Bilme kipi misalleri

Verme ve alma kipindeki mantık neyse bilme kipinde de aynı mantık işler. Bir şeyi bilme bir şeyin bilgisini yapar bu kip. bu kip için ölçümüz “inammel” ölçüsüdür. 2 sessiz harfli fiillerde “inammeh”, tek sessiz harfli fiillerde “inneh” halini alır. Misallere geçelim

KELİME

MANA

KİPLİ

MANA

Arbo

Ağaç

iarabbeho

Ağaç bilgisi

Vito

Hayat

ivaîeto

Hayat bilgisi / biyoloji

Bardo

Tahta

ibarredo

Tahta bilgisi

Deçino

Terbiye

idaççeni

Terbiye bilmek

Akvo

Su

iakavveho

Hidroloji

Turabo

Toprak

itarrebo

Toprak bilgisi

Vitro

Cam

ivattero

Cam bilgisi

Gano

Can

iganneho

Can bilgisi

Dermo

deri

idarremo

Deri bilgisi

Buhro

buğday

ibahhero

Buğday bilgisi

Paporo

kağıt

ipappero

Kağıt bilgisi

Briko

tuğla

ibarreko

Tuğla bilgisi

Sando

Kum

isannedo

Kum bilgisi

Lito

taş

ilaîeto

Taş bilgisi

Çozo

Peynir

içazzeho

Peynir bilgisi

Fero

demir

ifarreho

Demir bilgisi

Kupro

bakır

ikappero

Bakır bilgisi

Ato

Et

iatteho

Et bilgisi

Fruto

Meyve

ifarreto

Meyve bilgisi

Avro

Altın

iavarreho

Altın bilgisi

Argeno

gümüş

iaraggeno

Gümüş bilgisi

Gereno

Çiçek

igarreno

Çiçek bilgisi

Çiko

Çikolata

içaîeko

Çikolata bilgisi

Çêlago

çilek

içallego

Çilek bilgisi

Tohmo

düğme

itahhemo

Düğme bilgisi

Groso

çimen

igarreso

Çimen bilgisi

Kutno

Pamuk

ikatteno

Pamuk bilgisi

Ropo

Keten

irappeho

Keten bilgisi

Hablo

İp

ihabbelo

İp bilgisi

Tomato

domates

itammeto

Domates bilgisi

Nitçalo

Nikel

inatteçalo

Nikel bilgisi

Kemdo

nişasta

ikammedo

Nişasta bilgisi

elmo

Elma

ielammeho

Elma bilgisi

Skalo

Armut

isakkelo

Armut bilgisi

Grapo

Üzüm

igarrepo

Üzüm bilgisi

Knartoso

Nar

ikannertoso

Nar bilgisi

Nano

Ekmek

inanneho

Ekmek bilgisi

Vaketo

sebze

ivakketo

Sebze bilgisi

Muşo

tavuk

imaşşeho

Tavuk bilgisi

Ketilo

kalem

ikattelo

Kalem bilgisi

Behto

Ev

ibahheto

Ev bilgisi

Kuro

araba

ikarreho

Araba bilgisi

Purzeno

fırsat

iparrezeno

Fırsat bilgisi

Pragmo

fayda

iparregmo

Fayda bilgisi

Zivko

Zevk

izavveko

Zevk bilgisi

Nuto

fındık

inatteho

Fındık bilgisi

İdo

fikir

îaddeho

Fikir bilgisi

kabaro

haber

ikabbero

Haber bilgisi

Hareto

hararet

iharreto

Hararet bilgisi

Javizo

ceviz

ijavvezo

Ceviz bilgisi

Şevo

şeftali

işavveho

Şeftali bilgisi

Vuzo

Fıstık

ivazzeho

Fıstık bilgisi

Herşero

Tarih

iharreşero

Tarih bilgisi

Ludo

Oyun

iladdeho

Oyun bilgisi

Sasto

Toplum

isasseto

sosyoloji

Elho

İlah

ielahheho

teoloji

Femino

Kadın

ifammeno

jinekoloji

Qardo

Kalp

iqarredo

kardiyoloji

Log out of this account

Leave a Reply