Ç Harfi

Çaba=Luo / Çabalamak=Lûmi
Çabuk=kuike, behze
Çaça=çaçoso, befpo
Çaçaron=çaçiro
Çad=Şadio
Çadır=Çadero, dasiro
Çağ=asro, jagjo / Çağdaş=homasra, homjagja
Çağanoz=Hüko
Çağıldamak=Çaêli
Çağırmak=Kigi / Çağırılmak=kigati, sekgi / Çağırış, çağrı=kigo / Çağırtmak=Kigumi, tekgi
Çağla=çîelo
Çağlamak=gurgoli
Çağlayan=Kasakto, bufmo
Çağnak=zenko
Çak=zineno
Çakal=Jaxelo, balzo
Çakaloz=zakulzo
Çakar=zunkuro
Çakı=Çaĥo
Çakıl=Liteno, nalvo
Çakır=Jakero, behuso
Çakmak taşı=kôso
Çakmak(fîl)=çaki / Çakmamak=açki
Çakmak(isim)=jiko, flamumilo, fravilo
Çakra=ziakaro
Çakşır=jugjero
Çalakalem=çelskribilo
Çalakamçı=çelfrusto
Çalakaşık=çelgoşeko
Çalakılıç=çelklatiho
Çalakürek=çeljovalo
Çalçene=jivaiza
Çalı=boço, Ledefo
Çalık=salga
Çalıkuşu=aleto
Çalım(andırma)=zikrati
Çalım(caka)=gimikro
Çalım(spor terimi)=zeimo
Çalışmak=Labori, gönali / Çalışkan=Laborema, gönalema / Çalıştay=Laboreḥo
Çalkalamak=seveli / Çalkalamamak=asveli / Çalkalanmak=sevelati, sesveli / Çalkalatmak=sevelumi, tesveli
Çalmaç=esmela
Çalmak=Şeli, bikli / Çalınmak=şelati, seşli / Çaldırmak=şelumi, teşli / Çalgı=şelo
Çaltı=çeluşo
Çalyaka=çelçolaro
Çam=pino, bemzo
Çamaşır=drasfubo / Çamaşır makinesi=Gevlavilo
Çamça=meniso
Çamur=çemoro, beşfo
Çamurcuk(hayvan)=sumiro
Çamurcun(hayvan)=şumano
Çamurluk=çemoresko
Çan=hriçego
Çanak=şanoko, fidero
Çandı=ezito
Çandır=zunuro
Çangal=seheŋulo, fejaho
Çanta=ganto, bamono
Çap=diamento, çogavo / Çapında=diamenteze, çogaveze
Çapa=ankaro
Çapak=freso
Çaparız=zipruso
Çapari=suproso
Çapçak=esmazo
Çapkın=Lefia
Çapla=zibolo
Çapraşmak=perpi
Çapraz=çepura, çazuva / Çapraz bölmek=dekuşi
Çapul=Savoiho
Çaput=skadeno
Çarçur=skandero / Çarçur etmek=skanderumi
Çardak=çerdaho, bekepo
Çare=kuro, jaro / Çare bulmak=kurfindi, jarfindi / Çaresiz=akre, ajre
Çarık=çeroho, bahmo
Çark=jerko, bepro
Çarkıfelek=sariavo
Çarkıt=sarikto
Çarliston=şarlasuno
Çarmıh=udamuo
Çarpmak=Şelpi, dofefi / Çarpı=şelpo, dofefo / Çarpık kentleşme sonucu oluşan bölge=naurizedeḥo / Çarpık kentleşme sonucu=naurizedo / Çarpık kentleşme=naurizo / Çarpışmak=şelpeşi, dofefeşo
Çarşaf=çarşhabo, bedego
Çarşamba=triratako, triromo
Çarşı=şorşo, behado
Çaşıt=sesto
Çat pat=okaze
Çat pat=sme
Çatak=kedgo
Çatal=Forko, belmo
Çatı=rovo, bepto
Çatır çatır=çatêrega
Çatırdamak=çatêri
Çatkı=jeto
Çatlamak=kreki, jegbi / Çatlak ses=krexono / Çatlatmak=krekumi
Çatmak=Jeti, besçi / Çatışma=jeteşo, besçeşo / Çatışmak=jeteşi, besçeşi
Çavalye=kavaniho
Çavdar=segalo, foveço
Çavdarmahmuzu(bitki)=çilavo
Çavela=kavaniho
Çavlan=kasakto
Çavuş kuşu=hupo
Çavuş=sargono, bekeço
Çay(akarsu)=kruko, debaho
Çay=təho / Çaydanlık=təhuho
Çayan=heino
Çayır=irbeḥo
Çaykara=krukaro
Çaylak(acemi)=reklita
Çaylak(hayvan)=rekloto
