E Baratero

ebai=ayırmak / ebailo=ayraç / anebai=birleştirmek
ebako=devlet
ebanuso=abanoz
ebaut=hakkında / ebautgo=ne hakkında
ebesko=ebegümeci
ebivo=hayıf / ebivati=hayıflanmak
ebjedo=ebcet
ebleo=abla
ebo=galeyan
ebrezo=pars
ebrito=pırtı
eci=üstelemek
eçala=çevik
eçenjo=karton
eçilo=silo
eçsapo=cezbe
eçtemo=hademe
edevseteruno=aldosteron
ediçi=eğitmek / ediçati=eğitilmek
edimo=ödem
edisto=tesdis
edmaḍa=yavruağzı
edo=yavru
edrilazo=hıdrellez
edro=idare, yönetim rejimi, hükümet / edraforzempteso=otorite boşluğu / edraforzo=otorite / edroreḥo=müdüriyet / edroro=müdür / edri=yönetmek, idare etmek
eduro=trük
edurto=terdit
edvako=tavsiye / edvakumi=tavsiye etmek
efadokeşo=fidekoz
efanti=abandone etmek
efasfo=fasa fiso
efeko=afacan
efelo=seylap
efereşo=freze
eferfero=farfara
efeseto=fistan
efestero=fokstrot
efinevo=fanfin
efirtefo=fart furt
eflamento=filaman
efleno=toynak
eflüreto=flöre
efneno=fanfan
efnero=fener
efrahidato=frijidite / efrahido=frijit
efrekmento=fragman
efreko=frak
efreso=ferace
efri=eprimek, farımak
efriko=farika
efrişo=galoş
efroso=foroz
efruso=pürçek
efsera=agresif
efşiho=fişe
egali=elemek / egalilo=elek
egaso=alarm
egeine=gene, tekrar, yine / egeinatadalo=tekrarlanan şey / egeinumo=tekerrür
egerko=yazlık ev
egero=fırın
egiho=üvey
egîro=tekrir
eglo=gelin
eglulo=damat
ego=ben / ege=bizzat / egudano=egoist / egudo=egoizm
egranto=grena
eguluso=ülüş
egüho=mensup
egüho=üye
egzoro=irtikap
eĥalo=ahali
eḥbero=fay
ehbi=beğenmek / ehbaledaro=takdirname / ehbo=takdir / ehbumanto=takdir edilesi / ehbumo=tezahürat
Eḥco=geodezi
ehço=aç / ehçaviduleso=tamah
ehelo=step
ehero=kahraman
ehiro=ara, fasıla
eḥo=konum, makam, mekan, yer / Eḥadnameda=jeodinamik / eḥaka=mahalli, yerel, lokal / eḥakto=lokomotif / eḥatita=meskûn / Eḥçemiho=jeokimya / eḥeḥo=kampüs, yerleşke / eḥeşa=yerleşik / Eḥformşero=jeofizik / eḥi=konmak, yerleşmek / Eḥmedariaka=geometrik / Eḥmedari=geometri / eḥoço=mevki / Eḥoida=geoit / eḥşero=adres, jeoloji / eḥumo=takrir / eḥesato=jeotermi
ehoso=ekose
ehuro=eküri, mekan şehri
ehuso=kuşe
ei=çıkarmak
eido=iane, medet, yardım / eidoro=asistan / eidemo=yardımsever
eilo=layiha
eimono=yemeni
eini=inmek / einumo=indirim
einşteinomo=aynştaynyum
eirio=irlanda / eiriano=irlandalı / eirîmo=irlandaca
eisero=şeffaf
eiso=gazap
ekadeli=bezmek / ekadelema=bezgin
ekaşte=aheste
ekavo=hafriyat
eketo=beberuhi
eki=içmek
ekilibro=balans, denge, istikrar
eklevo=falez
ekloho=ahlak
ekno=ikna
eko=yankı
ekobane=akabinde
ekometo=ekometri
ekomo=ahkam / ekomşaki=ahkam kesmek
