B Harfi

Baba=Padro, Ba’o / Baba tarafından akraba=aniato / babacan=bagano
Babun=iano
Baca=baçiho, bemedo
Bacak=Luro
Bacanak=vivahatvivulo
Bacı=ahato
Badana=pinjemo
Badem=almono, eşo
Bademcik=almoneno
Badire=patero
Bagaj=jokalo
Baget=estako
Bağ(bahçe)=gardenego, gardo
Bağ=konekto / Bağımlı=konektema, kolika / Bağımlılık=konektemeso, kolikeso / Bağımsız=independensa, aklika / Bağlamak=konektumi, teknekti / Bağlaç=konektalo / Bağlanmak=konektati, seknekti / Bağlantı yeri=kajmano, konekteḥo / Bağlantı, bağlam=konekto / Bağlantılı=konekta
Bağdaşmak=pe’iai
Bağıl=pŏsasa
bağır=puğuro
Bağırmak=Diçegi
Bağırsak=barseho, beşpo
Bağış=Çarito / Bağışlamak=Çaritumi / Bağışlamamak=açritumi / Bağışlanmak=teçritati
Bağışık=imuna / Bağışıklık sistemi=imunesa zizemo / Bağışıklık=imuneso
Bağnaz=vanaso
Bahamalar=bahamio
Bahane=beheno, berpo / Bahane etmek=behenumi, berpumi
Bahar=antashatemo, spraŋo
Baharat=sunlo
Bahçe=Gardeno, usabo
Bahis=gaṃo, dago / Bahse girmek=gaṃeşi, dageşi
Bahreyn=Demario
Bahsetmek=diçaperi
Bahşiş=tevnalo
Baht=fortuno, betelo
Bahtiyar=feliça
Bakalit=altabo
Bakır=Kupro, urudo
Baki=eterna, beteça / Baki kalmak=eternemi, beteçemi
Bakir=verjinulo, behera
bakire=verjino, behereta
Bakiye=erso
Bakkal=bagualo
Bakla=favo, belfo / baklagil=favaro, belfaro
Baklava=bekelevo
bakliyat=faveḥo
Bakmak=Videgi / Bakış=vidego / Bakan=videgoro / bakılmak=vudigi
Bakraç=kesuko
Bakteri=Vakteriho / vakterihşero=bakteriyoloji
Bal kabağı=hönaikepo
Bal şerbeti=hönaişorbato
Bal=hönaiho, ieşo
Balaban=pelpeno
Balalayka=palîeko
Balans=ekilibro, begedo
Balast=berlito
Balata=skarpo
Balbal=balbalo, didefo
Balçık=Limo
Baldır=kavlo
Baldıran=komaço
Baldız=vivahato, pultezo
Bale=selişo / Balerin=selişuloso
Balet=selişulo
Balgam=sputumo, dodego
Balık=fişo, sriho / Balık havuzu=çetro / Balık pulu=keneko / Balıkçı teknesi=fişortaniho
Balıkçıl=sroçolo
Balina=baleno, dafomo
Balistik=pelsetko, remşero
Balkı=peliko
Balkon=balço, rumgardeno
Ballıbaba=hönaipadro
Balo=paleiho
Balon=balöno, overalo
Balotaj=palitaço
Balta=Belto, digro
Baltık=baltiçko
Balya=baleiho
Balyoz=valehuso
Bambaşka=aliega
Bambu=baṃuso, beveço
Bamya=okro
Ban ağacı=morolo
Banak=sulifro
Banal=banalela, beçeta
Bandaj=faşatoro, doleko
Bando=baneto
Bandrol=bando, jefebo
Bangırdamak=pankeri / Bangır bangır=pankerege, sabiature
Bangladeş=baŋlio
Bank=benço, fejebo
Banka=banĥo, dökeho / Banker=banĥoro / Bankerzede=banĥorbefa
Banknot=banşero
Banliyö=urzuo