Çebiç=sebiso
Çecik=seseko
Çeçe=ceço
Çeğmel=samiolo
Çehre=visaho, başmo
Çek valf=çivano
Çek vana=çivano
Çek=çakuo
Çekiç=çekiçho, ietilo
Çekidüzen=tatiho
Çekirdek=ero
Çekirge=çekirço, bevavo
Çekmece=armaro, didepo
Çekmek=Çehi, bevefi / Çekilmek=çehati, buvifi / Çekimser=çehulo, bavifo / Çekince=çehato, bevefato / Çekingen=çehatema, şaia, fahdehana / Çekinmek=çehuni, bevefuni / Çekecek=çehilo, bovafo / Çekici=çehada, eçha
Çekmen=vuntezo
Çekül=gegolo, çurko
Çekya=şeio
Çekyat=çehtaiho
Çelebi=kalipiho
Çelek=zelho
Çelen=zalhano
Çelenk=girlando, dehego
Çelgi=sîalo
Çelik=Stalo, sergo
Çelim=tiro / Çelimsiz=atra
Çello=kihulo
Çelme=stero / Çelmek=steri / Çelişken=stereşema / Çelişmek=stereşi
Çelmik=silamo
Çeltek=salediho
Çeltik=selto
Çembalo=kimepelo
Çember=rondo, breto / Çember şeklinde=rondaka, bretaka
Çemçe=zemazo
Çemen=fenugreko
Çemiç=jimjo
Çemkirmek=çamki, behaji
Çemremek=simori
Çençen=jivaiza
Çene=Çino, jergo / Çene kilitlenmesi=pönçino
Çenek=tuiaro
Çenet=valvolo, çefso
Çeng=zuhaŋo
Çengel=ganço, feçebo
Çengi=ja’eŋo
Çentik=notejo / Çentmek=noteji
Çepel=tereço, befejo
Çeper=eşpuro, beğeko
Çepez=exipaso
Çepin=cepo
Çerağ=asariho
Çerçeve=telaiho, bukado
Çerçi=çiraço
Çerez=kiko, bemço
Çerge=zaîereḥo
Çeri=soldado
Çerkez=karkazo
Çermik=eleso
Çerviş=dalito
Çeşit=tipo, benemo
Çeşme=fontano, befero
Çeşni=saporo, befno
Çete=Çedo, betavo
Çetele=konteço
Çetin=afçila
Çetrefil=duvela
Çevgen=javehuno
Çevik=eçala, bevşo
Çevirge=modemo, jevjo
Çevirmek=törni, baspi / Çevirim=törno, baspo / Çevirimiçi=entörno, enbaspo / çevirilmek=turini, busipi / çevirimdışı=detörno, debaspo
Çevirmen(tercüman)=Liŋutörnoro, iṃasipo
Çevre=deiso, törnalo, baspalo / Çevren=dintorne, deise / Çevresi=per- / Çevresinde=endeise
Çevri(girdap)=texoro
Çevri(tevil)=devlo
Çeyiz=çaso, besavo
Çeyrek=quatra
Çıban=bolaro, bêğêfo
Çıdam=pesanso
Çıfıt(hileci)=çitoro
Çığ=iübüko
Çığa=valaŋo
Çığır=ero
Çığırmak=kigi
Çığlık=sakrumo, benaho
Çıkak=çego
Çıkar=pragmo
Çıkarmak=gegeri, ei
Çıkı=gigiho
Çıkmak=Çegi, damri / Çıkıntı=çegato, damrato / Çıkış yeri=çegeḥo, damreḥo / Çıkış=çego, damro / Çıkmaz=açgalo, adamralo / çıktı=çegalo, damralo / çıkmaz=açgo
Çıkrık=jekruko
Çıkrıkçın=çikirço
Çılbır=seluvo
Çıldır çıldır=seltrege
Çıldırmak=Nedeni / Çıldırtmak=nedenumi, tendeni / Çılgın=nedena
Çıma=pidoro
Çımbar=juṃoro
Çımkırmak=jumgari
Çınar=piano, degavo
Çıngar=jenkoro
Çıngıl=zinklo
Çıngırak=jinigarilo / Çıngırdamak=jinigari
Çınlak=çîneleka
Çınlamak=çini
Çıpa=ankoro
Çıplak=asuma, damsa
Çıra=açensino, begoto
Çırak=Joreho, bexaço
Çırakman=zaragimento
Çıramoz=jeramuso, budeno
Çırçıl=kriko
Çırçır=jriço
Çırpmak=perçi
Çıta=Axeçelo, vonto
Çıtak=zeiako
Çıtçıt(kopça)=oşelo
Çıtır=çitira, danada