ekotiso=taverna
ekşelo=şerit
ekta=müstesna
ekteso=ihtisas
ela=ile, illa
elaboro=alabora
elaiho=alay / elaihoro=müstehzi
elankasto=langust
elankoso=lalanga
elanutepo=linotip
elarkato=larghetto
elasda=elastik
elasomo=sakim
elavto=layuhti
elçeho=leçek
elçeho=lehçe(konuşma tarzı)
elçuno=laçın
eldi=dilemek / eldo=dilek, murat, rica / eldulo=mürit / eldati=dilenmek / eldunoro=dilenci / eldalo=dilekçe
eldono=laden
elefo=lef
elegnato=linyit
eleiko=laik / eleikudo=laiklik
elekaro=kakule
eleno=alan, hiza, sektör
elepo=galebe / elepumi=galebe çalmak
elesi=süsmek
eleso=çermik, ılıca
elevamo=hüzünlü müzik
elevanto=levanti
elfarkeno=filigran
elgalaho=laklaka
elgalgo=laga luga
elganse=zarifane / elganseso=zarafet / elganso=zarif
elgatro=elektron
elgera=yaman
elgupalasto=lökoplast
elho=ilah, mevla, tanrı, hüda / elheso=uluhiyet, elhaşero=ilahiyat, teoloji / elhudo=teizm / önelhudo=monoteizm / vahelhudo=politeizm / anelhudo=ateizm
elianto=lento
eliho=alaşım, lala
eliko=pervane
elimho=lemis
elinano=linin
elinteno=lantan / elintenito=lantanit
elîono=liyan
elirako=lirik / elirudo=lirizm
elivaro=larva
elizgo=laski
elklako=laklak
elkulo=lügol
ellasabaka=diplomatik / ellasabo=diplomasi / ellasabulo=diplomat
elmaniarumo=laminarya
elmelo=lamel
elmenosteo=elmacık kemiği
elmisi=yıvışmak
elmizo=lamise
elmo=elma
elmoho=lame
elnalano=lanolin
elo=ülke / Elanaro=ülke nüfusu / Elano=vatandaş / elneso=ülke bayrağı, liva, sancak / elnesşero=veksilloloji / elnesmaşro=veksillolog
elono=afiş, ilan, reklam
eloŋo=korporasyon, lonca / eloŋaka=korporatif
elpano=lapina
elparo=alabros
elparoso=lipari
elpato=libido
elplape=tıklım tıklım
elplapo=lebalep
elpuço=lipozom
elso=laza
elsuso=lizöz
eltekaşo=lateks
eltire=başka şekilde
eltoso=yaldız
eluho=loğ
elukanono=lignin
elumparo=lambri
elumumi=loğlamak
elune=ancak, yalnız, sadece, sırf / elunelhudo=deizm
elutpo=tombak
eluvasnato=lavsonit
elümo=ılım / muelüma=ılımlı
elveri=yalvarmak
elvoto=halvet
emasalo=fabl, masal
emdano=imtina
emdozo=imtiyaz
eṃeço=sefaret / emabiço=sefir
emeieno=kemeken
emelfektoro=amplifikatör
emeraldo=zümrüt
emeriköno=amerika
emeşo=yaz
emleriho=sıtma
emmaro=amir
emo=meyil
emoko=umacı
emparko=görgül
emperioro=imparator, şah
emploiho=müstahdem
empreso=şirket
empta=abes, boş / empte=boşuna / emptega=tamtakır / empteḥo=boş yer / emptumilo=vidanjör / emptumo=ihmal, tahliye / emptumorilo=damper
emputo=imbat
emşerino=deve
emtazoço=imtizaç
emunego=nişadır
En=iç, içine, içinde, dahil edici, bir eylemi başlatıcı gibi manalar verir.
