Benim sadık yarim kara topraktır

NOMULI

goe durrek seknektito resito
go öno fedelto vidito vaut pragmo findito
ker ṭaura vano de turabo adeptito
mia ladiamiko nerturabi

şepo guvite agno guvite lakto guvite
manjo guvite nano guvite ato guvite
kazilese atvate skarse guvite
mia ladiamiko nerturabi

Dev adem co temek sojo jelebite
el mi ṭaurega fruto manjumite
ker take egon zalkilihez kütite
mia ladiamiko nerturabi

kernen skezito kazilese tazalese
visahon jertito tarnese manese
rekontrumite egon rosese
mia ladiamiko nerturabi

tormentumteme vel mi ridirte
cez lai jeleno kerjisio ple vidite
öna ero guvito quatra gardenego guvite
mia ladiamiko nerturabi

hevahek vidirous enhevahiro
turabek vidirous endueniro
turabeç mi sekatus gehez resiro
mia ladiamiko nerturabi

elda arus vani dev Allah
Adepti por aniri fare de turabo
Ganrozeso segvime dev ai ilaho
Mia ladiamiko nerturabi

Rəleso bahifiraus apera öno nogedo
Allah abedek nora van abedo vel Allah
ai ilaha sekra valitemo ven turabo
mia ladiamiko nerturabi

entegra nina goseron sekrumire turabo
heloçkremume tedsire vuneddon
Aperime brakon mia vioin tevdire
mia ladiamiko nerturabi

ker hu min estus tso sekrek vidato
mundek livire amrira öna fako
Tako venire ni veisel pukurek tibire
mia ladiamiko nerturabi

TÜRKÇE

Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır

Âdem’den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yedirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sâdık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Dileğin varsa iste Allah’tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan
Benim sâdık yârim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah’a
Hakkın gizli hazinesi toprakta
Benim sâdık yârim kara topraktır

Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır

şair: aşık veysel

Log out of this account

Leave a Reply