Author Archives: nomuli

Ə Baratero

Category : Sözlük

ə=soru edatı
əmo=eyyam
ənixo=angström
ənkro=antrepo
ənnaso=ampirik
ənterribo=antrikot
ənuro=anevrizma
Əra=ağır / Əresfero=halter / Ərteteso=vakar, ağırbaşlılık
Əso=ayaz
Əşo=ahşap


E Baratero

Category : Sözlük

ebai=ayırmak / ebailo=ayraç / anebai=birleştirmek
ebako=devlet
ebanuso=abanoz
ebaut=hakkında / ebautgo=ne hakkında
ebesko=ebegümeci
ebivo=hayıf / ebivati=hayıflanmak
ebjedo=ebcet
ebleo=abla
ebo=galeyan
ebrezo=pars
ebrito=pırtı
eci=üstelemek
eçala=çevik
eçenjo=karton
eçilo=silo
eçsapo=cezbe
eçtemo=hademe
edevseteruno=aldosteron
ediçi=eğitmek / ediçati=eğitilmek
edimo=ödem
edisto=tesdis
edmaḍa=yavruağzı
edo=yavru
edrilazo=hıdrellez
edro=idare, yönetim rejimi, hükümet / edraforzempteso=otorite boşluğu / edraforzo=otorite / edroreḥo=müdüriyet / edroro=müdür / edri=yönetmek, idare etmek
eduro=trük
edurto=terdit
edvako=tavsiye / edvakumi=tavsiye etmek
efadokeşo=fidekoz
efanti=abandone etmek
efasfo=fasa fiso
efeko=afacan
efelo=seylap
efereşo=freze
eferfero=farfara
efeseto=fistan
efestero=fokstrot
efinevo=fanfin
efirtefo=fart furt
eflamento=filaman
efleno=toynak
eflüreto=flöre
efneno=fanfan
efnero=fener
efrahidato=frijidite / efrahido=frijit
efrekmento=fragman
efreko=frak
efreso=ferace
efri=eprimek, farımak
efriko=farika
efrişo=galoş
efroso=foroz
efruso=pürçek
efsera=agresif
efşiho=fişe
egali=elemek / egalilo=elek
egaso=alarm
egeine=gene, tekrar, yine / egeinatadalo=tekrarlanan şey / egeinumo=tekerrür
egerko=yazlık ev
egero=fırın
egiho=üvey
egîro=tekrir
eglo=gelin
eglulo=damat
ego=ben / ege=bizzat / egudano=egoist / egudo=egoizm
egranto=grena
eguluso=ülüş
egüho=mensup
egüho=üye
egzoro=irtikap
eĥalo=ahali
eḥbero=fay
ehbi=beğenmek / ehbaledaro=takdirname / ehbo=takdir / ehbumanto=takdir edilesi / ehbumo=tezahürat
Eḥco=geodezi
ehço=aç / ehçaviduleso=tamah
ehelo=step
ehero=kahraman
ehiro=ara, fasıla
eḥo=konum, makam, mekan, yer / Eḥadnameda=jeodinamik / eḥaka=mahalli, yerel, lokal / eḥakto=lokomotif / eḥatita=meskûn / Eḥçemiho=jeokimya / eḥeḥo=kampüs, yerleşke / eḥeşa=yerleşik / Eḥformşero=jeofizik / eḥi=konmak, yerleşmek / Eḥmedariaka=geometrik / Eḥmedari=geometri / eḥoço=mevki / Eḥoida=geoit / eḥşero=adres, jeoloji / eḥumo=takrir / eḥesato=jeotermi
ehoso=ekose
ehuro=eküri, mekan şehri
ehuso=kuşe
ei=çıkarmak
eido=iane, medet, yardım / eidoro=asistan / eidemo=yardımsever
eilo=layiha
eimono=yemeni
eini=inmek / einumo=indirim
einşteinomo=aynştaynyum
eirio=irlanda / eiriano=irlandalı / eirîmo=irlandaca
eisero=şeffaf
eiso=gazap
ekadeli=bezmek / ekadelema=bezgin
ekaşte=aheste
ekavo=hafriyat
eketo=beberuhi
eki=içmek
ekilibro=balans, denge, istikrar
eklevo=falez
ekloho=ahlak
ekno=ikna
eko=yankı
ekobane=akabinde
ekometo=ekometri
ekomo=ahkam / ekomşaki=ahkam kesmek
ekotiso=taverna
ekşelo=şerit
ekta=müstesna
ekteso=ihtisas
ela=ile, illa
elaboro=alabora
elaiho=alay / elaihoro=müstehzi
elankasto=langust
elankoso=lalanga
elanutepo=linotip
elarkato=larghetto
elasda=elastik
elasomo=sakim
elavto=layuhti
elçeho=leçek
elçeho=lehçe(konuşma tarzı)
elçuno=laçın
eldi=dilemek / eldo=dilek, murat, rica / eldulo=mürit / eldati=dilenmek / eldunoro=dilenci / eldalo=dilekçe
eldono=laden
elefo=lef
elegnato=linyit
eleiko=laik / eleikudo=laiklik
elekaro=kakule
eleno=alan, hiza, sektör
elepo=galebe / elepumi=galebe çalmak
elesi=süsmek
eleso=çermik, ılıca
elevamo=hüzünlü müzik
elevanto=levanti
elfarkeno=filigran
elgalaho=laklaka
elgalgo=laga luga
elganse=zarifane / elganseso=zarafet / elganso=zarif
elgatro=elektron
elgera=yaman
elgupalasto=lökoplast
elho=ilah, mevla, tanrı, hüda / elheso=uluhiyet, elhaşero=ilahiyat, teoloji / elhudo=teizm / önelhudo=monoteizm / vahelhudo=politeizm / anelhudo=ateizm
elianto=lento
eliho=alaşım, lala
eliko=pervane
elimho=lemis
elinano=linin
elinteno=lantan / elintenito=lantanit
elîono=liyan
elirako=lirik / elirudo=lirizm
elivaro=larva
elizgo=laski
elklako=laklak
elkulo=lügol
ellasabaka=diplomatik / ellasabo=diplomasi / ellasabulo=diplomat
elmaniarumo=laminarya
elmelo=lamel
elmenosteo=elmacık kemiği
elmisi=yıvışmak
elmizo=lamise
elmo=elma
elmoho=lame
elnalano=lanolin
elo=ülke / Elanaro=ülke nüfusu / Elano=vatandaş / elneso=ülke bayrağı, liva, sancak / elnesşero=veksilloloji / elnesmaşro=veksillolog
elono=afiş, ilan, reklam
eloŋo=korporasyon, lonca / eloŋaka=korporatif
elpano=lapina
elparo=alabros
elparoso=lipari
elpato=libido
elplape=tıklım tıklım
elplapo=lebalep
elpuço=lipozom
elso=laza
elsuso=lizöz
eltekaşo=lateks
eltire=başka şekilde
eltoso=yaldız
eluho=loğ
elukanono=lignin
elumparo=lambri
elumumi=loğlamak
elune=ancak, yalnız, sadece, sırf / elunelhudo=deizm
elutpo=tombak
eluvasnato=lavsonit
elümo=ılım / muelüma=ılımlı
elveri=yalvarmak
elvoto=halvet
emasalo=fabl, masal
emdano=imtina
emdozo=imtiyaz
eṃeço=sefaret / emabiço=sefir
emeieno=kemeken
emelfektoro=amplifikatör
emeraldo=zümrüt
emeriköno=amerika
emeşo=yaz
emleriho=sıtma
emmaro=amir
emo=meyil
emoko=umacı
emparko=görgül
emperioro=imparator, şah
emploiho=müstahdem
empreso=şirket
empta=abes, boş / empte=boşuna / emptega=tamtakır / empteḥo=boş yer / emptumilo=vidanjör / emptumo=ihmal, tahliye / emptumorilo=damper
emputo=imbat
emşerino=deve
emtazoço=imtizaç
emunego=nişadır
En=iç, içine, içinde, dahil edici, bir eylemi başlatıcı gibi manalar verir.
Enakti=harekete geçmek
enato=enkarne / enatalo=enkarnasyon
enbalo=artezyen
enbaspo=çevirimiçi
enbero=demir / enübüro=demirden yapılmış
enbifeki=fışkırmak / enfibekilo=sprey
endaktagano=kobay
endekro=intihar
endervezo=andropoz
endi=denemek / endo=deney / endumi=şans vermek
endiro=faiz, ürem / endiroro=tefeci
endurestentono=androstenedion
eneho=elçi
energiho=enerji
enero=ufuk
enha=nihai
eni=bazı, herhangi bir
eniavaro=nevir
enielo=nail
enigmo=bilmece, muamma
enikla=bir yaşında
eniori=reddetmek / enioroço=reddiye
enipato=niyabet
eniso=anason
eniuso=vicdan / enaîso=vicdanlı
enivano=nihavent
enjerimo=enfeksiyon
enjiko=küçük yılan
enkanti=şarkı söylemek
enkavori=küfre girmek, kafir olmak
enkita=tedirgin
enlissaŋo=hacamat
ennepeşo=mola, teneffüs / ennepeştemo=mola zamanı / ennepeşeḥo=mola yeri
enolo=imal, imalat
enorma=muazzam
ensakmo=insicam
ensarhaşero=endokrinoloji
enspero=esin
enstralo=talimat
ensubeto=inzibat
entegri=bütün olmak
enteĥamo=intikam, öç
entekraiho=integral
enter-=-arası / enterliŋuhavaka=enternasyonal, uluslar arası / entervebo=internet / entervebumi=internete girmek
entero=repo
ento=inidyum
entörno=çevirimiçi
entri=girmek / entreḥo=girizgah / entremo=girgin / entreşemo=girişim / entreşemoro=girişimci / entreşi=girişmek / entreşo=teşebbüs / entreşoro=müteşebbis
enturgano=androjen
enuko=yonga
enuno=han
enurkato=lanarkit
envedero=envanter
envirajo=nevralji
envoro=idam, infaz / envorumi=idam etmek / envorizi=idam edilmek / envorkaro=cellat
eŋi=sapmak / eŋemeso=dalalet / eŋeso=sapıklık / eŋo=sapık / eŋoso=sapık kadın / eŋumi=saptırmak
eŋiri=kızmak / eŋiro=asap, hışım, sinir / eŋirula=asabi / enagiro=asabi
eŋizo=nakız
eŋo=aberasyon
eolo=öğle / eolposte=öğleden sonra
epaiho=abiye
epento=ebonit
epero=gasp / eperumi=gasp etmek
eperto=fetret
epeskoso=faska
epezo=piyaz
epiaro=parya
epiho=aba
epiko=destan / epikoida=destansı / epikumi=destan yazmak
epilariho=filariz
epilelo=lapilli
epitieno=potin
epizo=lakoz
eplato=filet
epnantavo=pandantif
epratono=proton
epreto=melez
epruṭalo=protokol
epunuto=pandomim
era=hafif / erviula=hafifmeşrep
erbo=erbiyum
erdasmo=irtisam
erdaso=irtişa
erdaulo=irtihal
erdavuto=hırtapoz
ereko=rokoko
erelfeka=mürted
ereloro=barem
ereno=ütü / erenklodo=ütü bezi
ereterespektevo=retrosprektif
erfano=karavan
ergi=ırgalamak
erguto=ırgat
erhiko=koka
eri=hafif olmak
eri=yırtmak, / eralo=yırtmaç
erigago=rakik
erimepo=ramp
erimi=sevk etmek
erineto=randa
erino=sedir
erintno=rindane
eriso=iris, tohum izi
eritio=eritre
erivo=revnak
erkoso=roka
erma=metruk
ermemo=germanyum
ermo=maymun
ernibo=harnup
ero=çekirdek, tohum, zerre / eroveralo=erbezi, husye, taşak, testis
ero=çığır
ero=hır / erei=hır çıkarmak
erodnamika=aerodinamik
erolado=riyolit
ersefo=resif
erşipo=raspa
erşo=döner
ertanroso=ordinaryüs
ertekno=ratanya
erteno=ordino
ertenoto=ordinat
erti=artmak / ertumo=tasarruf
ertukaşo=redoks
erturo=ordövr
erubo=aerobik
eruiho=rayiha
erumo=ram
erunto=raunt
erülo=rulo
ervasto=gürbüz
ervintoso=harfendaz
ervizo=reviş
esabojo=eski alfabe
esacmanaiho=nafaka
esaitano=istinabe
esako=şike
esamiero=somya
esandaro=eksantrik
esantakefo=sintigrafi
esapato=istinaden
esarito=bitkin
esati=ısınmak
esatloiho=eskatoloji
esavadaro=ekskavatör
esbeto=kongre
esbordo=saparta
esço=izaç
ese=ama, fakat, lakin, velakin
esekaro=cazgır
eselaso=salaş
eselko=salık
esemago=aksiyom
esemi=incelemek
esemo=egzama
esemta=muaf / esemteso=muafiyet
eseno=festival
esentika=sentetik
esepeko=spagetti
esepşatako=spastik
eserço=saraç
esereçimato=densiz
eserkato=sergede
esero=ecir
esetero=ekstre
esetto=vukuat
esfa’o=sifin
esgerroro=gazi
esiaho=sava
esigo=sirk
esiho=akse
esimali=adaletine sığınmak
esimi=sığınmak / esimo=iltica / esimulo=mülteci / esimumi=iltica etmek / esimeḥo=sığınak
esinane=seyyanen
esindoko=sendika
esiŋrado=muktedir
esipto=zıppadak
esitemo=antika
esiteto=bitap
esito=stronsiyum
esivo=züyuf
eskeço=skeç
eskemo=şema
eskimoto=sakamet
eskoneveşemo=aforoz
eskorno=istihfaf
eskukano=ızgın
eskulo=kültür
eskuro=sincap
eskuto=skavut
esla=asal / eslaseiho=asal sayı
eslegumi=sırılsıklam etmek
eslemo=ünlem
eslihano=ekselans
esmato=hizmet
esmazo=çapçak
esmelo=çalmaç
esmeşo=smaç
esmo=mazı
esnacalo=şnitzel
esnastaço=sinestezi
esnevo=şınav
eso=diorit
eso=ısı
esomoto=hınzır
esordo=eskort
esöro=zuhur
espagnoledo=ispanyolet
espaiero=ispalya
esparo=serçe
esparso=seyrek / esparsi=seyrelmek
espelo=termoplast
esperi=ummak / espero=umut, ümit / esapiro=ümitli kişi
espesfiho=özne, özgü, özgül
espiho=ajan, ispiyon
esplo=infilak
espo=sefer / espezulo=seferi / espemeso=seferberlik
esposo=karı, refika
esrituro=tapu
essano=ihsan
esşero=kuram
estabo=istibat
estaguro=istihkar
estaka=olgusal, sapı olan
estako=sap, sopa
estamo=mukayyet
estanevo=izzetinefs
estarito=siderit, sideroz
estaşono=istisna / estaşona=müstesna
estatlo=istidlal
estatuto=istidat
estavaro=sıfat
estavsuro=istisfar
estaxo=ıstakoz
esteço=isticar
estejiho=istical
estelo=semer
estemlato=stimüle
estergono=östrojen
esti=olmak / estada=vaki / estadkefo=statüko / estadumo=istihdam / estalano=fenomenal, olağanüstü / estanteso=muhtemel / estanteso=ihtimal, olasılık / estato=tezahür / estemo=olağan, olgun / esteşado=ibaret / esteşi=oluşmak / estito=hasıl, hasıla / estite=oldukça / estkena=muhtemel / esto=olgu, vakıa, vuku / estoço=hadise, olay, vaka
estilkultemo=kültür
estilo=tarz, stil
estinoto=stant
estori=hapşırmak
estrado=abstre, soyut
estradumo=abstraksiyon
esuhano=termos
esuihi=süvmek
esumi=ısıtmak
esuro=sandal
esuxa=ıssız, kuytu, tenha
esva=aşırı / Esvaktulo=hiperaktif / Esvametropo=hipermetrop / Esvasaŋatibo=hipertansiyon / Esvatradeḥo=hipermarket
esvanexo=sfenks
esverdeso=ekspertiz
esvero=eksper
esverso=ekspres
esvetaro=süveter
esvino=süven
esvo=sif, soda
esvuso=zifos
eşamuno=somun
eşdugemo=istihkam
eşeço=sek
eşeri=ısıtmak
eşevado=savlet
eşibito=teşir
eşmeno=eşofman
eşnolo=anzarot
eşo=badem
eşodo=termik
eşödi=döşemek / eşödalo=döşek / eşödati=döşenmek
eşperko=fışkın
eşro=ısrar
eştaroho=istiğrak
eşteri=satın almak / mueştero=müşteri
eştoro=stor
eşupo=çeper
et=hiç
eṭaho=anjin
eṭalo=ithal / eṭalumo=ithalat
etefo=ihtiva
eteihi=atamak / eteihati=atanmak
etemo=akademi / etemoro=akademisyen / etemaka=akademik
eterna=baki, müebbet / eterne=ilelebet
eterniti=etkilemeye çalışmak
eterovo=itiraf
etevi=kutlamak / etevo=tebrik / mueteva=kutlu
etezesta=optimal
etezi=uymak / etezo=ahenk, münasip, mütenasip, normal, uygun / etezumi=uygulamak, uyarlamak / etezumo=tasvip, tatbik / etezaka=uysal / etezummo=tatbikat
eti=dokunmak / etilo=dokungaç / etumi=dokundurmak / aneti=dokunmamak
etievo=tayf
etituto=hidatit
etkuro=masaj
etmono=idman
etoto=iddet
etroso=itiraz
ettoreto=elektrolit
ettorso=elektroliz
etuho=nezir
evaraiho=ferih
everi=afallamak
everoso=papara
everzoro=ıvır zıvır
eveto=ünite / evetora=üniter
evidento=hüveyda
evitio=mısır(ülke) / evitiano=mısırlı
evlozo=iflas
evote=eften püften
evrüpo=avrupa
evuni=avunmak / evunumi=avutmak
evzo=fasih
exa=eksik, noksan / exakorpo=çolak
exanoto=eikozanoid
exaquatranulo=mikro- / exaquatranuliserado=mikroskop / exaquatranulteto=mikrosefal / exaquatranulgramo=mikrogram / exaquatranullitero=mikrolitre / exaquatranulometo=mikrometre
exasesnulo=piko- / exasesnulgramo=pikogram / exasesnullitero=pikolitre / exasesnulometo=pikometre
exdenulo=santi- / exdenulgramo=santigram / exdenullitero=santilitre / exdenulometo=santimetre
exilo=sürgün
exine=dek, değin
exipaso=çepez
exolo=dingil
exönnulo=desi- / exönnulgramo=desigram / exönnullitero=desilitre / exönnulometo=desimetre
expendehnaşero=nanoteknoloji
expeno=nano- / expeŋramo=nanogram / expenlitero=nanolitre / expenometo=nanometre
expentanulo=nano- / expentanulgramo=nanogram / expentanullitero=nanolitre / expentanulometo=nanometre
extini=tükenmek / extinumemo=tüketim / extinumi=tüketmek
exto=mili- / extagramo=miligram / extalitero=mililitre / extometo=milimetre
extonio=estonya / extonîmo=estonca
extrinulo=mili- / extrinulgramo=miligram / extrinullitero=mililitre / extrinulometo=milimetre
ezaiho=saso
ezandrako=minare
ezavo=safiha
ezço=zaç / ezçaiazo=zaç yağı
ezdeho=istiare
ezderho=istihare
ezduvo=istiğfar
ezerinziro=haşır neşir
ezero=şer
ezeroho=belgin, sarih
eziali=sırnaşmak
ezimojo=samsa
ezirdo=sarat
ezito=çandı
ezitomo=satsuma
ezmo=azman
ezobito=fahiş
ezomero=izometri
ezorvo=zarf(dilbilgisi)
ezumo=izam
ezvigo=savak