Enakti=harekete geçmek
enato=enkarne / enatalo=enkarnasyon
enbalo=artezyen
enbaspo=çevirimiçi
enbero=demir / enübüro=demirden yapılmış
enbifeki=fışkırmak / enfibekilo=sprey
endaktagano=kobay
endekro=intihar
endervezo=andropoz
endi=denemek / endo=deney / endumi=şans vermek
endiro=faiz, ürem / endiroro=tefeci
endurestentono=androstenedion
eneho=elçi
energiho=enerji
enero=ufuk
enha=nihai
eni=bazı, herhangi bir
eniavaro=nevir
enielo=nail
enigmo=bilmece, muamma
enikla=bir yaşında
eniori=reddetmek / enioroço=reddiye
enipato=niyabet
eniso=anason
eniuso=vicdan / enaîso=vicdanlı
enivano=nihavent
enjerimo=enfeksiyon
enjiko=küçük yılan
enkanti=şarkı söylemek
enkavori=küfre girmek, kafir olmak
enkita=tedirgin
enlissaŋo=hacamat
ennepeşo=mola, teneffüs / ennepeştemo=mola zamanı / ennepeşeḥo=mola yeri
enolo=imal, imalat
enorma=muazzam
ensakmo=insicam
ensarhaşero=endokrinoloji
enspero=esin
enstralo=talimat
ensubeto=inzibat
entegri=bütün olmak
enteĥamo=intikam, öç
entekraiho=integral
enter-=-arası / enterliŋuhavaka=enternasyonal, uluslar arası / entervebo=internet / entervebumi=internete girmek
entero=repo
ento=inidyum
entörno=çevirimiçi
entri=girmek / entreḥo=girizgah / entremo=girgin / entreşemo=girişim / entreşemoro=girişimci / entreşi=girişmek / entreşo=teşebbüs / entreşoro=müteşebbis
enturgano=androjen
enuko=yonga
enuno=han
enurkato=lanarkit
envedero=envanter
envirajo=nevralji
envoro=idam, infaz / envorumi=idam etmek / envorizi=idam edilmek / envorkaro=cellat
eŋi=sapmak / eŋemeso=dalalet / eŋeso=sapıklık / eŋo=sapık / eŋoso=sapık kadın / eŋumi=saptırmak
eŋiri=kızmak / eŋiro=asap, hışım, sinir / eŋirula=asabi / enagiro=asabi
eŋizo=nakız
eŋo=aberasyon
eolo=öğle / eolposte=öğleden sonra
epaiho=abiye
epento=ebonit
epero=gasp / eperumi=gasp etmek
eperto=fetret
epeskoso=faska
epezo=piyaz
epiaro=parya
epiho=aba
epiko=destan / epikoida=destansı / epikumi=destan yazmak
epilariho=filariz
epilelo=lapilli
epitieno=potin
epizo=lakoz
eplato=filet
epnantavo=pandantif
epratono=proton
epreto=melez
epruṭalo=protokol
epunuto=pandomim
era=hafif / erviula=hafifmeşrep
erbo=erbiyum
erdasmo=irtisam
erdaso=irtişa
erdaulo=irtihal
erdavuto=hırtapoz
ereko=rokoko
erelfeka=mürted
ereloro=barem
ereno=ütü / erenklodo=ütü bezi
ereterespektevo=retrosprektif
erfano=karavan
ergi=ırgalamak
erguto=ırgat
erhiko=koka
eri=hafif olmak
eri=yırtmak, / eralo=yırtmaç
erigago=rakik
erimepo=ramp
erimi=sevk etmek
erineto=randa
erino=sedir
erintno=rindane
eriso=iris, tohum izi
eritio=eritre
erivo=revnak
erkoso=roka
erma=metruk
ermemo=germanyum
ermo=maymun
ernibo=harnup
ero=çekirdek, tohum, zerre / eroveralo=erbezi, husye, taşak, testis
ero=çığır
ero=hır / erei=hır çıkarmak
erodnamika=aerodinamik
erolado=riyolit
ersefo=resif
erşipo=raspa
erşo=döner
ertanroso=ordinaryüs