Banmak=şateli
Bant=bandumo
Banyo=korplaveḥo, beto / Banyo etmek=korplavehumi
Baobap=papapo
Bar=baruo, döfödo
Baraj=baraho, sudo
Baraka=Domaco
Barbar=gahro
Barbekü=kezorumo
Bardak=Trinkilo, meşko, toranko
Barem=ereloro
Baret=konstrakapeko
Barfiks=perfiso
Barınmak=Lani / Barınak=Laneḥo
Barış=paxo, dekero
Bari=bare
Barikat=ankelo / Barikat kurmak=ankelumi
Barisfer=Ərsfero
Bariyer=ankelo
Bariz=blira
Barkod=çeżeiho
Barmen=barumoro, döfödoro
Baro=gardortaruno, advokadeḥo
Barometre=tibometilo
Barudi=çaşova
Barut=çaşovo
Baryum=primo
Bas bas=ṿeske
Bas=pezizo
Basamak=steliho, Lutorero
Basen=baçino
Basiret=fakkeneso / Basiretsizlik=afkebleso / basiretsiz=amufakkenesa
Basit=vasida, iza
Baskça=euskimo
Basketbol=çestiŋugo
Baskın(egemen, etkisi fazla)=domina
Baskın=tibalo
Baskül=kilpesnilo, kilposano
Basmak=tibi / Basmamak=atbi / Bastırılabilir=tibumatkena / Bastırmak=tibumi / Baskı=tibo / Basınç=tibalo / Basın=tibalo / Basık=metba / Basmakalıp=tibmoldo
Baston=noştavo
Basur=palo
Baş=Teto / Baş örtmek=tecetri / baş sağlığı=tecano
Başak=bihaşo
Başarmak=Zegali, rudeti / Başarı=zegalo, rudeto / Başarısızlık=azgaleso
Başbakan=kivdegoro
başına buyruk=littamro
Başka=alia, tabra / başkası olma=umpedo / Başka bir yerden=alinte / Başka şekilde=eltire
Başkan=Kitto
Başlamak=Bejini, uguni / Başlangıca gitmek=soi / Başlangıç=bejinato, ugunato / Başlanmak=bejinati, sebjini / Başlatmak=bejinumi, tebjini
Başlıca=tetə
Başlık=titolo
Baştan sağma=venonpulke, venedure, netvedure
Başvurmak=adei / Başvuru=adeo
Bataklık=marşo, vateḥo / Batak=vateḥo / Bataklık dikeni=marşaspino, vatehspino
Batarya=batero, beşedo
Bateri=betireiho, difepo
Batı=vesto, abreḥo
Batıl=kaptîa
Batırmak=ğarkumi
Batik=pitiço
Batmak=ğarki, ajgi, vati
Batonsale=saldestako
Battal=Lasa / Battal olmayan=alsa
Battaniye=bedano
Bavul=valijo
Bay=pa’o
Bayağı(sıfat)=paia
Bayağı(zarf)=paie
Bayan=pa’oso
Bayat=şta, afreşa / Bayatlamak=ştizi
Bayındır=pəntora
Bayır=fudelo
Bayi=melino
Baykuş=ovlo, kavno
Baymak=panti / Bayılmak=pantati
Bayrak(kuruluş bayrağı)=vidalneso
Bayrak(ülke bayrağı)=Elneso
Bayram=pa’eramo, rekveso / Bayram etmek=pa’eramumi, rekvesumi / Bayram etmemek=apa’eramumi, arekvesi
Bayt=baito
Baytar=pa’etoro
Baz=bazo, berefo
Baza=peîşo
Bazal=bazaka, berefaka / Bazal tabaka=bazaktapeko
Bazalt=pesilato
Bazen=avalde, eniteme
Bazı=Eni
Bazilika=peseliko
Bazlama=poleşo
Bazuka=pesako
Bebek=bebo, degeno
Beberuhi=eketo
Becermek=Luli
Beç tavuğu=numelo