D̆ Baratero

Category : Sözlük

d̆eiaro=çir
d̆ulkadirannio=dulkadiroğulları beyliği


Ḍ Baratero

Category : Sözlük

ḍa’o=içerik
ḍabeli=serpmek
ḍaino=simya
ḍarço=anorak


D Baratero

Category : Sözlük

da’o=ikili, çift
dabi=kapmak
dabilo=duble
dabina=tıkız / dabinega=tımtıkız
dacafo=lahika
daçarmento=feraset
daçero=bronşit
daçoso=diyakoz
dadeko=dekan
dadevo=abur cubur
dadi=sıkmak / dadato=sıkıntı, stres / dadeşi=sıkışmak / dadeşumati=sıkıştırılmak / dadeşumi=sıkıştırmak / edda=sıkıcı şey
Dafaro=avara dişli
dafço=mahmuz
dafe=defa, kere
dafeso=af / tedfesi=affetmek
dafomo=balina
dagoho=dakika
dai=çiftleşmek
dailo=kadran
daimento=elmas, pırlanta
dajeno=bez
daknüzo=ornitorenk
dako=ördek
dalavo=telaffuz / dalavumi=telaffuz etmek
dalelo=omuz
dalfemo=manifold
daliço=kaçak
daliho=dalya
dalije=mahirane
dalijo=mahir
dalito=çerviş
dalmo=dart
dalogo=aerobik
dalpo=yapboz
dalsevo=tezvir
dalşo=kadife
damaiho=dama
damajo=hasar
dameno=nema
damiçiano=damacana
damigo=tomak
daṃilo=gamze
damri=çıkmak / damro=çıkış / damralo=çıktı / damrato=çıkıntı / damreḥo =çıkış yeri
damsa=çıplak
damsato=darmstadtyum
damzigo=tumşuk
danada=çıtır
daniho=teşhis
danili=donamak / danilato=donanım, teşekkül
danio=danimarka / daniano=danimarkalı / danîmo=danca
danko=teşekkür / dankego=hamt / dankoro=müteşekkir
dano=kurum
danofo=nektar
danpa=acıklı
danşo=obelisk
danzigo=daniska
danzo=dans, raks
daŋa=cüce
dapano=defne
dapo=küvet
dapsito=mevduat
dapso=ziyafet
dareco=kangren
dareno=ahlak
dareto=sirayet
darka=koyu / darkega=kopkoyu, zifiri / darkarufa=bordo
dartiho=tirat
dartuso=tirendaz
daruko=darbuka
darukulo=tergal
daruneto=tirhandil
daruno=tranç
daruro=dava
dasego=takip / dasegumemi=takipte kalmak / dasegumi=takip etmek / dasege=takiben
dasiga=kel
dasiro=çadır
dastro=tatula
dasufo=tezyif
date=şu / dateḥe=şurası / datforme=şöyle
datoi=sık sık vermek
davirino=terebentin
davo=sağır
davto=yakıt
debaho=çay(akarsu)
debeço=midilli
debeko=smokin
debeşo=metin
debeto=teras
debevo=marangoz
debexo=şalvar
debezo=marmelat
debito=zimmet
debo=suaygırı
debo=tabu / debumi=tabulaştırmak
debolo=zayıf / deboleso=zaaf, zafiyet
debri=yanılmak / debro=yanlış / dibaro=yanlışlık
decaqo=magazin
dəceji=yanından kalkmak
deceko=metan
decelo=madrabaz
deceno=madalyon
decero=kaju
deceso=miat
deçaro=dekar
deçelo=test
deçeno=dekan
deçepo=despot
deçepo=disiplin
deçeso=mesane
deçetelo=dijital
deçexo=türbin
deçibelo=desibel
deçino=terbiye / amudçina=terbiyesiz
deçko=ders
dedçi=sözünden caymak
dededo=mızrap
dedeno=mızrak
dederopanderseteruno=dehidropiandrosteron
dedeto=türbe
dedexo=maki
dedezo=briket
dedibo=tornistan
dedito=tiryaki
dedmexe=şakadan
dedo=takdis
dedonso=tetanos
defağo=ofis
defeco=tövbe
defega=midi / defegbuxo=midibüs / defegeḥo=ortam / defego=orta / defegsfero=mezosfer
defeta=sentetik
defexo=sensör
defko=boykot
deflajri=yanarak yok olmak
deflavi=sıvışmak
deformi=şeklini bozmak
defri=demir atmak, öfkesi geçmek
defrutilo=meyve sıkacağı
degavo=çınar
degefo=mertebe
degeiha=dahi, zeki
degeko=sarraf
degelo=kahraman
degeno=bebek
degepo=medya
degerri=savaşı bitirmek
degeso=mahiyet, nitelik
degino=deste
degumi=nitelemek
degümo=şamata
değeğo=Lakerda
değelo=margarin
değero=mersiye
dehego=çelenk
deheno=mermi
dėhi=yerini almak / dėhulo=yerini alan kişi
dehiho=tuğ
dehimo=şamar
dehito=beden
dehko=moral
dehlo=abani
dehno=teknik / dehnaşeraka=teknolojik / dehnaşero=teknoloji / dehnokraço=teknokrasi / dehnokrato=teknokrat / dehnoro=teknisyen
deho=direk
dehüşo=tüy
dəie=ziyade
deieri=ciddi bir biçimde yemin etmek
deiho=tal
de’imo=afiş
deiso=çevre / deisaşero=ekoloji
deivo=dava / deivviro=dava adamı
deîza=tiz
dejajo=kanepe
dejeco=nekroz
dejeko=lahit
dejeldahemlo=kürtaj
dejeto=makbuz
dejge=şakadan
dejiho=makara
dejrimo=dezenfekte / dejrimado=dezenfektan
dekelo=ağ
dekepo=brüt
dekero=barış
deketo=biftek
dekka=cezri, radikal / dekkudo=radikalizm
dekkeva=orijinal
deklaro=beyan, beyanat, deklarasyon
deklivo=sarp
deko=on / dekdafe=on kez / dekdekamro, dekdeito=aralık / dekdenulo=trilyon / mudekdenulo=trilyoner / dekkamro, dekito=ekim / dekönkamro, dekönito=kasım
dekravdeso=demagoji
dekro=derece
dəkti=durmak
dekto=dekolte
dekurzo=askeri manevra
dekuşi=çapraz bölmek
dekvi=sökmek
delaiho=tehir / delaihumi=tehir etmek
delaketo=lokum
delato=ifşa / dalito=ifşa eden
delbori=işten çıkartmak
delçi=kaçmak / delçoida=kaçamak / delçumi=kaçırmak / duliçi=kaçınmak
deleco=midye
delegato=delege
deleno=metal
delexo=makarna
delfo=nefes
deli=gelişmek / delumi=geliştirmek
delibri=kabuğunu soymak
delihto=ihlal
delijio=lezzet / mudlijia=lezzetli
delikato=narin
deliki=gözden kaybolmak
Delko=mahkeme
delpo=merkez
delsi=arınmak / delsilo=deterjan
deltoso=delta
delubro=kutsal yer
delüta=titiz
demafo=kabus
demahi=kafa kesmek
demaki=donmak
demakumo=dondurma
demario=bahreyn
demavo=sufle
demço=sarmaşık
demeho=kuzgun
demelo=gezegen
demeşo=mızıka
demexo=şaka
demi=inşa etmek
demistako=deneyim, tecrübe
demnaihi=para kaybetmek
demnumati=el çektirmek
demokraço=demokrasi
demonstro=nümayiş
demri=dirilmek
demsöni=görevden uzaklaştırmak
demto=sunak
demunito=tamanit
dençi=dökmek
deneba=tropik
deneḥo=teknokent
denelo=mevduat
denero=makas
deneto=sepet
denexi=sürçmek
deni’o=layık / deni’eso=ehliyet
deni=tanımak / denatita=popüler
denilo=denyo
deno=tari
denolo=inkar / denoloro=münkir / denolumi=inkar etmek
denormi=kural dışına çıkmak
dento=diş / dentaflavilo=kürdan
denumi=tanıtmak / denumo=lansman
denzalo=burun iltihabı
dėŋiri=asap bozmak
deo=iki / dehandro=ikiyüz(sayı) / dekamro, deito=şubat / denulgramo=desigram / denullitero=desilitre / denulometo=desimetre / dera mano=ikinci el / deratako, deromo=Salı / detusano=ikibin / devisahulo=iki yüzlü / dehandradektrinulo=septegintilyon / dehandraquatrostrinulo=oktogintilyon / dehandraseptostrinulo=nonagintilyon / dekahtanulo=kentilyon / dekdeosönnulo=sekstilyon / dekpentanulo=katrilyon / deoskuatranulo=septilyon / deosseptanulo=oktilyon / detusanhandratrinulo=septingentilyon / detusanquatratrinulo=oktingentilyon / detusanseptahandratrinulo=nongentilyon
deohado=mülhit
deoma=mükerrer
deorti=cesaretini kırmak
deoso=yirmi
depedo=dizel
depeko=maketo
depelo=kadro
depepo=şakak
deporo=depo
deporto=spor
deposito=depozito
depragmi=menfaati kesmek
deprazi=fiyat indirimi
depşo=torna
depşuihi=tapşırmak
depudo=mudi
dəra=dair
deravo=supangle
deravolo=bela
derbizino=tırabzan
dereho=draje
dereho=tuğla
deremnizi=kontrolden çıkmak
derito=tirit
derko=düdük
derligonula=mürted
derlo=filharika
derlo=tırıl
dermo=deri / dermakgemo=deri kabarcığı / dermiho=cildiye, dermatoloji / dermaşero=dermatoloji / dermamaşro=dermatolog
deṙmo=sıradan / deṙmizi=sıradanlaşmak
dero=geyik
deromo=Salı
deromo=travma / deromşero=travmatoloji / derommaşro=travmatolog
dersabeşo=geyik muhabbet
derşa=karşı / derşeso=kontrast / darişo=karşıt kişi
deruno=taht / derunumi=tahta çıkmak
deruşo=derviş
desaŋboni=kan çekme tedavisi
desdeso=cadaloz
desefo=mide
desefri=şifre şözmek
desei=tanrıya gitmek
desepi=dalaşmak
deseto=şalgam
desetro=keşif / desetrumi=keşfetmek
deseva=net
desgramo=desigram
desguro=teskere
desiamo=iftar / Lidsiamo=iftarlık / madsiama=iftar etmiş
desidi=pineklemek
desjo=soykırım / desjada=nesli tükenmiş
deskavaro=keşif / deskavarumi=keşfetmek
deskraibi=tanımlamak
deslado=güneşin batışı, gurup
deslilo=şemsiye, panjur
deso=bıçak
despeki=manzaraya hakim olmak
despo=disprozyum
despui=kaymağını almak
desrevo=özel hayat
desro=tornavida
destino=fatalite, kader
destrezo=maharet
destroiho=bertaraf
desurga=viladi
deşevo=resim / daşivo=ressam
deşi=taşımak / deşilo=taşıt / deşoro=hamal / deşatkena=mobil, portatif, seyyar / deşatkensalo=işporta / deşenilo=mobilet, scooter
deştaka=ticari / deşto=ticaret
detavarie=keyfekeder
detiro=taşra
detma=modası geçmiş, demode / detemfina=köhne
detri=kirliyi temizlemek
dəturado=deodorant
detuso=şantaj
devatmono=departman
develdaro=gaip
deveno=sarımsak / devo=büyük sarımsak
devezo=puding
deviebo=duyarsız
devisahumi=yüzeye zarar vermek
devjalo=ağrı kesici
devlo=tevil, sinarit
devolo=iblis, şeytan
dəvsaheso=riya
devulo=tıfıl
devuri=boşanmak, boşamak
dexelo=nesne
dexi=deşmek
dezio=müzik portesi
di=-ın ekini karşılayan edat, tamlama yapıcı edat, -e ait
diabeto=şeker hastası / diabeteso=şeker hastalığı
diado=teati
diamento=açı, çap / diamenteze=çapında
diçço=hendek
diçeriho=rivayet / daçiriho=ravi
diçi=demek, söylemek / diçkravdesulo=demagog / diço=söz, kontrat, laf, lakırtı, nutuk, replik, söylem, vaat / diçumo=itham / diçvani=kastetmek / diçesto=yaygara / diçe=diye / diçegi=azarlamak, bağırmak / diçeza=sözde / diçemi=söz tutmak / diçaperi=bahsetmek / diçatireha=ithaf / diçatire=ithafen / daçiho=kail
diçlozo=afazi
didaço=kadana
didebo=harçlık
didefo=balbal
dideğo=maharet
didepo=çekmece
diduno=tan tun
diego=takım elbise
diento=pütür
difepo=bateri
diflo=açelya
difotoro=tevatür
difrentelo=diferansiyel
diftro=defter
digalîkefo=egzomorfizm
digekietemudo=ekspresyonizm
digitiso=parmak izi
digito=parmak
digmorieso=egzogami
digo=dış / digalando=yurt dışı / digeçeso=hariciye / digeça=harici / digelo=yurt dışı / digummo=ihracat / digumo=ihraç / digeleno=ofsayt / digfildo=deplasman
digro=balta
dihepo=andemi
dihezo=afet
dihodo=diyet
dijela=acı
dikalei’o=tevekkeli
dikeso=bekar
dikno=reva
dikofo=abiye
dikreto=ketum
dilavo=toka
dilluho=talik
dimaro=zerdeva
dimo=düğüm
dinasto=hanedan
diniho=şayan
dinko=model
dintorne=çevren, çepeçevre
dinuvo=tofu
diparto=depar
diplomato=diplomat
diritoro=dırdır
dirneto=trotinet
diruto=tırt
disalo=zeval
disastro=facia, felaket / disastroço=hüsran
disi=kullanılmaz hale getirmek / disati=kullanılmaz hale getirilmek
disti=damıtmak
distrihto=bölge
ditelo=ayrıntı, detay
dîuno=tuğ
divi=ertelemek / divemo=tecil
dividi=bölmek / divido=hizip, parti, bölüm / divideşumo=taksim / davido=bölen kişi
divuto=tafta
dizelo=dizel, mazot
dizono=teşne
dlaqi=sarkmak / indilaqo=sarkıntı / dlaqumi=sarkıtmak / edlaqo=sarkıt
dlosi=nefret etmek / dloso=nefret
dnameko=dinamik
dobena=mağdur
docemo=sentez
docino=düzine
doçafo=madem
doçago=megafon
doçavo=bela
doçeto=branş
doçi=öğretmek / doço=öğreti / doçoro=öğretmen
dodego=balgam
dodela=genel
dodenito=doçent
dodeno=tütün
dodeza=esmer / idtidazi=esmerleşmek / idtidazita=esmerleşmiş
dodiko=siftah
dodimo=beşik
dodri=aşmak
dofaqo=mahlep
dofedo=maç
dofefi=çarpmak
dofero=tapir
dofezi=biçmek
dofşo=mahlas
dogito=aforoz
dogmato=nass / idtigamati, dogmatizi=dogmalaşmak
dohafo=neft
dohaşo=dehşet / dohaşeza=dehşet içinde
dohelo=döl
dohelṣako=amnios
doi=danışmak
dokço=değirmen
doklo=kuyruk / dakilo=bir kişinin peşinden ayrılmayan kişi
doleko=bandaj
doliqo=sarkaç
doloro=elem, gam, keder, ızdırap, kahır, tasa, teessür
dolüno=dalyan
dolveno=yunus
domaro=munis
domini=hakim olmak / domina=baskın / domineso=hakimiyet
dominio=dominik cumhuriyeti
domo=ev, hane / domoro=dümür / Domarjuso=Toplu konut / domaro=apartman / domaco=baraka / domedrako=ekonomik / domedro=ekonomi / domedroro=ekonomist / domeno=kulübe
domro=tımar
donavo=afra tafra
donezo=dönence
dopo=çifte
doreno=dolmen
doreşta=dürüst
dorfo=tirfil
dorido=taret
dorla=mahsur
doro=kapı
dorpo=torpil
dorpo=törpü
dorse=aşağıya doğru
dorso=dorse
dosa=düz / dosformo=platform / dosema=düzgün / dosi=düzelmek / dosrovino=rıhtım / dosumi=düzeltmek, düzmek / dosumo=tashih / medsa=düzelmiş / midaso=düzelmişlik
dosketo=ortografi
döfeho=blöf
döfeke=behemehal
döfödo=bar / döfödoro=barmen
döjovo=bisküvi
dökeho=banka
dökösa=masum
drado=tehlike
drafto=taslak / draftumi=taslamak
drago=tortu / dragaka=tortul
drako=direk, rüya ağası
dramo=dram, şro
drasfubo=çamaşır
dravo=trafo
draxalo=mihnet
drazuto=travesti
drə=kuru / drėga=kupkuru / dremanilo=havlu / drepesto=kuru pasta
dregoto=tarikat
drei=kurumak / drə=kuru / drefudo=kuruyemiş
dreşo=trahom
drexo=sultan
driha=sıkıştırılmış / adriha=gevşetilmiş
drilo=talim / drileḥo=talimgah
dritorumi=dırdır etmek
dro=rüya / droida=rüya gibi
drogo=çiriş
drono=erkek torun / dronoso=kız torun
droso=tokmak
droşo=hidrojen
druço=şans
druṃito=trampet
du=kesinlikle
duapo=muaccel
dubo=belde
dubuzo=topaz
duçma=sarp
dudiko=topatan kavunu
dueno=dua / duenumi=dua etmek
dufno=depo
duho=platform
duhro=sülale
duielo=tin
duka=ön / adka=arka
dukmo=paydos
dukuho=toyga
dulesimo=tılsım
dulho=mahsul / dulehho=mahsulat
dumo=gözyaşı
dumulego=temlik
dunîro=toner
dunledo=tonilatör
dunsi=abanmak
dunuso=ton balığı
duo=tepe
dura=güzel / dariheto=güzel kız / dariho=yakışıklı
duraho=topi
durbiso=tromboz
durdaro=tartarat
duresino=tirhos
durilino=torlak
duriso=tırıs
duroro=dublör
durterko=tartarik
durulo=terelelli
dusa=kötü / adsa=iyi
dutetapo=cenaze yemeği
duvelo=çetrefil
duzlo=bekas
düfavo=türbülans
dühüpo=tüp
dülero=şakayık
dülezo=süs
düneko=tişört
dünigo=tonik
dürito=tartar
düsasa=tiryaki


