bir şeyle alakalı yapıcı

Bu ekler türkçe dilindeki “-sal, -sel” ekiyle aynı işlevi görür ya da dilimizdeki arapça kökenli “-i” son ekli kelimelerin son ekinin görevini görür. İki ekin de fonksiyonu aynıdır.

Nomuli Türkçe
Aktaganaka / aktaganeva Hayvansal
Çemihaka/çemiheva Kimyevî
Nadaraka/Nadareva doğal
Log out of this account

Leave a Reply