ertekno=ratanya
erteno=ordino
ertenoto=ordinat
erti=artmak / ertumo=tasarruf
ertukaşo=redoks
erturo=ordövr
erubo=aerobik
eruiho=rayiha
erumo=ram
erunto=raunt
erülo=rulo
ervasto=gürbüz
ervintoso=harfendaz
ervizo=reviş
esabojo=eski alfabe
esacmanaiho=nafaka
esaitano=istinabe
esako=şike
esamiero=somya
esandaro=eksantrik
esantakefo=sintigrafi
esapato=istinaden
esarito=bitkin
esati=ısınmak
esatloiho=eskatoloji
esavadaro=ekskavatör
esbeto=kongre
esbordo=saparta
esço=izaç
ese=ama, fakat, lakin, velakin
esekaro=cazgır
eselaso=salaş
eselko=salık
esemago=aksiyom
esemi=incelemek
esemo=egzama
esemta=muaf / esemteso=muafiyet
eseno=festival
esentika=sentetik
esepeko=spagetti
esepşatako=spastik
eserço=saraç
esereçimato=densiz
eserkato=sergede
esero=ecir
esetero=ekstre
esetto=vukuat
esfa’o=sifin
esgerroro=gazi
esiaho=sava
esigo=sirk
esiho=akse
esimali=adaletine sığınmak
esimi=sığınmak / esimo=iltica / esimulo=mülteci / esimumi=iltica etmek / esimeḥo=sığınak
esinane=seyyanen
esindoko=sendika
esiŋrado=muktedir
esipto=zıppadak
esitemo=antika
esiteto=bitap
esito=stronsiyum
esivo=züyuf
eskeço=skeç
eskemo=şema
eskimoto=sakamet
eskoneveşemo=aforoz
eskorno=istihfaf
eskukano=ızgın
eskulo=kültür
eskuro=sincap
eskuto=skavut
esla=asal / eslaseiho=asal sayı
eslegumi=sırılsıklam etmek
eslemo=ünlem
eslihano=ekselans
esmato=hizmet
esmazo=çapçak
esmelo=çalmaç
esmeşo=smaç
esmo=mazı
esnacalo=şnitzel
esnastaço=sinestezi
esnevo=şınav
eso=diorit
eso=ısı
esomoto=hınzır
esordo=eskort
esöro=zuhur
espagnoledo=ispanyolet
espaiero=ispalya
esparo=serçe
esparso=seyrek / esparsi=seyrelmek
espelo=termoplast
esperi=ummak / espero=umut, ümit / esapiro=ümitli kişi
espesfiho=özne, özgü, özgül
espiho=ajan, ispiyon
esplo=infilak
espo=sefer / espezulo=seferi / espemeso=seferberlik
esposo=karı, refika
esrituro=tapu
essano=ihsan
esşero=kuram
estabo=istibat
estaguro=istihkar
estaka=olgusal, sapı olan
estako=sap, sopa
estamo=mukayyet
estanevo=izzetinefs
estarito=siderit, sideroz
estaşono=istisna / estaşona=müstesna
estatlo=istidlal
estatuto=istidat
estavaro=sıfat
estavsuro=istisfar
estaxo=ıstakoz
esteço=isticar
estejiho=istical
estelo=semer
estemlato=stimüle
estergono=östrojen
esti=olmak / estada=vaki / estadkefo=statüko / estadumo=istihdam / estalano=fenomenal, olağanüstü / estanteso=muhtemel / estanteso=ihtimal, olasılık / estato=tezahür / estemo=olağan, olgun / esteşado=ibaret / esteşi=oluşmak / estito=hasıl, hasıla / estite=oldukça / estkena=muhtemel / esto=olgu, vakıa, vuku / estoço=hadise, olay, vaka
estilkultemo=kültür
estilo=tarz, stil
estinoto=stant
estori=hapşırmak
estrado=abstre, soyut
estradumo=abstraksiyon
esuhano=termos
esuihi=süvmek
esumi=ısıtmak
esuro=sandal
esuxa=ıssız, kuytu, tenha
esva=aşırı / Esvaktulo=hiperaktif / Esvametropo=hipermetrop / Esvasaŋatibo=hipertansiyon / Esvatradeḥo=hipermarket