Bedava=ahmavala, udava
Beddua=bətdueno
Bedel=Homvalo, çetlo
Beden=korpo, dehito
Bedevi=anurano
Bedhah=jisiaco
Bedük=pituko
Begonya=begano
Beğenmek=Pəni, ehbi
Behemehal=nesesere, döfeke
Beherglas=şerakakvuho
Bej=behiga
Beka=mukontineso
Bekar=siŋolo, dikeso
Bekaret=verjineso, biharo
Bekas=duzlo
Beklemek=Veiti, beleni / Beklememek=aviti, ableni / bekçi=veitoro, belenoro
Bel=tazalo / Bel fıtığı=tazalputeko
Bela=deravolo, doçaro
Belagat=retoriko, besko
Belarus=blerusio
Belçika=bersio
Belde=dubo
Belediye=Urako
Belek=piliko
Belemek=pilî
Belen=pilîono
Belge=togemonto, paporakalo, şavo
Belgi=malgo
Belgin=ezeroho
Belgit=pelketo
Belik=baliko
Belirmek=bliri, şeddi / Belirtilmek=blirumati, şeddumati / Belirtmek=blirumi, şeddumi / Belirlilik=blireso, şidado / Belirli=blira / Belirlemek=blirumi, şeddumi
Belirtik=apera
Belit=pilato
Belize=valizio
Belki=forse, han
Bellek=tezkuralo
Belli=Forse
Belsoğukluğu=tazalsoheso
Bembeyaz=balankega
Bemol=pamialo
Ben(vücut lekesi)=pîo
Ben=Ego, mi / Bencil=egudano / Bencillik=egudo / Ben olmak(geçici)=mimi, egi / Ben olmak(kalıcı)=mimar, egar / Ben olmamak(geçici)=ammi / Ben olmamak(kalıcı)=ammar
Bendir=pintero
Benek=granelo, şorpo
Benim=Mia
Benimsemek=brakaperi
Benin=Benio
Beniz=iomo
Benmari=pinemoro
Bent(kanun maddesi)=rulmaderiolo
Bent(su engeli)=akvankelo
Benzemek=Şiani / Benzememek=Aşiani / Benzetmek=şianumi
Benzen=penasino
Benzin=benzo
Benzol=benziolo
Beraat=Luiabo
Beraber=bravare
Berbat=afala
Berber=sagşakoro
Berceste=biriçito
Berdel=baritoro
Berduş=pirtuzo
Bere=kuto
Bereket=vaheso
Berhudar=subena
Beri=saxe
Beriberi=piribaro
Beril=pirielo
Berilyum=Berlomo
Berkelyum=berkiho
Berkimek=pirigi
Berrak=klara, benta
Bertaraf=destroia, atraliza / Bertaraf etmek=destroiumi, atralizumi / Bertaraf olmak=atralizi, destroî
Bertmek=purdi
Beslemek=fei / Beslememek=afi / Beslenmek=fəti, sefei / Besleyen kişi=feulo
Beste=kampasano / Bestelemek=kampasanumi / Bestelenmek=kampasanizi
Beş=pento, mo
Beşamel=böçmelo
Beşik=kredolo, dodimo
Beşiz=mupento
Beşme=pihimo
Beter=baiura / Beter olmak=baiuri
Betim=suhro / Betimlemek=suhrumi
Beton=kalkestro / betondan yapılmış=külükestra
Bey=soro
Beyan=deklaro, begevo
Beyanat=deklaro, begevo
Beyaz=balanka, haluva / Beyaz balçık=arçilo / Beyaz giysili=alpata / Beyaz minibüs=klusto
Beyhude=tvale / Beyhude olmak=tvali
Beyin=Mentilo, nuo, zakuho, tmilo, monato
Beyit=kolpo
Beyzbol=kroveroço
Bez=klodo, dajeno
Beze=mürigo