Ç Baratero

Category : Sözlük

çabareto=kabare
çabiho=ablak
çabinito=kabine
çacemo=turta
çaçça=dangalak
çaçko=nakil / çaçkumi=nakletmek / çaçke=naklen / çiçako=nakliyat / çiçako=nakliye
çaçodo=nakarat
çadava=müzmin
çadmo=tuval
çafodo=uzman
çafto=inat
çagebo=nakış
çagoko=inci
çaguto=menkıbe
çahero=spot
çahto=mekik
çahufo=nakit
çaiço=abani
çaino=çini
çajeco=nalbur
çakço=narteks
çakeco=dazlak
çakurto=jakar
çalego=teklif
çaleto=şale
çalezo=somun
çaliho=çulha
çalko=tebeşir
çalöro=kolera
çamapiho=cembiye
çamço=gravür
çamki=çemkirmek
çampeno=şampanya
çampioniho=şampiyona
çampiono=şampiyon
çampo=kamp
çanka=tıknaz
çanoro=siyanür
çantehoro=şantör
çantehozo=şantöz
çanto=şan / muçanta=şanlı
çapaçito=kapasite
çapeda=nankör
çapiero=gabyar
çapiho=gabya
çaposo=kepaze
çapsolo=kapsül
çaqado=gravite
çarato=karat
çarato=sir ağda
çarço=masraf
çarfo=defter
çari=umursamak
çarido=kredi
çarito=bağış / çaritumi=bağışlamak
çarnero=reze
çarsto=kereste
çartaposto=kartpostal
çarto=kart
çaso=çeyiz
çaso=şasi
çasta=sık
çaşeba=vasat
çaşeno=kafein
çaşmo=kahya
çaşova=barudi / çaşovo=barut
çâterədmanjalo=kraker
çava=ucuz / açva=pahalı
çavira=turist
çaxeli=somurtmak / çaxelema=somurtkan
çaxo=kasko
çazubo=macun
çazuva=çapraz
çebafi=dayamak / muçabeso=dayanışma / muçbafa=dayalı / teçbafi=dayatmak / çebafato=dayanak / çubifi=dayanmak
çebaso=mecaz
çebeğo=tefsir
çebejo=teğmen
çebeko=sedan
çebelo=tülbent
çebemo=tebelleş
çebeno=tüfek
çebero=minder
çebeşo=mintan
çebibo=nahiye
çebiho=tüp
çecebo=teferruat
çecefo=tefrika
çecejo=turne
çeceko=militan
çecelo=merdiven
çeceno=miğfer
çecero=turnusol
çeceso=tef
çeceto=mimoza
çeçeni=gelişmek / teççeni=geliştirmek
çeçepo=tundra
çeço=nohut
çeçüho=tüf
çedaço=uşak
çedeba=sıkı
çedeco=kuyu
çedefo=dekolte
çedego=turp
çedeğo=teğet
çedeho=teessüf
çedeko=inayet
çedeno=nal / çedenoro=nalbant
çedepo=tunç
çêdêqo=minval
çedeto=imza / çedetumi=imza atmak
çedexo=imtiyaz
çedezo=davar
çedişa=minnoş
çedo=çete
çefavo=mimik
çefebo=zatürre
çefeco=yenge
çefeço=sırma
çefejo=nakavt
çefelo=volt
çefepo=mercan
çefero=kükürt
çefeşo=tungsten, volfram
çefexo=imtina
çefezo=imtihan
çefifo=radyan
çefno=zarf
çefso=çenet
çegasa=tuhaf
çegejo=vole
çegi=çıkmak / çegato=çıkıntı / çegkefo=ablatif / çego=çıkak, çıkış
çegofo=volan
çeğebo=naz
çeğeco=narh
çeğeço=ılıca
çeğelo=prizma
çeğepo=vonoz
çeheco=natron
çeheşo=turnike
çehezo=oluk
çehi=çekmek / çehato=resesif, feragat / çehatulo=münzevi / çehlito=mıknatıs / çehtaieno=koltuk / çehtaiho=çekyat
çehko=nöron
çehuço=nasfet
çeîmo=hica
çeiro=sandalye / çeiraloŋo=şezlong / çeireno=tabure
çeiulto=selülit
çejeba=turuncu
çejeko=yafta
çejepo=nümayiş
çejero=siroz
çekavo=mercek
çekebo=kutup / çekeburso=kutup ayısı
çekedo=teessür
çekepo=sosis
çekexo=rızık
çekezo=kapsül
çekirço=çekirge
çeklo=greyfurt
çekno=merasim
çekofo=spiral
çekoko=zar
çekra=sivri
çekri=sivrilmek
çêlago=çilek
çelbi=damıtmak
çelço=pist
çeldo=tuvalet
çeleco=getto
çeleğo=menteşe
çeleho=külçe
çelejo=merhamet
çelevo=oklava
çelexo=stant
çelfîono=galvano / çelfinofalaşto=galvanoplasti / çelfinoktaro=galvanokoter / çelfinometero=galvanometre / çelfoniserado=galvanoskop / çelfontapo=galvanotip
çelio=şili
çelma’o=şilem
çelno=sinerji
çelo=enstrüman
çeloriano=silüryen
çeloso=selüloz
çelso=spatula
çelulaito=selüloit
çelvo=şalvar
çemdo=cemaat
çemebo=ırk
çemeco=nasihat
çemedo=kuvars
çemefo=manda
çemego=meklankoli
çemeğo=teftiş
çemeho=merkep
çemeko=kuzu
çemelo=pınar
çemevo=mason
çemiho=kimya / çemihaka=kimyasal
çemjo=prostat
çemmo=merkür
çempelo=sibop
çemso=mektup
çemşo=tekme
çemto=semt
çemuto=kuzen
çenano=şinanay
çenatono=sanidin
çençi=yalamak
çenebo=yarasa
çeneci=üşümek
çeneçemento=şanzıman
çeneğo=kerpeten
çenelo=pil
çenero=kül
çenevo=lökoplast
çenexo=mercimek
çenezo=misina
çenko=melodi
çenno=trafo
çenodi=kasmak
çenso=yalaka
çensumeno=şansonet
çensumo=şanson
çentaro=santiar
çentarsomo=sentrozom
çenterevo=santrfor
çenti=sık sık yemek yemek
çentiliho=şandel
çentrivo=santrhaf
çentro=merkez
çenzo=şans
çepebi=uyanmak
çepeco=vatoz
çepeço=gergef
çepefo=tenor
çepevo=mekanizma
çepezo=ornitorenk
çeplo=slalom
çepo=pranga
çepso=oberj
çepta=pısırık
çepuro=paçarız, pranga şehri
çêqalo=küf
çeqaro=kafile
çeraho=yaprak
çeramoniho=merasim, tören
çerco=gen / çercaka=genetik
çerego=terapi
çerejo=tiran
çerexo=kahverengi
çėrhavo=hissedar / çėro=hisse
çerlo=piranha
çernato=serenat
çerno=zafer
çero=iskemle
çerso=kaftan
çerşo=kafiye
çervo=dişi geyik
çerzo=gidon
çesarano=sezaryen
çesava=ödünç
çesaxo=kabare
çesbo=petrol
çesega=nazik
çeseğo=kefil
çesemo=çizme(ayakkabı)
çesfo=mermer
çesho=manav
çesio=sinameki
çesko=smaç
çeslo=linç
çesna=sivil
çesro=obruk
çestgevo=atlet(kıyafet)
çestino=küfe, sepet
çesto=göğüs, sine
çeşedo=tosun
çeşefo=teşhir
çeşelo=radar
çeşero=kaplan
çeşoşo=kaktüs
çeşta=mahzun
çetaçi=itmek
çetazo=oksijen
çeteba=necip / çitabo=necabet
çetefo=kadayıf
çeteko=silah
çetepo=lokma
çeteso=maraz
çetexo=kalas
çêti=çıtlamak
çetişo=kabahat
çetlo=bedel
çetro=balık havuzu
çetvi=yanmak / çetvo=yangın
çevaçi=yapışmak / çevaçema=yapışan / çevaçemalo=yapıştırıcı
çevaho=yakut
çevebo=motor
çeveco=kaburga
çevedo=merinos
çevefo=tel
çevego=totem
çeveğo=ocak
çevemo=trampet
çeveno=tufan
çevepo=metanet
çevero=tur
çeveşo=siyatik
çeveto=ölçek
çevko=obüs
çevlo=kaval
çexebo=macera / çexebfila maceraperest
çexeto=odun
çexo=satranç / çexarmero=piyon
çexono=kahır / çexonumi=kahretmek
çeżeiho=barkod
çezelgo=çizelge
çezi=çizmek / çezo=çizgi
çezoşo=manevra
çiçamo=mihrak
çiçevo=merhale
çiçito=misket
çiçro=hindiba
çidelo=nakip
çifeho=profiterol
çigliho=kirpik / çiglihabroho=rimel
çigöpo=çöp, gübür
çigümo=kürk
çihaha=yadigar
çikero=kakao / muçkera=kakaolu
çikero=sigar
çikio=tavuk / çikieḥo=kümes / çikieno=piliç / çikiedo=civciv
çikirço=çıkrıkçın
çiko=çikolata
çiko=seçenek
çiko=şık
çilaço=glase
çilaso=cılız
çilpo=liman
çinapo=vahşet
çîneleko=çınlak
çini=çınlamak, çene olmak / çinumi=çınlatmak
çiniho=porselen, sakız
çino=çene / çinialdo=gıdık
çintaro=şendere
çiŋio=çin / çiŋimo=çince / çiŋano=çinli / çiŋa tormento=çin işkencesi / çiŋaşero=sinoloji / çiŋamaşro=sinolog
çipiko=kürdan
çipno=promil
çipo=mezar taşı
çiraço=çerçi
çirapo=saraypatı
çiri=üşümek / teçri=üşütmek
çirkito=devre / çirkitmanezalo=devremülk
çirma=toparlak
çiro=mübarek
çirpinalo=şarapnel
çitaro=gitar / çitaroro=gitarist / istiçtari=gitar çalmak
çitiri=çıtırdamak / çitiro=çıtırtı, çıtır
çito=entrika, hile / çitoro=çıfıt
çivareto=turizm
çivavo=oran
çivekeno=şıvgın
çiviro=lastik
çixeri=giymek / çixero=giysi
çizeko=meyan
çizemo=cesim
çizero=mevhibe
çlaki=çiğnemek / çuliki=çiğnenmek / teçlaki=çiğnetmek
çlo=gırtlak / çlaka=gırtlaksal
çoço=çeçil
çoçofo=liyakat
çoçolo=kukuleta
çodaso=menzil
çodero=menü
çofki=inanmak / çofko=inanç / çafiko=inançlı
çogari=yadırgamak
çogavo=çap
çogeno=külah
çogeşo=meridyen
çogodo=ılgın
çohoda=sığ
çokiso=lotus
çokmavo=kukumav
çolelo=radyo
çolono=kolon
çolşa=melez
çolufi=gevremek
çolufo=gevrek
çomie=itibarıyle
çomplaxo=kompleks
çonapa=vahşi
çonço=tahtakurusu
çonogo=pipo
çonsoro=konkordato
