-em son eki

Bu ek nomuli dilinde hayati öneme sahip eklerden bir tanesidir birden fazla işlevi vardır. Detaylı olarak işleyeceğiz şimdi. Bu ek şu görevleri yapar:

Eğilim, meyil, hoşlantı durumlarını belirtir (türkçedeki –kan, -ken eki. Örneğin: konuşkan)

Yinelenen eylemleri belirtir

Türkçedeki “iş yapma eki” olan –ma, -me eki işlevini isteğe bağlı olarak görür. Yani isterseniz “-em” ekini iş yapış eki olarak kullanmayabilirsiniz fakat kullanmak daha belirtici oluyor.

“-em” ekinin zarf durumu olan “-eme” eki türkçedeki “-dıkça, -dikçe” eklerine karşılık gelir. Örneğin; yedikçe=manjeme

Örnekleri verelim şimdi de:

Eksiz örnek Ekli örnek
Sabi =konuşmak Sabema = konuşkan
Eluni = yalnız olmak Elunemi = yalnız kalmak (bir devamlılık var)
Manji = yemek Manjeme = Yedikçe
Esti = olmak Estema = olgun
Pedo = ayak Pedemo = yürüyüş

Not = örnekteki iş bildiren yürüyüş kelimesine “pedo” olarakta kullanabilirsiniz demiştik zaten çünkü iş bildiren eklerde bir zorunlu kullanılacak durumu yok “-em” ekinin.

Log out of this account

Leave a Reply