Bezek=orno / Bezemek=ornumi
Bezelye=bezelo
Bezirgan=vezerano
Bezmek=ekadeli / Bezdirmek=ekadelumi
Bhutan=Butio
Bıçak=Beçilo, deso
Bıçkın=matana
Bıdık=puldigo
Bıkmak=behi
Bıldırcın=krito
Bıngıl bıngıl=beŋelega
Bıngıldak=mindulo
Bırakmak=Livi, beşli
Bıyık=tesiho
Bızbız=pesepso
Biat=ileço
Biber=sranjo, beboro
Biberon=betlo
Biblo=haigaleno
Bicik=bitesko
Biçim(şekil)=formo
Biçmek=Beçi, dofezi / Biçmemek=abçi, adfezi / Biçerdöver=Beçiltovilo
Bidat=vidado
Bide=pitito
Bidon=vidono, bemeho
Biftek=stiko, deketo
Bihaber=anvaşero
Bijon=mekifo
Bijuteri=îltradeḥo
Bikini=zaco
Bilakis=blegaşe, rete
Bilanço=ulanso
Bilardo=pilireto
Bile=ple
Bilek=vresto
Bilemek=honi / Bilememek=ahni
Bileşmek=pelizi
Bilet=tikato
Bilezik=vrestroŋo, ulesko
Bilgilendirici olmak=Libi
Bilgisayar=Şergardilo, şergorado
Bilhassa=aprime
Bilimum=umumesese
Bilişim=hênelo
billur=vloro
Bilmece=enigmo, heşavo
Bilmek=Şeri, hlemi / Bilinç=şerato, hlemato / Bilinçaltı=subşerato, subhlemato / Bilinçli=şeratula, muşrata, muhlemata / Bilinmek=şerati, hulimi / Bilim=şero / Bilge=şerulo, maşro / Bilgi alışverişi aleti=şerilo / Bilgi=şero, hlemo / Bilgiç=şerulo / Bildirge=şerumalo / Bile bile=şerege, işre / bilgelik=mişaro
bilmukabele=askeforme
bilya=bilo
Bilye=bilo
Bin=tusano, höo
Bina=arko / Bina yapmak=arkumi
Binaen=ovide
Binaenaleyh=capor
Binbaşı=kicano
Bingi=melîko
Binmek=rakabi
Bir=öno, jo / Bir cümleyi kısa bölümlere ayırmak=konşizi / Bir miktar=alikanta / Bir yaşında=enikla / Bir zamanlar=vanje
Bira=bêro
Biraz=önase, jase / biraz alt=alda / biraz ayırmak=ahiri / biraz masum=noçenta / Biraz önce=sane / Biraz sonra= asne / Birazdan=önaseçe, jaseçe
Birbiri=önöne, önje
Birbirini boyamak=pinjeşi
Birçok=önvahe
Birey=jisio
Birikmek=servi, lesi / Biriktirmek=servumi, telsi
Birim=unito, önümo, jalo
Birkaç=peske
Birlikte=-eşe, eşe / Birlikte yemek=manjeşi, fudeşi
Birsürü=önfloke
Bisiklet=Biruedo
Bisküvi=bisküviço, döjovo
Bit=tutlo
Bitap=esiteto
Bitaraf=atrala
Bitey=platero
Bitki=planto, tabuno
Bitkin=esarita
Bitmek=Fini / Bitmek bilmeyen=finaşrada / Bitiş=fino / bitişmek=fineşi / bitişik=mefneşa
Bitter=ageiha
Biye=blaiço
Biyel=alpo
Biyografi=victoro
Biyoloji=ganaşero
Biyometeoroloji=vithevahşero
Biyonik=vitinşo
Biyosfer=vicfero
Biz=Nino / Biz ile=ninese, nino vela / Bizim=Nina
Bizmut=zemo
Bizon=bisono, bomomo
Bizzat=Ege
Blastula=palaseto
Blog=vebstiro
Blok=blako, Labako / Blokaj=blokajo / Bloke=blokado / Bloknot=blakşero
Blöf=bluvo, döfeho