çorari=yaklaşmak / çorara=yakın / çorare=yaklaşık
çorino=korno
çoro=kor
çoruso=koro
çoşiko=linolyum
çotaho=greyder
çotço=kotayon
çotiho=kod
çovsalo=limonata
çovso=limon
çozeno=tip
çozo=peynir
çögeho=nefrit
çölero=kader
çön=çünkü
çörçego=katedral
çörço=kilise
çördo=hayrat
çörmeso=kermes
çörso=jersey
çözöto=kafe
çrabo=yemin / çrabumi=yemin etmek / deçrabi=yemini bozmak
çraqo=tuş
çrase=yarın
çremo=odak
çrepo=robot
çromeiho=krome
çromo=krom
çuaktilo=daktilo
çuçuco=define
çuçuro=minyon
çudeiho=judo
çufuluto=şakrak
çuğamo=vodvil
çuğuro=pudra
çuhaso=prosedür
çuhebo=küheylan
çuhlo=protein
çulamo=turnuva
çulino=kola
çulto=profil
çunfeto=konfeti
çuniko=kok
çuperito=gabari
çurgo=asa
çurko=çekül
çursoro=imleç
çuvalino=çuval
çüzelo=kült


J Baratero

Category : Sözlük

ja’eŋo=çengi
jaduno=çita
jageşo=mazgal
jagjo=çağ
jagliaro=hokkabaz
jahno=san
jaho=veyahut, yahut
jaiêri=cayırdamak
jajo=eser, etki, icra, ifa, tesir, usul, yapıt / jajoço, jajalo=suni, yapay / jajumo=müeyyide / jajado, ejjo=faktör, bir şey yapan / jajataddo, ejjato=icraat / jajeḥo=fabrika / jajemeso, jijamo=etkinlik / jajilo=makine / jajebleso=basiret / ejejjo=icraat / tejji=etkilemek / tejjeşi=etkileşmek / tejjeo=etkileşim
jakano=tabanca
jakero=çakır
jakmoşo=yakamoz
jala=cahil / jalega, ijla=zırcahil / jallo=cühela / jale=cahilane / jali=cahil olmak
jalado=salto
jali=kıskanmak / jaleso=haset, cehalet
jalo=gala
jalpo=yalpa / jalpumi=yalpa vurmak
jamerigio=jamaika / jamerigiano=jamaikalı
jami=yamamak / jamo=yama
janago=ahududu
janiso=gnays
jano=cenah
janomo=sanem
jansi=yansımak / janso=ultrason, yansıma / jansumilo=projektör / jansumo=projeksiyon / jansumorilo=reflektör / jansumi=yansıtmak
janto=cunta
japudo=destek
jarano=cereyan
jariaho=cariye, halayık
jariki=incitmek / jarikati=incinmek / tejriki=incitmek
jarîto=cerahat
jarno=cırnak
jaro=çare
jaro=şer
jati=yitmek / jatumi=yitirmek
jatkuro=kürkas
jatraiho=şahtere
javado=yafta
javehuno=çevgen
javizo=ceviz
jaxelo=çakal
jaxeto=filaman
jazo=caz
jebebro=gabro
jebo=cep
jedefa=uzun / jedefrivizi=evrim geçirmek / jedefrivo=evrim
jedefaudilo=tavşan
jedvo=viyolonsel
jefebo=bandrol
jefro=şiir
jefto=plato
jegbi=çatlamak
jegro=pas
jegvaro=jaguar
jeğedo=filigran
jehafo=pastırma
jehbo=doku
jeheço=çizge
jehero=puma
Jehexo=fildekoz
jehi=acayibine gitmek
jehi=şahlanmak
jehozemo=cüzzam, lepra
jeî=yaramak / jeiati=yaranmak / ejio=yarayan
jeio=çıkar, fayda, menfaat, yarar, avanta / jeividemo=fırsattan istifade, istifade
jejejo=caz
jejo=şaşaa
jeketo=ceket
jekro=rende
jekruko=çıkrık
jektutaiho=jaketatay
jelatino=pelte
jeldeno=sübyan
jeldo=çocuk, evlat / jeldasano=pediatri / jeldahemlo=gebe, hamile / jeldaludilo=çocuk oyuncağı / jilado=çocukluk
jelebi=getirmek / jelebati, sejlebi=getirilmek / tejlebi=getirtmek / jalibo=getiren kişi
jelefo=diferansiyel
jeleno=yalan / jelenumi=yalan söylemek / jelenumo=tekzip / jilaneto=yalancılık
jelito=galyot
jelko=agah
jelono=kalyon
jelto=piknik
jemço=cefa
jemedo=adisyon
jemedo=gamet
jemo=marmelat
jemxo=votka
jendala=kibar, mütevazı, nazik / jendalviro=centilmen / jendaleso=nezaket
jendoro=somata
jenerasiono=jenerasyon
jenero=mazbata
jenisano=şahnişin
jenjo=alabora
jenko=yenge
jenkoro=çıngar
jenşo=fileto
jentipo=genotip
jentivo=genitif
jentle=usulca
jento=arzu / mujenta=arzulu kişi
jentueno=çintiyan
jenuho=pasta
jeobeîno=goblen
jepefo=desen
jepepo=pastel
jeqalo=volta
jeraiho=saray
jeramuso=çıramoz
jerando=grandi
jėrbo=gariban
jerdo=koşul, şart / jerde=şartınca / jereddo=şerait
jerebo=sırf
jeredeno=gardenya
jeremigo=seramik
jereno=karina
jerfo=çorba
jergo=çene
jerigo=sarig
jerimo=mikrop / jerimaka=mikrobiyal / jerimşero=mikrobiyoloji
jerjo=defne
jerko=çark, dişli
jerli=kırmak / jurili=kırılmak / mejerlata=kırık / jureili=çatlamak
jermojlo=filiz
jerno=piramit
jero=ciro
jeromo=seryum
jerti=yırtmak / jertita=yırtık / jertati=yırtılmak
jerxo=volfram
jesano=gazino
jesbo=büst
jesdo=cep
jesirio=cezayir
jeso=maya / mujsa=mayalı / tejsi, jesumi=mayalamak
jesro=pasaj
jesufo=duvak
jeşefo=aft
jetavo=fidye
jeti=çatmak / jeteşo=çatışma, muharebe / mejta=çatık
jevbo=sükut
jevelo=pergel
jevjo=çevirge
jevo=cephe
jevso=pencere
jezaso=pervaz
jezbezo=cızbız
jezejo=adet
jezno=voltaj
jezuko=teessüf, yazık / jezuke=maatteessüf
jiaki=ciyaklamak
jiaso=cihaz
jîavihi=çıvmak
jieliho=salvo
jigago=şakak
jigalaiho=sekil
jigaro=sigara / jigarego=puro / jigaresto=nargile
jigiso=plaka
jigo=şahika
jihado=cihat / jihadudano=mücahit
jiharo=cehre
jîiri=cıyırdamak
jijoso=cicoz
jikelto=şakıldak
jikleto=ciklet
jiko=çakmak aleti
jilbo=aktör
jilboso=aktrist
jileno=penisilin
jilo=rekor / mujlo=rekortmen
jilso=fihrist
jimikro=şatafat
jimjo=çemiç
jinigari=çıngırdamak / jinigarilo=çıngırak
jîno=cin
jinsano=ginseng
jiŋulo=mıntıka
jiorjio=gürcistan / jiorjimo=gürcüce / jiorjiano=gürcü
jirdo=abdestbozan
jirili=cırıldamak / ejrila=cırıldayan şey
jirneso=kerkenes
jiro=cer
jiro=cırlak / jirumi=cırlamak
jirtlega=cırtlak / jirtla=az cırtlak
jisio=fert, kişi, şahıs, zat / jisiako=ferdi, şahsi, kişisel / jisiakko=şahsiyat / jisiaco=bedhah / jisie=şahsen, zaten / jisiesdividato=şizofreni / jisiesdividatulo=şizofren / jisieso=şahsiyet / jisioîo=zevat / jisipore=aleyh / jisiumemo=tehşis / jisiumemumi=tehşis etmek
jiso=çise
jivaizo=carcar, geveze, çalçene, çençen
jiveço=cafcaf
jivio=cibuti
jizai=cizye
jizari=cazırdamak
jlaho=salik
jo=bir, ünik / jumo=akrostiş / jratako, jomo=Pazartesi / jasabo=monolog jatipo=monotip jatona=monoton / judo=monizm / javahe=birçok / jacesı=monogami / jeḥo=mahşer / jeso=ittihat, vahdet / jaferviho=monoray / jaŋevo=üniforma jilahudo, jelhudo=monoteizm / jiraho=monarşi / jirahudanako=monarşik / jirahudo=monarşizm jakamro, jito=ocak ayı / jamano=tekel / ja=tek, yegane, sade / jaka=tekdüze, tekil / jase=biraz / jaseçe=birazdan / je=sadece
jogaiho=gerdan / jogaihitemo=gerdanlık
jogo=latife, şaka, nükte / tajigo=şakacı, nüktedan
joguto=fifre
joielo=kuyum, mücevher / joieloro=kuyumcu / jîaleto=kuyumculuk
joko=yük / tejki=yüklemek / mujka=yüklü / jokalo=bagaj
jolo=jöle
jomjebo=kanguru
jompi=zıplamak / jompilo=yay, trambolin / jompumi=zıplatmak
jonkilo=nergis
jonpo=periyot
jopitairo=jüpiter
joreho=çırak
jorelo=mühliye
jorfazo=körfez
jorho=kira / lijorho=kiralık
jorodo=mevzi
jorometero=kronometre
Joruşo=figan
joseno=kuzen
jovali=küremek / jovalo=kürek / jovalosteo=kürek kemiği
jovzo=virman
jozo=cüz
jrepesatino=krepsaten
jrî=ağlamak
jriço=çırçır
jufulo=savlo
jugjero=çakşır
jugro=çukur
jugugo=ahmak
jugulo=cangıl cungul
juharo=şükür / jahiro=şükreden
juhurto=çördek
juiho=cerh
juṃoro=çımbar
junda=sıska
junklo=cangıl
juno=put / junudo=putperestlik / junudano=putperest / junberi=put kırmak / janibero=put kıran, tabu deviren kişi
junpo=cenap
jupano=cebin
jurdano=şırfıntı
jurego=çorak
juri=yağmur kesilmek
jutço=abis
juva=genç, jön / juvega=gepgenç
juvönro=jönprömiye
juxedi=cuk oturmak
juzeiho=çöz
jü=güya
jüsgevo=mayo
jüsi=yüzmek / jüsilo=yüzgeç / jüsati=yüzülmek
jüti=yüzmek(derisini soymak) / jütati=yüzülmek