esvanexo=sfenks
esverdeso=ekspertiz
esvero=eksper
esverso=ekspres
esvetaro=süveter
esvino=süven
esvo=sif, soda
esvuso=zifos
eşamuno=somun
eşdugemo=istihkam
eşeço=sek
eşeri=ısıtmak
eşevado=savlet
eşibito=teşir
eşmeno=eşofman
eşnolo=anzarot
eşo=badem
eşodo=termik
eşödi=döşemek / eşödalo=döşek / eşödati=döşenmek
eşperko=fışkın
eşro=ısrar
eştaroho=istiğrak
eşteri=satın almak / mueştero=müşteri
eştoro=stor
eşupo=çeper
et=hiç
eṭaho=anjin
eṭalo=ithal / eṭalumo=ithalat
etefo=ihtiva
eteihi=atamak / eteihati=atanmak
etemo=akademi / etemoro=akademisyen / etemaka=akademik
eterna=baki, müebbet / eterne=ilelebet
eterniti=etkilemeye çalışmak
eterovo=itiraf
etevi=kutlamak / etevo=tebrik / mueteva=kutlu
etezesta=optimal
etezi=uymak / etezo=ahenk, münasip, mütenasip, normal, uygun / etezumi=uygulamak, uyarlamak / etezumo=tasvip, tatbik / etezaka=uysal / etezummo=tatbikat
eti=dokunmak / etilo=dokungaç / etumi=dokundurmak / aneti=dokunmamak
etievo=tayf
etituto=hidatit
etkuro=masaj
etmono=idman
etoto=iddet
etroso=itiraz
ettoreto=elektrolit
ettorso=elektroliz
etuho=nezir
evaraiho=ferih
everi=afallamak
everoso=papara
everzoro=ıvır zıvır
eveto=ünite / evetora=üniter
evidento=hüveyda
evitio=mısır(ülke) / evitiano=mısırlı
evlozo=iflas
evote=eften püften
evrüpo=avrupa
evuni=avunmak / evunumi=avutmak
evzo=fasih
exa=eksik, noksan / exakorpo=çolak
exanoto=eikozanoid
exaquatranulo=mikro- / exaquatranuliserado=mikroskop / exaquatranulteto=mikrosefal / exaquatranulgramo=mikrogram / exaquatranullitero=mikrolitre / exaquatranulometo=mikrometre
exasesnulo=piko- / exasesnulgramo=pikogram / exasesnullitero=pikolitre / exasesnulometo=pikometre
exdenulo=santi- / exdenulgramo=santigram / exdenullitero=santilitre / exdenulometo=santimetre
exilo=sürgün
exine=dek, değin
exipaso=çepez
exolo=dingil
exönnulo=desi- / exönnulgramo=desigram / exönnullitero=desilitre / exönnulometo=desimetre
expendehnaşero=nanoteknoloji
expeno=nano- / expeŋramo=nanogram / expenlitero=nanolitre / expenometo=nanometre
expentanulo=nano- / expentanulgramo=nanogram / expentanullitero=nanolitre / expentanulometo=nanometre
extini=tükenmek / extinumemo=tüketim / extinumi=tüketmek
exto=mili- / extagramo=miligram / extalitero=mililitre / extometo=milimetre
extonio=estonya / extonîmo=estonca
extrinulo=mili- / extrinulgramo=miligram / extrinullitero=mililitre / extrinulometo=milimetre
ezaiho=saso
ezandrako=minare
ezavo=safiha
ezço=zaç / ezçaiazo=zaç yağı
ezdeho=istiare
ezderho=istihare
ezduvo=istiğfar
ezerinziro=haşır neşir
ezero=şer
ezeroho=belgin, sarih
eziali=sırnaşmak
ezimojo=samsa
ezirdo=sarat
ezito=çandı
ezitomo=satsuma
ezmo=azman
ezobito=fahiş
ezomero=izometri
ezorvo=zarf(dilbilgisi)
ezumo=izam
ezvigo=savak

Log out of this account

Leave a Reply