Bluz=böleso
Boa=boheho
Bobin=böbino
Boca=puluçeiho / Bocalamak, boca etmek=puluçeihumi, tepluçeihi
Bocur bocur=bojure
Bodrum=sotano
Bodur=kiça / Bodur olmayan=akça
Boğa=Türo / Boğa güreşi yapmak=türkureşumi / Boğa güreşi=türkureşo
Boğaz(coğrafi terim)=boeso
Boğaz=puzo / Boğazına düşkün olmak=kupedi
Boğmaca=kohalaho
Boğmak=voi, durçi / Boğmamak=avi
Boğum=nodato
Bohça=bundelo, betogo
Bohriyum=bohro
Bok=mierdo
Boks=visluo / Boksör=vislukaro
Bol=pelenta / Bol bol=abunde, pelente
Bolivya=Volio
Bomba=boṃo / bombardıman=boṃumo
Bombe=bemubo
Bonbon=krustlo
Boncuk=îlo, perelo
Bone=kapo
Bonfile=Lomo
Bonkör=bonqardo
Bonservis=Latogo
Bor=buhero
Bora=vero
Borazan=korneto, bedezo
Borç=Borgo, hotalo / Borç almak=muhtali / borç ödemek=dehotali / Borç vermek=borgumi, hotalumi, tehtali
Borda=pureto
Bordo=darkrufa
Bornoz=korplavehgevo
Borsa=boreso, behoço
Boru=tubo
Bosna hersek=vosnio an ersekio
Bostan=gardeno, usabo
Boş=Empta, sarla / Boşalmak=emptati, sarlati / Boşaltmak=emptatumi, sarlatumi / Boşuna=empte / Boş yer=Empteḥo / Boş durmak=sesi, emptemi / Boş kalmak=sesi, emptemi
Boşamak, boşanmak=devuri / boşanmış=daviro
Boşnak=vosniano
Bot(ayakkabı)=boto, beşavo
Bot(deniz aracı)=marveno
Botanik=plantşero
Botsvana=bovanio
Bovling=Liktuhrivo
Boy=moiho / Boylam=moihumo / Boynun yan tarafı=beneto / Boy pos=moihemo / Boyu uzamış=ketkeşka / Boyunca=moihe
Boya=Pinjo / Boyamak=pinji / Boyar=pinjireha
Boykot=defko
Boynuz=karno, sio / Boynuzsuz=kema
Boyun=Nako / Boyun tutulması=pönnaktöno
Boyunduruk=ioko
Boyut=siso
Boz=kria / Bozarmak=krî
Boza=uğo
Bozgun=kesremo
Bozkır=krigero
Bozlak=puseliga
Bozmak=kesri / Bozuk=kesro / Bozulmak=inkesri / Bozuntu=şakoropo
Böbrek=reniono
Böbürlenmek=grandi
Böcek=Insekto, boco
Böğürmek=pavli
Böğürtlen=maravo
Bölge=distrihto, godliako
Bölmek=Dividi, rî / Bölük=divido, rio / Bölüm=divido, rio / bölük pörçük=idvida
Bön=şîoka
Börek=purego, bemto
Börk=Ḟuriho
Börülce=visino
Böyle=coforme, bihe / Böylelikle=bihesese, hesirvesese, coformesese
Braket=perihito
Brakisefal=mualoŋteto
Branda=Luianso
Branş=brançko, doçeto
Brezilya=vresio
Brıçka=pariço
Briç=burajo
Briket=bregato, dedezo
Briyantin=irfanteno
Brokoli=perikilo
Brom=raumo
Bronşit=buranseto, daçero
Bronz=puruneço, berebo
Broş=broço
Broşür=foleto, Librenesto
Bröve=perifo
Brülör=periloro
Brüt=bruto, dekepo
Bu sebeple, bu yüzden=soe, ite
Bu=co, hes / Bunca=cone / Bundan böyle=abine / Bundan evvel=antake, bine / Bura=ceḥo