B Baratero

Category : Sözlük

Ba’ahato=hala / Ba’ahatedo=halazade
Ba’o=baba
Babazo=kupes
babivo=ilan
babufo=sihir
bacaço=ısrar
baçexo=yelloz
Baçieno=vicahi
Baçiho=baca
Baçino=basen
baçki=dağıtmak
baçmo=delil
baçpo=dantel
Baderno=patron
Badio=ilkel / Badiudo=primitivizm
Bado=izmarit
Badruho=patrik
baduqo=filoksera
Bafero=tampon
bafovo=lokavt
Bafrato=amca
bagi=gevşemek / baga=gevşek / tebgi=gevşetmek
Bagualo=bakkal
bağuso=darbuka
Bahamio=bahamalar
bahevo=bütçe
Bahifi=aramak / tebhifi=aratmak
bahmo=çarık
baho=yönetim bölgesi
bahuqo=piyano
Baie=yanında
Baiho=koy
Baiho=peron
Baihoneto=kasatura
Baito=bayt
Baito=lokma / ibito=büyük lokma
Baiura=beter / baiurega=kötü olay
bakaqo=siğil
Bakaro=siklamen
bakeso=arka
balako=kaplumbağa
Balanka=beyaz
Balazo=pelüş
Balbo=balbal
Balço=balkon
Baldo=kel, keleş
Baleiho=balya
Baleno=balina
Baliko=belik
Baljo=savaşçı
Balko=avanak
Balöno=balon
balsa=abuk sabuk
Balso=vals
balşo=dans
Baltiçko=baltık
balzo=çakal
Bamiho=serseri / bamiharo=çete
Baṃo=bambu
Bamo=şua
bamono=çanta
Banalo=banal
Bandido=eşkıya, haydut, harami, şaki / bandidego=terörist
bando=ast
Bando=bandrol
Bandumo=bant
Baneto=bando
Banĥo=banka / Banĥorbefo=bankerzede / Banĥoro=banker / ban ĥeḥo=banka şubesi / banĥeno=atm / banĥero=faiz
bano=bünye
banra=asıl
banso=adres
Banşero=banknot
banugo=ciğer
Baŋi=patlamak / baŋalo=patlayıcı
baŋlio=bangladeş / baŋlimo=bangladeşçe
Baporo=vapur
Bapto=vaftiz
baqelo=prestij
baqno=lavantin
baqqo=gerdan
Baraho=baraj
barako=çuval / bureiko=kese
Barato=kelime, / Baratşako=virgül / Baratto=kelam, kelimeler / Barataro=lügat, sözlük / Baratero=harf / Barateroide=harfiyen / Baratkekşero=etimoloji / baratşero=Leksikoloji / baratmaşro=Leksikolog
Barço=kayık / Barçeno=sandal
Bardo=tahta / bardeḥo=marangoz / bardero=ağaç / Bardavido=komodin
Bare=bari
Bariço=varis
Barilo=namlu
Barino=ferhane
Barito=berdel
Barjo=pazarlık
barko=anagram
Barmo=bürümcek
Barso=bağırsak
Barto=sakal / Bartbeçilo=ustura / barteḥo=yanak
Barto=vardela
Barto=virtüöz
Baruho=bar / baruhoro=barmen
basa=sakat
basazo=navlun
basbo=yay
Baselo=fesleğen
Basiko=viskozite
basna=abes
baso=akbaba
baspalo=çevre
baspi=çevirmek
baspo=çevirim
basro=aygır
Basto=piç / bastero=fuhuş
basuşo=likör
Başaiha=gür
başiço=paçoz
başmo=çehre, sima, yüz, surat
Başto=falaka
Bataiho=yarasa
Batalo=tabur
bataza=afacan
bateno=susam
Batero=batarya, pil
Batero=tereyağı
Batiso=patiska
Bato=mitomani / Batulo=mitoman, yalan söyleme hastası
batuti=uçmak / botato=uçak / batutumo=uçurum
Bavaliano=babayiğit
bavgi=delmek / bavgo=delik
bavifo=çekimser
bavqo=langırt
Baxo=peksimet
Bazaka=bazal / Bazaktapeko=bazal tabaka
bazaqo=lavta
bazuto=naaş
Bə=hüzünlü / beo=hüzün / aba=hüzünsüz
bebexo=kuşku
bebli=dağlamak
bebno=serum
Bebo=bebek / Bebrumeno=kuvöz
bebro=delta
becado=dem / becadumi=demlemek
becafo=dalavere
becago=sera
becaho=ıskarmoz
becami=sevinmek / becamo=sevinç
becaqo=sırık
becaso=ırgat
becaşo=dert
becaveşo=iletişim / becavi=iletmek / becavo=ileti
becaxo=değnek
becazo=kuver
becebo=icazet
bececo=ızgın
beceğo=ısparmaça
becejo=serçe
becelizi=gencelmek
becelo=genç
beceni=derlemek / beceno=dergi
becepa=sersem
becero=firuze
beceto=sıklet
becoko=dal
beçaço=sertifika
beçaho=dadı
beçaqo=dara
beçasi=sermek
beçaşo=seyran
beçebo=içtihat
beçeda=cılız
beçefo=tören, seremoni
beçeğo=ıslık
beçelo=deva
beçeta=banal
Beçi=biçmek / beçilego=satır / beçileno=çakı / Beçilo=bıçak / Beçiltovilo=biçerdöver
beçojo=serpuş
beçuga=sıska
beçuzo=sığır
Beda=faik, üstün
bedaço=desibel
bedaho=çintiyan
Bedano=battaniye
bedebi=yatmak / bedebumi=yatırmak / mebdeba=yatık
bedeco=yaver
bededi=dadanmak
bedefa=sakin, dingin
bedego=çarşaf
bedeğo=genotip
bedejo=çörek
bedeto=serenat
bêdêxo=fıçı
bedezo=borazan
bedimo=çinko
bedlo=bülbül
Bedo=fetha
bedoka=dijital
bedra=ciddi
befado=dağarcık
befaho=afrodizyak
befaqo=çil
befço=çilek
befeba=yedek
befeco=sırtlan
befego=cariye
befeğo=çuha
befejo=çepel
befelo=anket
befero=çeşme
befexo=sıçan
Befko=hibe / bafiko=hibe eden kişi
befno=çeşni
Befo=zede
befpo=çaça
befso=büfe
befto=çizelge
befufo=cüz
begaho=çini
begamo=çiğdem
Begano=begonya
begaqo=çöven
begaqo=darağacı
begaşo=damga
begazi=sığmak
begebo=ıskaça
begeco=demet
begedo=balans
begefa=abazan
begelo=ağaç / begailo=orman
begeno=cambaz
begepo=cacık
begevo=beyan
begevo=beyanat
begexo=dekar
begiko=diken
begoso=aday
begoto=çıra
begro=azot
beguga=deha
beğava=ucube
beğebo=icma
beğeco=ıskarça
beğeço=sepya
beğedo=çuka
bêğêfo=çıban
beğego=lipsos
beğeğo=serf
beğeho=panter
beğeko=çeper
beğelo=plak
beğepo=dernek
beğeqo=sifon
beğeşo=şadırvan
beğeto=fetva
beğexo=ilham
beğezo=çörtü
beğimo=litre / beğimaka=litrelik
beğno=genzel
beğro=fincan
behado=çarşı
behaji=çemkirmek
behebo=çulha
beheğo=ıska
beheka=acemi
behera=bakir / behereta=bakire
behexa=ucuz
behi=parlamak
Behiga=bej
behlo=canavar
Behmarşero=sinekoloji / behmarmaşro=sinekolog
behoço=borsa
behpo=ataşe
behşo=plazma
Behto=ev, hane / behtarjuso, behaitaro=Toplu konut / behtaro, behaito=apartman / behtaco=baraka / behtedra=ekonomik / behtedro=ekonomi / behtedroro=ekonomist / behteno, buheito=kulübe
Behturo=memleket
behuso=çakır
behze=çabuk
Beiha=yakışıklı
Beilo=kefalet
bejajo=dalkavuk
bejbo=aba / bejboro=abacı
bejeco=vakıf
bejeço=gensoru
bejedo=çile
bejefo=filika
bejeğo=yavan
bejeko=çinçilya
bejeso=granülin
bejeto=papyon
bejexo=şablon
bejezo=paha / mubjeza=pahalı
Bejini=başlamak
Bejro=porsuk
bejvo=lobi
bekajo=çörek otu
bekavo=bulut
bekebo=yelek
bekeço=çavuş
bekeğo=icat / bekeğumi=icat etmek
Bekelevo=baklava
bekepo=çardak
beketo=hamile
bekexo=ilinti
bekfo=abdal
bekmo=denge
bekno=asfalt
bekşo=granül
bekuho=civar
Belavi=inanmak / Belavo=inanç, itimat
belbo=çipura
belco=levye
belço=çimen
belejo=levha
beleni=beklemek
belero=ağıt
belfo=bakla
belgo=aforizma
belğo=sergüzeşt
Beli=savaş açmak / belgoço=savaş sebebi
belido=feyiz
bella=ablak
belmo=çatal
beloho=cümle
belpo=ayar
Belto=balta / Beltumo=sabotaj
bemavo=akit
bemaxa=narin
bemço=çerez
bemeco=serseri
bemedo=baca
bemefo=domates
bemeğo=idam / bemeğumi=idam etmek
bemehi=kazanmak, yenmek / bemehato=mağlup / bemehati=yenilmek / bemehato=mağlubiyet / bemeheso=galibiyet / mubmehesa=galip / bemeho=kâr / bemehseiho=puan, skor / bemehulo=galip
bemeho=bidon
bemejo=derece
bemelo=alg
Bəmo=kiriş
bemro=cips
bemso=conta
bemto=börek
Bemubo=bombe
bemzo=çam
benaho=çığlık
Benço=bank
Bendo=viraj
benebo=içtima
beneci=çürümek / mebneca=çürük
beneğo=iddia / beneğumi=iddia etmek
benelo=av
benemo=çeşit
benera=hoş
beneto=boynun yan tarafı
beneto=topak
benfo=safra
Benine=seve seve
Benio=benin
Beno=kova / bo=büyük kova
benpa=akran
Benşo=kaide
benta=berrak
benxo=filum
Benziolo=benzol
Benzo=benzin
Beŋo=halhal
bepaço=idol
bepaka=densiz
bepamo=iğne
bepaqo=ırmak
bepaqo=iğreti
bepebo=iglu
bepeco=langur
bepedo=ifsat
bepefo=abaşo
bepego=iğde
bepeğo=iğfal
bepeho=detay
bepejo=ibre
bepeva=cıvık
bepezo=çinekop
bepini=araklamak
beplo=darı
beppa=acuze
bepro=çark
bepso=ahtapot
bepto=çatı
beqafo=dama
beqağo=letarji
beqamo=yara / buqimi=yaralanmak
beqapo=gergedan
beqato=servis
beqavo=gerdel
beqazo=narkoz
beqri=daralmak / beqra=dar
Beraho=parka
berco=lipozom
berdo=acil
berebo=bronz
berefo=baz / berefaka=bazal
Bereko=kademe
berela=aciz
beremo=kurak arazi
bêrêqo=lipit
berexa=sıcak
bergi=acıkmak
Beri=kırmak / berati=kırılmak / mebrata=kırık / bereni=çatlamak
berigo=aptal
