görülen geçmiş zaman           

Bu zaman tipi için son ekimiz “–ite” son ekidir. Örneklerimize geçelim;

Nomuli Türkçe
Mi şerite / şerito Bildim
Tu şerite / şerita Bildin
He/zi/gex şerite Bildi
Nino şerite / şeritos Bildik
Iu şerite / şeritas Bildiniz
Teho şerite / şerites Bildiler

11.1.1) görülen geçmiş zamandaki öğrenilen geçmiş zaman

Türkçedeki “-mişti” son ekiyle gösterdiğimiz zamandır. Nomuli muadili “-imte” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi audimte / audimto Duymuştum
Tu audimte / audimta duymuştun
He/zi/gex audimte Duymuştu
Nino audimte / audimtos Duymuştuk
Iu audimte / audimtas Duymuştunuz
Teho audimte / audimtes duymuşlardı

11.1.2) görülen geçmiş zamandaki şimdiki zaman

Türkçedeki “-yordu” eki mesela budur. Nomuli muadili “-orte” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi amorte / amorto seviyordum
Tu amorte / amorta Seviyordun
He/zi/gex amorte Seviyordu
Nino amorte / amortos Seviyorduk
Iu amorte / amortas Seviyordunuz
Teho amorte / amortes seviyorlardı

11.1.3) görülen geçmiş zamandaki geniş zaman

Türkçedeki “–ardı” son ekinin olduğu zamandır. Nomuli muadili “-irte” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi amirte / amirto Severdim
Tu amirte / amirta Severdin
He/zi/gex amirte Severdi
Nino amirte / amirtos Severdik
Iu amirte / amirtas Severdiniz
Teho amirte / amirtes severlerdi

11.1.4) görülen geçmiş zamandaki gelecek zaman

Türkçedeki “-acaktı” son ekinin zamanı bu zamandır. Nomuli muadili “-iste” son ekidir.

Nomuli Türkçe
Mi umiste / umisto Yapacaktım
Tu umiste / umista Yapacaktın
He/zi/gex umiste Yapacaktı
Nino umiste / umistos Yapacaktık
Iu umiste / umistas Yapacaktınız
Teho umiste / umistes yapacaklardı
Log out of this account

Leave a Reply