Bucak=vanto
Buçuk=pruçeko
Budak=katopalo
Budala=şîoka
Budamak=kepivi, kropi
Buğday=buhro, gigo
Buğu=nebo
Buhar=buho, gasakvo
Buhran=vohro
Buji=bugeiho
Bukağı=poleko
Bukalemun=pöklemino
Buket=mazo
Bukle=rizo
Buklet=buşelto
Bukran=pagirono
Bulamaç=selero
Bulamak=nali / Bulanmak=nalati / Bulaşmak=naleşi
Bulaşık=Listepeko / Bulaşık makinesi=Listepekflavilo / Bulaşık yıkamak=Listepekflavi
Bulgaristan=Vohario
Bulgur=trigo
Bulmak=Findi, gedi / Buluntu=findo, gedo / Buluş=findo, gedo / Buluşmak=findeşi / Bulmaca=findoço
Bulut=Nubo, bekavo
Bulvar=arbireḥego
Bumerang=tönvenilo
Buna rağmen=ov
Bunak=adorula / Bunamak=adori
Bunalmak=puneli / Bunalım=punelo
Bungalov=uneflo
Buram buram=buramege
Burç=bureço
Burçak=borşo
Burgaç=turbulanzo
Burjuva=uranulo / Burjuvazi=uranuleso
Burkina faso=bujinasio
Burkmak=burki, bezezi
Burmak=tveri / Buruşmak=tvereşi / Buruşturmak=tvereşumi / Buruşuk=tvereşa
Burs=stipeto
Burun=Nüzilo / Burun iltihabı=Denüzalo / Burun kıvırmak=denüzi
Burundi=burio
Buse=kizeno
Buşon=bukono
But=burkelo
Butafor=pedevero
Butik=Botiko
Butlan=podeno
Buton=tibalo
buyruk=amro / buyurmak=amri
Buz=hatakvo, büşno, hacuo, hatmo / Buzul=hatakvalo, büşnalo / buz pateni=hacufögeko
Buzağı=bivedo
Buzdolabı=hatakvuho
Bücür=runto
Büfe=şopeno, befso
Büğür=puğuro
Bük=büko
Bükmek=tveri / Büklüm=tveruma
Bükün=pakuno
Bülbül=Filomo, bedlo / Bülbül gibi=filomoide
Bülten=bulteno, neçelo
Büluğ=Puberto, beveho
Bünye=metabolismo, bano
Büro=ofiço, bezofo
Bürokrasi=Pablikedro
Bürümcek=barmeçko
Bürümcük=permujuko
Bürümek=ilumi / Bürünmek=ilumuni
Büryan=bireno
Büsbütün=anexege
Büst=busto, jesbo
Büstiyer=puşatro
Bütan=butano
Bütçe=bujeto, bahevo
Büten=puduno
Bütey=pitîo
Bütün=anexa, entegra / Bütün olmak=entegri
Büve=ibebo
Büyü=Bugo / Büyücü=Bugoro / Büyülemek=bugumi / Büyüleyici=bugumoro / Büyülü=buga, mubga
büyük resim=umajo / büyük tesis=umpianto / büyük yay=uaiho
Büyük=Granda, gala / Büyüklenmek=grandi, gali / Büyükleşmek=grandizi, galizi / Büyümek=grandi, gali / Büyüteç=grandumilo / Büyük bardak=kuluiho / Büyük başlı=kandela / büyük böcek=unsekto / Büyük deniz kabuğu=markeprego / büyük erik=uruko / büyük fikir=udo / Büyük görünmek=arogi / Büyük görünmemek=rogi / büyük hayal=umago / büyük iğne=ugna’eno / büyük kanal=uanialo / büyük kapı=ugo / Büyük okyanus=östmarego / büyük ot=urbo / büyük oyuk=uô / büyük poşet=umolo
Büzgü=şiro / Büzmek=şiri / Büzülmek=şirati, seşri

Log out of this account

Leave a Reply