berji=çizmek
berkedelo=mızıkçı
Berko=berkelyum
Berko=yıldırım
Berlo=berilyum
Bermo=meram
Berna=kısır
Bero=bira
Bero=tere
berpo=bahane
berri=abartmak
Bersio=belçika
berzo=ciro
besaho=acente
besavo=çeyiz
besçi=çatmak
besefo=adale, kas
beseğo=ibret
Besi=aşmak, geçmek / besilo=pasaport / Besito=geçmiş / Beso=intikal, geçiş, vize / Besora=spontane / Bessalo=pasaport / Besumemo=transfer / Besumi=aşırtmak / Besade=geçen / Besçeramoniho=geçit töreni / Beseḥo=gişe, sınır kapısı
besko=belagat
besmo=depar
besudo=filinta
besuxo=zarif / besuxe=zarifane
beşavo=bot(ayakkabı)
beşebo=iffet
beşeco=ihale
beşedo=batarya
beşeğo=idrar
beşeha=antik
beşejo=langust
beşeno=astım
beşeso=çukur
beşeşo=siklon
beşexo=narval
beşezo=naylon
beşfo=çamur
Beşi=sataşmak
beşli=bırakmak
beşpo=bağırsak
beşro=peçete
Beşta=geniş
Bəta=kötü / Bətdueno=beddua
betavo=çete
betdo=lapilli
betebo=seviye
beteco=ihlal
beteça=baki
betefo=abi
beteğo=iftira
betejo=liken
Beteko=emanet, güven, konsinye / Betekeso=emniyet / Betekulo=emin / beteki=güvenmek
betelo=baht, kısmet, talih, kader
betexa=uzak
Betiro=bateri
betlo=biberon
betmo=cevap
Beto=banyo / Betehinseko=hamamböceği / Beteḥo=hamam / betuho=küvet
betogo=bohça
betoqo=Lama
betpo=lanolin
betri=çözmek / betrati=çözülmek / betro=çözelti / betro=çözüm
betşo=vuslat
betta=adil
Betulo=huş
bevado=damak
bevavo=çekirge
bevazo=delege
bevebo=ihtisas
beveco=ihtimam
beveço=bambu
bevefi=çekmek
beveğo=ihtar
beveho=büluğ
beveki=açmak
bevelo=abanoz
bevepo=asit
beveto=damar
bevexo=sevk / bevexumi=sevk etmek / bevexumo=sevkiyat
bevma=leylak
bevno=lapina
bevso=cenaze
bevşo=çevik
bexaço=çırak
bexado=ikaz
Bexafo=piyango
bexaqo=sezon
bexaso=sıfat
bexaşo=iktisat
bexava=ılımlı
bexebi=darılmak / bexeba=dargın
bexeco=ihtişam
bexego=iklim
bexeğo=ilaç
bexejo=ikmal
bexelo=lebalep
bexêmo=lig
bexepo=lapa
bexero=lazer
bexeto=lise
bexezo=momentum
bexiho=iksir
bexuko=linyit
bexuxo=geven
bezaço=imaj
bezado=camekan
bezağo=iltifat
bezaho=davlumbaz
bezaso=abadi
bezavo=seyahat / bezavumi=seyahat etmek
Bezebo=hapis / bozibo=hapishane
bezeco=imar
bezega=ast
Bezelo=bezelye
bezepa=cazip
bezeşo=Lambri
bezeta=caiz
bezexo=moment
bezezi=burkmak
bezjo=lapçın
bezma=abat
bezno=çetele
bezofo=büro
bezro=ajan, causu
bi-=çift yapıcı ek / Bifrato=ikiz kardeş / binlo=çift sıfır, yüz sayısı / biliŋulo=yabancı dil bilen / bipla=çift kutuplu / biplasneso=bipolar bozukluk
bibako=seren
Bibaro=papirüs
bibico=ıskota
bibimo=ıskarta
Bibko=dilim
biçaro=dalak
biçico=ibik
bidişo=lityum
Bido=ihale
bieno=saman / bienviho=samanyolu galaksisi
bifra=yılda iki kez ürün veren
bifşo=filvaki
bigağo=dam
bigajo=çiroz
Bigoda=fanatik / bigodago=fanatizm
Bigpo=pikap
bigro=tirşe
bihaco=ısı / bihacumi=ısıtmak
Bihaşo=başak
biho=cennet / bihigo=cennet kapısı / bihponto=sırat köprüsü
biho=pest
biho=toz
bijlo=lir
bikigo=genom
bikli=çalmak
Biko=gaga
bikqo=vaks
bikzo=anime
Bildo=plati
Bilo=bilye
Bilüha=mavi / Bilühega=lacivert / bilühena=açık mavi
Bima=iki yıllık
bimiga=dinamik
bimqo=fink
binelo=penaltı
binezo=astar
Bino=payan
Binoko=dürbün
bipşo=lirik
bipşudo=lirizm
biralo=aciziyet
Birdo=kuş / birduho=kafes / birdaro=kuş sürüsü / Birdeḥo=kuş yuvası / birdilo, borado=gaga
biremento=virman
Bireno=büryan
Biriçito=berceste
birmi=saldırmak / birmema=saldırgan / birmi=atak, hamle, hücum / birmaco=tecavüz / birmacoro=mütecaviz
Birödero=abi
Biruedo=bisiklet
Biruşi=pörsümek / mebruşa=pörsümüş
bisaco=sigara
Bisaço=heybe
bisçoso=viskoz
Bisküviço=bisküvi
Bisono=bizon
bitato=adalet
biteho=ceylan
bitemano=vitamin / amubtemana=vitaminsiz
Bitesko=bicik
bito=karakter
biuri=yeminsiz reddetmek
Bivedo=buzağı
Bivo=dana, sığır / biveḥo=ahır
bixano=plaj
blaiço=biye
blajo=pelesenk, persenk
blako=blok
blasdoro=mala
blatro=zırva
blaza=kekeme
blazena=şaklaban / bilazeno=şaklabanlık
blegaşe=bilakis
blerusio=belarus
blexo=nar
blinda=ama(görme engelli), kör / blindizi=körelmek
bliri=belirmek / bliro=bariz, belirli, standart / blireso=belirlilik / blirumi=belirtmek / blirumoro=ibre
blokado=bloke
blokajo=blokaj
bloko=abluka
blondaro=gaf
blonta=sarışın
blopo=hamlaç, üfleç
blova=aerodinamik
bluqo=lipari
bluvo=blöf
bobago=ızgara
bobağo=ıstakoz
bobaşo=serencam
bobato=ırz
bobobo=ıştır
boboho=ızdırap
bobuçi=ısırmak
bobudo=ıspanak
Bocaşero=entomoloji / bocamaşro=entomolog
boco=böcek
boçelo=potkal
boço=çalı
bodabirve=yatay
bodabo=yatak
bodamo=dip
bodapo=ısırgan
bodaso=dehliz
bodi=boyamak / mubda=boyalı
bodivo=debriyaj
boeso=boğaz(coğrafi terim)
bofuzo=dana
bogdanio=moldovya / bogdaniano=moldovyalı
bogruno=yak(hayvan)
boheho=boa
bohro=bohriyum
boili=kaynamak
bojugo=damacana
bojumo=çubuk
bojuqo=lobut
bojuro=bocur bocur
bojuşo=seramik
bolaro=çıban
boṃo=bomba
bomomo=bizon
boneto=dangalak
bonevo=abla
bono=iyi, tamam / bone=adamakıllı, iyi / bonege=aferin / bonesumo=ihsan / bonmentulo=iyimser / bono=iflah, mis / bonnoide=misler gibi / bonsento=hüsnüzan / bonşamura=tutumlu / bonumo=ıslah, ıslahat, rehabilitasyon / bonvano=öğüt, vaaz / bonvanoro=vaiz
bonono=ciklet
bonzi=işletmek / bonzo=işletme / bonzoro=işletmen
bordo=kenar / bordakala=marjinal
boreso=borsa
borgato=nahiye
borgo=borç
borho=varil
bori=güneş doğmak
boriğo=firkete
boro=hırsız
borovo=ödünç / borovumi=ödünç almak
borşo=burçak
bosago=ağıl
bosta=acele
Bostelo=pestil
botiko=butik
botisado=demlik
boto=bot(ayakkabı)
bovafo=çekecek
bovako=açacak
bovanio=botsvana
bovero=ahır
bovigo=delgeç
bovjo=filo
bozeko=cirit
Böbino=bobin
Böçmelo=beşamel
Böleso=bluz
bözlo=cımbız
brado=altın yaprak
brago=fren
brako=kol / brakaperi=kucaklamak, benimsemek
brançko=branş
braşi=yağmak / braşo=yağmur
brava=mert / biravo=mertlik
bravare=beraber
breço=ağız
bredo=gelin / bredba’o=dünür(gelinin babası) / bredgevo=gelinlik / bredma’o=dünür(gelinin annesi) / bredkuro=gelin arabası
bregato=briket
breto=çember
bribono=hergele
brido=parite
briko=tuğla / brikumi=tuğla koymak
brişto=feriştah
bro=taraz
broço=broş
brodono=protein
broho=fırça
broko=ahşap
bromo=pürmüz
brotko=çuha
bruno=kahverengi
bruto=pürtük
bsura=mantıklı
bşogo=duvar
bşoko=departman
bubaso=sıva
bubibito=telekız
bubiçaro=telekart
bubili=dağlanmak
bublo=öküz ahırı
bubujo=sıtma
bubupo=sırt
budeno=çıramoz
bufmo=çağlayan
bugeiho=buji
bugiça=dakik
bugo=büyü / bugoro=büyücü / bugumi=büyülemek / bugumoro=büyüleyici / buga=büyülü
buğujo=çuşka
buhbeteḥo=sauna
buhero=bor
buhici=ısınmak
buho=buhar
buhro=buğday
buhulo=kadeh
buiuto=holigan, mutaassıp / buiutudo=taassup
bujeto=Bütçe
bujinasio=burkina faso
bujupo=fino
bukado=çerçeve
bukeco=serap
Bukino=askeri boru
bukki=ağırlamak
bukono=buşon
bukro=cani
bulo=kabadayı
bulono=cıvata
bulteno=bülten
bumaşo=ses
bumko=dul
bundelo=bohça
bundo=ayı
buneko=aborda
bunjo=pompa
bunqo=linotip
bunsero=martaval
bunşi=sızmak / bunşo=sızıntı / bunşumi=sızdırmak / bunşuni=sızlanmak
bupuri=paralamak / bupurati=paralanmak
buqaso=lav
buqaşo=uçkur
buqeira=daracık
buraho=ahenk
burajo=briç
buramege=buram buram
buranseto=bronşit
bureço=burç
burinaiho=paranoya
burio=burundi
burjito=varesta
burkaşano=parkinson
burkelo=but
burki=burkmak
burni=yanmak / burno=yangın / burnero=ateş
burujo=kule
burvo=abluka
busaşo=sicil
busipi=çevirilmek
busiso=albay
busqo=larenjit
busto=büst
busto=iflas
buşelto=buklet
buşeno=püsür
buşqo=latanya
butano=bütan
Butio=bhutan
butireso=çözünürlük
butuka=sefil
buvifi=çekilmek
Büko=bül
Büllüto=plüton
Büşno=buz