Çıtırbom=şutarpa
Çıtırdamak=çitiri
Çıtırtı=çitiro
Çıtlamak=çêti
Çıtpıt=satapato
Çıvmak=jîavi
Çıyan=sieno
Çiçek hastalığı=ivavlo
Çiçek=Floro, gereno / Çiçek açmak=aiani / Çiçek demeti=gergrapo / Çiçek dürbünü=florbinokolo
Çift, Çifte(ikili)=bi-, da’o
Çiftçi=farmoro, muferrimo / Çiftlik=farmo
Çifte=dopo
Çiğ=şə
Çiğde=inibo
Çiğdem=kroko, begamo
Çiğit=ceketo
Çiğnemek=masti, çlaki
Çikolata=çiko
Çil(hayvan)=gîlo
Çil=Lentijo, befaqo
Çile=hanko, bejedo
Çilek=çêlago, befço
Çilingir=şalaŋoro, govelo
Çim=zuto
Çimdik=pinço
Çimek=zineho
Çimen=groso, belço
Çimenlik(çimen olan yer)=groseḥo
Çimento=kaimanto, berlitalo
Çimmek=jüsi
Çin=çiŋio
Çinçilya=kinekolo, bejeko
Çinekop=kankoposo, bepezo
Çingene=majirindio
Çini=Çaino, begaho
Çinko=zönko, bedimo
Çintiyan=jentueno, bedaho
Çip=kikpo
Çipil=apiçiko
Çipura=orato, belbo
Çir= d̆eiaro
Çiriş=drogo
Çirkef=açhula
Çirkin yüzlü=qavdaro
Çirkin=apulka, ugla, adra / Çirkin davranış=kaṿa
Çiroz=çeruso, bigajo
Çis=zizo
Çise=jiso
Çiş=urino
Çişik=ziziako
Çit=fenso, bardamuro
Çita=jaduno
Çiten=seietano
Çiti=ĥîto / Çitmek=ĥîti
Çitlembik=iatelimo
Çitmik=seigamo
Çivi=muo
Çivit=şavto
Çiy=Rujado
Çizelge=çezelgo, befto
Çizge=grapiko, jeheço
Çizme(ayakkabı)=çesemo
Çizmek=Çezi, berji / Çizgi=çezo, berjo
Çoban=şepfeulo, şipo
Çocuk=Jeldo, Lotoro / Çocuklaşmak=jeldati / Çocukluk dönemi=jeldasro / Çocuk düşürmek=aborti / Çocuk oyuncağı=jeldludilo / Çocuk uyutmak=kredi
Çoço=çeçil
Çoğalmak=multi
Çoğul=puluro / Çoğunluk=vaheso, reno
Çok=Vahe / Vahi (çok olmak) / Çok az miktar=asegseiho / çok esnek=uava / Çok fazla miktar=segseiho / Çok yakınmak=konkui / çok yakinen=uihine / Çok yapraklı=komoza, foliesta / çok yavaş=uaba
Çokal=sukelo
Çokra(sık çalılık veya sazlık)=hupîro
Çokrağan=jûreno
Çolak=exakorpo
Çolpa=kulupia
Çomak=Şumo
Çomar=kumiero
Çopra(balık)=hupîlo
Çopur=huibora
Çorak=jurega
Çorap=pedgevo
Çorba=zovo, jerfo / Çorba kasesi=odolo
Çotanak=zutinko
Çotira=zuidaro
Çotra=kodroso
Çotuk=guîrto
Çökelek=şoklo
Çökelge=marşo
Çökmek=inhaihi
Çöl=Kveḥo
Çölyak=seleço
Çömçe=zumiço
Çömelmek=tozi
Çömlek=Littepeko
çöp=çigöpo, jenefo
çördek=juhurto
Çörek otu=nigelo, bekajo
çörek=muveno, bedejo
çörtü=krudo, beğeço
çöven=kuviano, begaqo
çöz=juzeiho
Çözmek=Solvi, betri / Çözelti=solvo, betro / Çözüm=solvo, betro / Çözünmek=solvati, betrato / Çözünürlük=solvateso, butireso
Çubuk=rado, bojumo
Çuha=brotko, befeğo
çuka=uzo, beğedo
çukur=jugro, beşeso
Çul=culo / Çullamak=culi / Çullanmak=culati / çultutmaz=culakpireo
Çulha=çaliho, behebo
çupra=orato
Çuşka=kuzuko, buğujo
Çuval=çuvalino, barako
Çük=urinilo, uroiano
Çünkü=Çön
Çürük=rota, mebneca / Çürümek=Roti, beneci / Çürütmek=rotumi, benecumi
Çüş=sôzo

Log out of this account

Leave a Reply