Engel yapıcı

Bu ek “-ob” ekidir ve nomuli dilinde engel belirten ektir.

Eksiz Ekli
Sabo (konuşma) Sabobo (konuşma engeli)
Zako (zihin) Zakobula (zihinsel engelli)

Not = “-ob” yerine “-pön” eki de kullanılabilir zaten pön = yasak demektir. Yani bu ek hem engel hem yasak anlamını verir.

Log out of this account

Leave a Reply