A Baratero

Category : Sözlük

A’o=ahu
A=sıfay yapıcı ek
Ab=itibaren
abalda=saçlı
Abando=terk / abandeḥo=metruk / abandulo=terk eden / abanido=terk eden
abaŋi=patlamamak
Abaso=abaşo
Abçi=biçmemek
Abdalo=abdal
abedi=tapmak / abedo=kul, taat / abedatado=mabut / abedeseḥo=mabet, tapınak, ibadethane / abedeso=ayin, ibadet, kulluk
aberna=verimli / abirano=verimlilik
Abeski=vazgeçmek
abhazo=abaza
abiha=tipsiz
Abiho=köknar
Abiji=arabayla gitmek
Abine=bundan böyle
abiura=daha iyi
Abiuri=yeminle reddetmek
Abixa=yobaz
Ablavi=inanmamak / Ablavula=inançsız / Ablavumo=tekfir
Ablidi=notasız çalmak
Ablira=muğlak
Abloki=kiralamak / ablokeso=kiralık
abmiho=dürüst adam
Abna=kötü, fasit, fena, madara / Abne=adamakıllı olmayarak, kötü olarak / Abnesumi=kötülük etmek
abnena=ehven
abnenolabno=ehvenişer
Abojo=abece, alfabe / abojalibro=alfabe kitabı
Abono=abone
Abordo=aborda
Aborti=çocuk düşürmek
Abotoso=habitus
Abreo=kayısı
Abri=güneş batmak / Abreḥo=batı
abri=kırmamak
Abrigo=palto
Abruho=ebru
Abruho=ibrik
absi=aşmamak, geçmemek
Absili=sıçrayıp kaçmak
Absola=mutlak / Absoleso=mutlakiyet
Absona=aykırı
Abstema=ılımlı
Absti=kendini tutmak
Absura=saçma, absürd, abuk, abuk sabuk
abtulo=dürüst kişi
Abunde=bol bol
Abura=ıssız, kuytu, tenha
aburki=burkmamak
aburni=yanmamak
Abuso=obüs
-ac=kötüleştirici ek / acalo=değersiz bir şey / acaro=ıvır zıvır / aculo=aşağılık kişi / atisaho=aşağılık kişi
Acei=yanına oturmak, et saymak
acela=kural dışı
Acerni=yere yıkmak
Açazo=ecza, ilaç / Açazeḥo=eczahane
Açenso=çıra
Açenzema=kronik şanssız
Açero=ev sahibi
Açhula=çekingen
Açino=meyve çekirdeği
Açki=çakmamak
Açrireso=umursamazlık
açrito=bağış / Açritumi=bağışlamak
Adamo=dayanıklı maden
adamralo=çıkmaz
Adano=tabure
Adapri=örtüsünü kaldırmak
Adarato=laterit
Adavmaşereto=adabımuaşeret
Adavo=adap
Adedo=ahit
Adedumi=addetmek
Adei=başvurmak / adeulo=aday / Adeo=başvuru
Adeiho=hadde
Adeleta=dalkavuk
adeptalo=akseptans
Adepti=almak / Adepto=algı / Adeptoro=müşteri / adeptumorilo=adaptör / Adepta=cazip / Adeptati=alınmak, içerlemek / Adepteşatireha=klişe / adepteşemo=adaptasyon / Adepteşi=alışmak / Adepteşo=intibak, alışma / Adepteşumo=idman, rodaj
Aderno=Laterna
Adero=feribot
Adezosa=mağrur / Adezose=mağrurane
Adiena=adi
adiho=ağda
Adirso=hidra
Adivito=katık
Adma=aktif
Adnolumi=inkar etmemek
Ado=ata, dede, ek, ilave, rağmen(edat olarak) / Ada=ekli / Ade=ek olarak, ayrıca / Adirahaka=ataerkil
Adobo=kerpiç
Adodo=ahududu / Adodpesto=ahududulu pasta
Adopiano=plato
Adopto=evlatlık / Adoptumi=evlatlık almak
Adori=bunamak / Adorula=bunak
Adoro=aktör / Adoroso=aktris
Adoto=edat
Adrə=ıslak / adreumi=ıslatmak / Adrəti=ıslanmak
Adşatireha=gayrimenkul
Adşatirelisto=kadastro
Adtela=ayrıntısız
Adueto=adavet
Adula=kolay / dula=zor
Adumi=katmak
Adumo=katkı
Adventuro=macera, cevelan / Adventurfila=maceraperest
Advokado=avukat
Afala=berbat
Afalto=flit
Afararo=frer
Afaro=kapibara
Afçila=zor / Afçilula=mecbur / Afçilule=mecburen
Afdi=rahatsız etmek
Afhi=beslememek
Afiato=piton
Afikto=kıvanç
Afila=inaktif, pasif
Afita=abat
Afkebleso=basiretsizlik
Aflava=pis
Afloso=fol
Afna=sonsuz / Afneso=sonsuzluk
Afnado=fondan
Afnamo=zatürre, sonsuz sevgi
Afono=efendi
Aforma=amorf, şekilsiz / Aformo=deformasyon
aforozzo=aceze
Aforte=ne yazık ki
Aforza=aciz, güçsüz / Aforzabedo=abdiaciz / Aforze=acizane
Afraho=frezya
Afrano=francala
Afraşo=fresk
Afrezumalo=antifriz
Agaho=agah
Agaliho=açelya
agarda=savunmasız
Agarono=ekran
agaski=oymak / agasko=oyuk
agavo=ekip
Agbeila=cibiliyetsiz
Ageiha=acı, elim, bitter / ageihati=acınmak / ageiheste=zehir gibi / ageihesto=zehir / Ageihumi=acıtmak / ageihatumi=acındırmak
Agera=acar
agi=davranmak / Ago=argo, davranış, muamele, teamül
Agiho=acyo
aglo=damızlık
Agna=cansız, mat
agnişo=ateş
Agno=kuzu / agnoide=kuzu gibi
Agogo=akik
Agono=argon
Agra’o=toprak reformu
Agra=razı / Agri=razı olmak / Agro=rıza
Agranda=küçük
Aguçso=gugu çiçeği
Aguho=agu
ağafo=andaval
ağano=adese
Ahadorio=ekvador
Aharaha=agaragar
Ahato=bacı, kız kardeş
Ahatorginio=ekvator ginesi
Ahatoro=ekvator
Ahatvivulo=enişte
Ahdi=aldatmamak
Ahelga=Lakayıt
aherşera=anakronik
Ahertilo=öncel
Ahgara=şom / Ahgarmada=şom ağızlı
Ahha=alçak / Ahhi=alçalmak / Ahhumi=alçaltmak /
Ahira=hayırsız
ahiri=biraz ayırmak
Ahjaro=ahcar
Ahmaṭauro=heterojen
Ahmavala=bedava, beleş
Ahni=bilememek(örn: bıçak bilememek)
Ahno=sivilce
Aho=ta
Ahpo=kinaye
Ahrizegi=uzağa bakmamak
Ahto=sekiz / ahtagono=sekizgen / ahtakamro, ahtito=ağustos / Ahtapedo=ahtapot / Ahtoso=seksen / ahtosönnulo=sesvigintilyon / ahtosquatranulo=septemvigintilyon / ahtosseptanulo=oktovigintilyon
Ahuko=ojit
Ahva=ait olmayan, yoksun
Ahzelo=saltık
Aî=vermek / aiati=verilmek
Aialo=ajitasyon
aiançeşo=koalisyon
aianço=ittifak, müttefik
aiani=çiçek açmak
aiapda=paytak
aiekno=kunt
aieno=ileri
Aihiri=ayırmamak
aiho=küçük yay
ailahudano=zındık, ateist
Ailo=ağıl
ai’mo=amigo
airahudo=anarşi
Aiserada=opak
Aiso=ahize
aivo=sarmaşık
Aizo=yağız
Ajando=ajanda
Ajela=acele / Ajele=müstacel / Ajelora=acul
Ajilo=slap
Ajimo=hızma
Ajo=yaş / Aja=ihtiyar / ajezi=yaşta olmak, yaşında olmak / ajiota=reşit / ajkomo=ihtiyar heyeti / ajlimo=yaş sınırı / ajsedeḥo=senato / ajsedeḥoro=senatör / ajula=yaşlı kişi / ajulosa=yaşlı kadın
Ajsia=gayrişahsi / Ajsio=kimseler / Ajsipore=Leyh
Ajurato=aşiret
Akable=-den beri, -den sonra
Akarna=kısa saçlı
Akarto=akordeon
Akaso=kosa
Akazade=öteki
Akazono=sağanak
Akba’o=ağababa
Akbara=gafil
Akbi=aksamak
Akça=bodur olmayan
akçeni=gocunmamak
akço=akçe
Akfezi=atlamamak
Akgatera=kaçınılmaz
Akiato=tek kulplu olmayan bardak
Akido=akit
Akihegumo=göz bebeği büyümesi
Akiho=göz bebeği
akito=kaynak
Aklako=ayran
Aklemo=gusto
Aklida=soğuk
Aklivquatragono=dörtgen
Aklorumi=ağartmak
Akneka=müstakil
Aknekeso=istiskal
Ako=ağa
Akonto=peşinat
Akordo=akord, mutabakat, tertip
Akorno=palamut
Akra=çaresiz, naçar
Akrako=jeloz
Akrana=akran
Akregesa=depresif
Akregeso=depresyon
Akretena=amatör
Akrobo=cambaz
Akroto=dergah
Akşono=mezat
aktagano=hayvan / aktaganneḥo=hayvanat bahçesi / aktaganşero=zooloji / aktaganşeroro=zoolog
akti=eylemek / aktaro=harekat, ağa katranı / akthavi=harekete geçmek / Aktivesta=haylaz / Akto=eylem, hareket, aktivite / aktumi=hareket etmek / aktumo=tahrik / aktumoro=tahrikçi, provakatör
akuesta=sorumsuz / akuesti=sormamak
Akuleiho=kolan
Akulo=kartal
Akumara=akuamarin
Akuno=Loça
Akupo=işgal / akupeso=işgaliye
Akupti=sandalyeye yaslanmak
Akûro=narıbeyza
Akvo=su / akvabuho=nem / akvahörso=hipopotam / akvankelo=bent / akvarumo=akvaryum / akvacatrevo=devriye / Akvialdakazşero=su altı arkeolojisi / akvuho=matara / akveḥşero=hidrojeoloji / akveḥmaşro=hidrojeolog
Ala=üst / alege=daha üst / Alegşako=aparkat / Alez=üstünde / Alesta=maksimum / Alestdermo=en üst deri
Alado=telaş
Alajano=leğen
Alakta=sütsüz
Alakuro=ülger
Alâma=aziz
Alamado=alamet / Alamadvero=alametifarika
Alaṃro=tel
Alanko=longoz
Alanto=lenduha
alaro=sevinç
Alasi=sallamak
Alaso=halas
Alato=itilaf
Albero=şaft
Albo=dirsek
Alça=gayrikanuni
Alçolo=alkol
alda=biraz alt
Aldava=latif
Aldermo=epidermis
alebo=yengeç
Aledero=kalender
Aleo=ayak baş parmağı, oyun zarı
al’ero=alavere
Aletioro=hıltar
aleto=çalıkuşu
Aleva=sarı
Alevono=lığ
Alflaro=zatülcenp
Algo=alg
Algoro=alegori
Alia=başka, diğer, gayrı, özge / Alialandulo=yabancı ülke vatandaşı / Alianasja=alternatif / Alianomo=namıdiğer / Aliega=bambaşka / Alielulo=yabancı ülke vatandaşı
Alido=halita
Alikana=bir miktar
Alike=herhangi bir yere
Alikene=zaman zaman
Alimago=izohips
Alinte=başka bir yerden
Aliŋua=lal, dilsiz
Alipto=spor eğiticisi
Alira=alerjik / Aliro=alerji
Alito=kolza
Aliusteso=yargıtay
Alkamiho=simya
Alkedo=yalıçapkını, üst kat
Alki=asmak / Alko=askı, overlok / Alkeḥo=vestiyer
Alkono=liken
Almajo=mağaza
Almata=yüce
Almino=laminant
Almiso=misk
almitnulo=googolplex
Almo=lam
Almoneno=bademcik
Almono=badem
Alnadara=doğaüstü
Alno=kızılağaç
alo=alüvyon, taahhüt, angajman / Aloro=müteahhit
Alojena=halojen
Alojo=lojman
Aloŋa=kısa
Aloŋe=velhasıl
Aloŋumo=kısaltma
Alpata=beyaz kıyafetli
Alpaza=fuzuli
Alpazi=gerek yok
Alpo=biyel
Alra=alerjik olmayan
Alsa=battal olmayan
Alsano=eksenel
Alşamaro=alzheimer
Altabo=bakalit
Altaro=gülhatmi
Altito=irtifa
Alto=elti
Alumo=şap
Alunko=langur
Alusi=göz ucuyla bakmak
Aluso=tirsi
Alusto=lasta
Aluto=yumuşak ayakkabı
Alvado=albatros
Alvago=lavaj
Alvano=levanten
Alvaro=kovan
Alveno=albinos, üst geliş
Alvo=albüm
Alvuho=albümin
Alvuro=referans
Alza=namağlup
Ama’olo=hamla
Amada=amade, seven
amaga=özgür / maga=köle
Amago=merak
Aṃali=abartmamak
Amalsi=özümsememek
Amanjo=oruç
Amarada=hamarat, yavru olan
Amargano=acil, yavru canı
amaro=soyundan gelen, yavru
Amatni=yukarı getirmek
Amelado=ameliyat, sevgi ülkesi olan
Amelo=amel, sevgi ülkesi
Amentala=gayrimakul
Amfia=her türlü, her yönden, sağlı sollu
amgo=eziyet
Amhura=gayrımeşru
ami=sevmek / Amanta=sempatik / Amanto=sempati / Amego, iamo=aşk / Amorro=taaşşuk / amfila=sevecen / Amo=sevgi
Amiedo=himmet
Amiko=ahbap, arkadaş, refik / Amikego=dost
amirafalo=anemi
amjirema=yerleşik
Ammi=ben olmamak
Amnaçido=aminoasit
Amnegeşa=alakasız
Amnesepa=namünasip
Amnezade=elde olmadan
Amoeno=güzel manzara
amondelo=emmental
Ampale=fevri
Amra=layemut
Amri=buyurmak / Amro=emir, ferman, tahakküm / Amroço=ahkam
Amrika=markasız
Amṭalo=ametal
Amtula=korkusuz
Amuatpa=edepsiz
Aṃuho=imbik, sevgi buharı
Amuleto=muska
Amuslima=gayrımüslim
amuvheso=yolsuzluk, mezhepsizlik
An=ve
Anaglo=inkılap
Anagoro=engerek
Anakni=edinmek
Anakta=mülayim, hareketsiz, sakin
Anamanto=antipati
Anantesaka=ezeli / Ananteso=ezel
Anaro=namevcut
Anaslo=insülin
Anatiro=entari
Anazo=hermafrodit, hünsa
