Edatlar

EdatKarşılığı
El

 

(ya da –k)

-e

 

-e doğru

Insted-in yerine
Kable-den önce
Akable-den beri
Laus-mi yoksa?, -mi acaba?
ḞürAracılığıyla, dolayı
Enione-in yanında
Endeise-in çevresinde, -in etrafında
De (ya da -ç)-den
Di (ya da “-a”)-ın
Ol (ya da “-a)-ın
JoroleSüresince, boyunca
Didige-in dışında, -in dışına
En

 

(ya da “-J”)

-de

 

-in içinde

Exine-e kadar, dek, değin, ötürü
Kontre-e karşı, karşın
KerejeHariç
Elaİle, birlikte
Ekvide-e göre
Ekrakeme-e rağmen
EkteteOran, başına
Porİçin
PosteSonra, ardından, den sonra
AnteÖnce, den önce
Helgaİlgili
SubAltı
SurÜstü
TransÖtesi, diğer tarafı
DəraDair
DiçeDiye
KosiDenli
Asge-tansa, bir şeyi seçmeyerek
Nevolmadan
SoeBü yüzden, bu sebeple
İteBu yüzden, bu sebeple
HanBelki
ForseBelki
GeEn azından
KejeHiç
Ethiç
AlsKi o
AlesKi onlar
Teme-dığında

10.1) Kaynaştırma harfleriyle edatlar

İlk hal*İkinci hal**Üçüncü hal**Dördüncü hal****
El

 

(ya da –k)

VelElVel
InstedVinstedİnstedVinsted
KableKableKablevKablev
AkableVakableAkablevvakablev
LausLausLausLaus
ḞürḞürḞürḞür
EnioneEnioneEnioneEnione
EndeiseEndeiseEndeiseendeise
De (ya da -ç)DeDevDev
Di (ya da “-a”)DiDivDiv
Ol (ya da “-a”)Vololvol
JoroleJoroleJorolevjorolev
DidigeDidigeDidigedidige
En

 

(ya da “-J”)

VenEnVen
ExineExineExineExine
KontreKontreKontreKontre
KerejeKerejeKerejevKerejev
ElaVelaElavVelav
EkvideEkvideEkvideEkvide
EkrakemeVekrakemeEkrakemevVekrakemev
EkteteEkteteEkteteektete
PorPorPorPor
PostePostePostePoste
AnteAnteAnteante
HelgahelgaHelgaHelga
SubSubSubSub
SurSurSursur
TransTransTransTrans
DəraDəraDəravDərav
DiçeDiçeDiçeDiçe
KosiKosiKosiKosi
AsgeAsgeAsgeAsge
NevNevNevNev
SoeSoeSoevsoev
İteİteİtevİtev
HanHanHanHan
ForseForseForsevForsev
GeGeGevGev
KejeKejeKejevkejev
EtVetEtVet
AlsValsAlsAls
AlesValesAlesvales
TemeTemeTemevtemev

*”ahmet en kuro” misalindeki gibi
**”aişe vel lereneḥo” misalindeki gibi
***ahmet elav akif” misalindeki gibi
****usa’eno vakablev onverso(evrenden beri uzay) misalindeki gibi

Asge, diçe, poste, ektete, ekrakeme, ekvide, kontre, exine, didige, endeise, enione,a  kaynaştırma harfinden muaftır.

Log out of this account

Leave a Reply