Andala=entel / Andalakta=entelektüel
Andalo=antilop
Andara=doğa dışı / Andaraka=doğal olmayan
Andero=koridor
Andezo=endişe
ando=merhem
Andura=enteresan
Anegeinatalado=tekrarlanmayan şey
Aneisa=nahoş
Aneklohaka=gayrıahlaki
Aneliho=küçük yüzük
Anerata=gayriiradi
Aneskula=kültürsüz
Anesti=olmamak
Anestilkultemula=kültürsüz
Aneşrati=yayılmamak
Aneşto=enişte
Aneteî=atamamak
Aneteza=anormal, namüsait
Aneti=anlamak / Anetaka=manevi / Anetakeso=maneviyat / Aneteşi=anlaşmak / Aneto=idrak, anlayış, mana, zihniyet / Anetoido=ima / Anetoidumi=ima etmek / Anetumdiço=ibare / Anetumi=anlatmak / Anetumo=ifade, ifham
anevo=gün ortası
Anexa=bütün, mükemmel, tüm / Anexaka=total / Anexe=tamamen / Anexega=topyekun / Anexege=büsbütün / anexirahudano=totaliter / Anexirahudo=totalitarizm / Anexluno=dolunay / Anexo=ilhak / Anexoço=külliyat / Anexumo=ikmal, ilhak / Anexumoro=tümleç
anialo=kanalcık
Aniato=baba tarafından akraba
Aniato=iştirak
Animo=anime
Anito=dereotu
anjelo=melek
Anka=iki anlamlı
Ankali=aktarmamak
Ankaro=çapa, çıpa
Ankelo=barikat, bariyer, engel, handikap, mani
Anketo=anket
anŏ=isimsiz
Ano=makat / Anaka=anal
Anofşala=gayriresmi
Anoî=can sıkmak / anoiada=can sıkıcı
Anolio=angola
Anomanesa=gayriinsani
Anomanilo=insansız hava aracı
Anorda=gayrimuntazam, gayrinizami
Anoto=angut
Anpşo=apse
Anrula=akraba olmayan
Ansefro=azap
Ansiro=konsorsiyum
Anso=ananas
anşekro=at
Antake=bundan evvel
Antartiko=antarktika
antashatemo=ilkbahar
antasohtemo=güz, sonbahar
Ante=evvel, önce, ön / Antagevo=önlük / Antefejre=şafaktan önce / Anteine=önceleri / Anteloŋteme=uzun zaman evvel / Antguviteo=avans / Antoro=lider, önder / Ancento=hissikablelvuku / Antumo=önlem, tedbir
Anteki=önünde gitmek
Anteno=anten
Antepro=gammaz
Antesi=tanık çağırmak
Antidoto=panzehir
Antiho=muhalefet / Antihulo=muhalif
Antikaro=sakaf
antomo=arife
Antviro=telli turna
Anudio=arnavutluk / anudimo=arnavutça
Anuo=en(uzunluk ölçüsü)
Anurano=bedevi
Anuratka=zahmetli
Anüka=aynı
anürmenhava=hormonsuz
Anva=eski
Anvane=anbean
Anvaro=zivircik
Anvaşero=bihaber
Anzito=neşide
Aŋaro=inkıraz
Aŋi=acıkmak
Aŋlasaxono=anglosakson
Aŋlio=ingiltere / Aŋliano=ingiliz / aŋlimo=ingilizce
aŋo=köşe
Apanto=fantazya
Apçebala=gayrimemnun, gayrimümkün
Ape=epey
Apeiho=heyecan
Apera=açık, belirtik / Aperega=apaçık / Aperehmeto=agorafobi / Aperi=açmak / Aperilo=açacak / aperadigo=açılır kapı / aperege=ayan beyan
aperatalo=aperitif
apesiho=uğurböceği
Apetito=afiyet, iştah
Apiçiko=çipil
Apielo=istinaf
Apilo=hitap / apaliho=hatip / apilaheto, apileso=hitabet
Apiteno=hipotenüs
Aplato=filato
Apno=helal
Apnoso=fanya
Apragmo=halel, zarar / Apragmumo=gadir
Apriki=güneşte durmak
Apriko=afrika
Aprilo=ebruli
Aprime=bilhassa
Aptato=habitat
aptero=acziyet
Apulka=çirkin
Apurpo=hiperbol
Aqauda=kuyruksuz
aquğra=akkor
Ara=kümülatif, mevcut
Araca=ekstra
Araco=rezede
Aradino=retina
arado=köle / rado=özgür
Arago=erg
Arajimo=reşme
Araṃo=rambursman
Araniho=örümcek / aranihmeto=araknofobi
Araseko=razakı
araşo=arkadaş
arataşo=ayı
Aratuno=radon
Aratvira=maço
arava=özgür / rava=köle
arbarumo=arboretum
Arbo=ağaç / Arbummo=garsiyat / Arbahavsoro=ağaçkakan / Arbaro=orman / Arbataihilo=hamak / Arbirehego=bulvar / arbaşero=dendroloji / arbamaşro=dendrolog
Arbuto=kocayemiş ağacı
Arçantio=arjantin
Arçeto=ricat
Arçilo=beyaz balçık
ardavo=araşit
Ardeso=karides
Ardo=arz(yeryüzü), yer, zemin / Ardoço=arsa / Ardometo=jeodezi / Ardrikŏ=deprem, zelzele / Ardialdşero=arkeoloji
Aredamo=dekor
Areiço=racon
Areno=azınlık
Arenso=tarife
Arereno=element
Arero=aza, organ, eleman, personel
Areso=mevcudiyet
Arespekta=laubali / Arespektumi=saygısızlık etmek
Aresti=tutuklamak, tevkif etmek
areşto=erişte
Aretre=ön
Argana=fodul / Argano=kibir
Argeno=gümüş / Argenumo=sim
argono=aragonit
Arhebi=ağırlamamak
Ari=var olmak / aro=var / Arseihemaka=farazi / Arseihemo=faraziye / Arseiho=hipotez / Arumi=var etmek / aresşero=ontoloji
Arikipo=krep
Arinato=rint
arino=esrar
Ariro=harir
arisi=sormak
Ariulo=hürle
Arivito=hirfet
Arka=fakir, binalı / Arke=fakirane / Arkurşrado=varoş
Arkata=kavisli
Arkato=kavis
Arkimo=ispat / Arkimumi=ispat etmek
Arko=bina / Arkitaka=mimari / Arkito=mimar
Arla=sanal
Arlaka=illegal
Arlasumo=taciz
Aṙma=acayip olmayan
Armanio=ermenistan
Armaro=çekmece
Armi=atmamak
Armo=ordu / armero=asker
Armolo=karambol
Armono=harmoni
Armuro=zırh, ordu kenti, grup duvarı / Armurviro=şövalye
Arno=ceza / Arnaka=cezai / Arnavedrumo=koğuş / Arneḥo=cezaevi, kodes
Aro=grup, küme, loda, öbek, fraksiyon / Ariho=ahali
Arodako=afrodizyak
Arogi=büyük görünmek
Arpapo=rebap
Arparo=repertuvar
Arpilo=krupiye
Arpiono=zıpkın
arraçilo=toplu ulaşım aracı
Arseso=rezistans
Arşuto=irşat
Artero=nefes borusu
Arti=titremek / Arteşi=titreşmek / Arteşilo, arotaşo=vibratör / Arteşo=rezonans, vibrasyon
Artige=artık(zarf)
Artiko=makale
Artila=kartaloz
Artimo=erdem
Artoço=ortaç
Aruko=rika
Arulo=küçük avlu, var olan kişi
Arunio=kamerun
Arutieno=radyan
Aruto=roda
aruvo=saygı / ruvo=saygısızlık
Arüka=ayrı, cüda / Arükemo=ayrım / arükaka=ayrık / arükakoida=ayrıksı
Arüki=ayrılmak
Arvalo=revolver
Arvaniho=revani
Arvino=iç yağı
Arvo=arı
Arvono=irfan
Arzodo=rezene
Asa=az / Ase=cüzi / asege=azar azar / Asene=azıcık
Asaiamo=hüzzam
Asapto=spatula
Asari=depoya koymak
Asariho=çerağ
Asarvo=rezerv
Asatoto=sadet
Asçelo=samur
Asdaro=astar
asdi=oturmamak
Asediho=muhasara
Asemo=sırma
Asento=şive
asentrudo=ademimerkeziyetçilik
Aserba=huysuz
Asero=akçaağaç
aserro=edvar
Asertvidesa=mütereddit / Asertvideso=tereddüt
Asesteçe=en azından
Aseto=asit / təsteho=asitleştirme
asevra=kör
Asfe=elbette, şüphesiz ki
Asga=suçsuz, masum
asgi=seçmemek
ashatemo=yaz
Asilaso=münhasır
Asîlo=atsineği
Asino=eşek, merkep / Asinedo=sıpa
Asio=asya
asio=kayış
Asisto=muavin
Asitano=kaza
Askalo=sakuleta
Asliço=silis
Asmano=semantik
Asnaso=senozoik
Asnaso=sinüs
Asneridi=sessiz gülmek
Asneto=senet
Asno=hasta / Asnilo=ambulans / Asna=hasta, sessiz / Asnaka=gayrısıhhi / asneḥo=hastane / Asnesşero=patoloji
Aso=haşhaş
Asomo=hassiyum
asoto=ahzüita
Aspado=asfalt
Aspano=koca
Aspaşe=hele
Aspedo=eda
Aspiha=ucu kör
Asraka=muassır, çağdaş
Asrasati=sarsılmaz
Asria=gayrıciddi
Asrino=talaş
Asro=çağ
Asroro=fasarya
astaiho=onur
Asteço=istiçvap
asteço=rehin
Asteçoso=rehine
Astfa=sıcaklık getiren
Astosi=yaslanmak / Astoso=yastık / stosi=yaslanmamak
Astro=geven
Astupo=izotop
Asuho=nevale
Asuma=çıplak, cıbıl, cıbıldak, üryan, nü / suma=giyinik
Asusa=acuze
Asveli=çalkalamamak
aşako=saha, şişek
aşeko=kama
Aşema=aylak
Aşento=acente
Aşiani=benzememek
Aşina=aşina / Aşini=aşina olmak
Aşinvi=alay etmemek
Aşio=darp / aşieḥo=darphane
aşito=ekipman
Aşno=dişbudak
Aşoro=esir, tutsak
Aşri=bilmemek / Aşrulo=cahil / Aşrullo=cühela / aşratireudano=agnostik / aşratireudo=agnostisizm
Aşroro=esrar
Aşta=taze
Aştivo=satvet
Aşto=destan
Aşvaka=gevşek / Aşvaki=gevşemek
Atajno=dağ tavuğu
Ataki=saldırmak / Atakema=saldırgan / Atako=atak, hamle, hücum, et ağası / Atakaco=tecavüz / Atakacoro=mütecaviz
aṭalo=alpaka
atalo=sır
ataro=alay
Atarolo=giriş salonu
Ataşo=ataşe
Atbi=basmamak
Atçuho=yetke
Atenoto=adenoid
Atfala=tefeli
atgoro=akıbet
Atimo=antimon, et dili
ationo=anyon
Atiuri=kotarmak
atjeba=negatif
Atko=akita
Atlaî=dalmamak
Atledaka=atletik
Atledo=atlet
Atli=dilmek
Atmahono=lahmacun
Atmala=gayrimakul
atmanjado=etçil
Atmano=güz, sonbahar
Atmina=kodaman
Atmo=kadminyum
Atna=kalın
Ato=et / Atoveroço, atgugo=köfte / Atşakeḥo=mezbaha / Atşakoro=kasap
Atonta=yıldırım çarpmış
Atpo=edep
Atra=çelimsiz
Atrala=bitaraf
Atralizi=bertaraf olmak
Atramo=siyah boya / tramo=siyah olmayan boya
Atrekti=kendine mal etmek
atroka=verimli
Atşo=eş / Atşesoro=partner / atşi=eş olmak, eşleşmek, eşlenmek
Atui=sen olmamak
Atuke=şimdiye kadar
Aturo=ıtır, koku
atva=sığ
atveri=burmamak, bükmemek
Auddigşero=parapsikoloji
Audi=duymak, işitmek / Audegi=dinlemek / Audiljiaso=kulaklık / Audilo=kulak / Audilroŋo=küpe / Audvidilo=televizyon
audlito=otolit
Audoro=aktar
audsako=otosist
aukuilo=otoskop
auso=aks
Aut=veya, ya da
Auturo=kötü hava durumu
Aüstro=haliç
ava=az esnek
Avado=afet
Avagano=afakan
Avalajo=ambalaj
Avalde=bazen, gah
Avalo=ahval
Avaluro=flora
Avança=peşin / vançe=taksitle / vanço=taksit
Avando=apandis / Avandesto=apandisit
Avanio=afganistan / avano=afgan
Avanto=ileri / Avantumo=avantaj
Avardo=ödül
Avdegeşeso=asimetri
Avebo=amfibi / Avebaka=amfibik
Aveho=mobilya
avekalo=adaçayı
Averajo=averaj
Avero=amber
Averti=gidermek
avesi=kırışmak / iavesa=kırış kırış
Avesio=etyopya
Aveso=ivaz
Avezoro=subay
Aviaso=ambiyans
avieso=yolsuzluk, mezhepsizlik
avintulo=imansız
Aviteso=meze
Aviti=beklememek
Aviva=afife
Avkati=ayyuka çıkmak
Avko=ayyuk
Avkupo=anlamsız mücadele
Avla=hakir, naçiz / Avle=naçizane / Avlevidi=hakir görmek
avli=uçmamak
Avliana=namert
Avlo=flu
Avnaka=gayriihtiyari
Avno=hezimet
Avo=amfi
Avoi=boğmamak
Avomo=evham
Avordo=afra tafra, amfi düzeni
Avoreso=aforizma
Avoro=amfora
avreşa=iştahsız / avarişesa=anorektik / Avreşeso=anoreksiya
Avrika=altın saçlı
Avriko=aplike
Avro=altın
Avsida=zor
Avsiso=apsis
Avşumi=evcilleştirmek / avşa=evcil
avto=ölüm / vito=yaşam
Avunto=amorti
Avzino=absent
Axame=mesela / Axamo=misal, örnek, model / Axamümo=temsil / Axamviro=manken
Axaria=hizmete uygun
Axeço=çıta
Axito=resmi davet / xito=gayrıresmi davet
azalako=zılgıt
azalbo=slip
azaniho=zona
azanuto=santur
azarbaijanio=azerbaycan
azatko=koşaç
azavono=zifin
azazeno=suikast / azazino=suikastçı
azgaleso=başarısızlık
azgîo=irat
azi=kolu kırılmak
Ażia=aç
aziaro=sırım
azidomo=sadme
azilo=seki
azka=aptal
azmo=zum
azomo=zombi
azuro=acur
azuto=iskota
azüi=üzmemek
azzemaka=rastgele