Anlayışçılık nedir?

anlayışçılık nomuli dilinde “komprenudo” olarak adlandırılır ve bir paradigmadır dünyayı anlamlandırma biçimidir, bir bakış açısıdır. Bir felsefe midir sorusuna gelirsek eğer felsefenin açılımını yapmak gerekir? anlayışçı düşünce felsefe kavramını etimolojik olarak ele alır “bilgiyi sevmek” der. yani anlayışçılık bilgi sevgisinin saf halidir.

Anlayışçılık nasıl ve ne zaman doğmuştur?

Anlayışçı nizam 1998 yılında doğmuştur tabii ki ilk doğduğunda bir derinliği olan bir felsefe olarak doğmamıştır bizzat nomuli’nin yapımcısı Mustafa Kaptan’ın hayatında yaptığı planlar ve programlar olarak doğmuş sonra Mustafa Kaptan yıllar boyunca insanlar ile konuştuklarını onlardan öğrendiklerini analiz etmiş ve çeşitli konularda ilkeler prensipler oluşturmuştur.

Anlayışçılığın sıradan felsefelerden farkı

Anlayışçılık sıradan kalıplaşmış felsefelerden değildir. Bazı insanlar felsefe kavramını din dışı kabul etseler de anlayışçı düşünce sistemi böyle bir şeyi gülünç bulur kaldı ki islam tarihinde islam felsefesi olmuştur. Anlayışçı nizam din olgusunu dışlamaz, anlayışçı nizam islam dünyasında teorize edilmiş bir düşünme biçimidir ki bu nizamı oluşturmuş kişi de bir müslümandır yani anlayışçılık asla ve asla dinsiz, maneviyatsız bir düşünce sistemi değildir bununla birlikte anlayışçı nizam külliyatı da bir din kitabı, bir fıkıh dersleri kitabı, bir tefsir değildir anlayışçı nizam bir anlamlandırma biçimidir din kurumuna akıl verme biçimi değildir yani anlayışçı nizam dinsel bir görüş değildir dinsiz hiç değildir. Anlayışçı nizam ayrıca “insanın öğrenme süreci bitmez” diyerek sürekli bir gelişimi savunur insan mükemmel olamaz bununla birlikte kendisini geliştirebilmelidir der. Empati anlayışçı düşünce sisteminin en mühim parçalarındandır.

Anlayışçı nizam modernist midir?

Anlayışçı nizam modernist bir görüş değildir. Modernizmi reddetmekle birlikte insan hayatını kolaylaştıran teknolojilerin insan hayatında olması gerektiğini savunmakla birlikte israf ve doğa katliamı kavramlarına karşı bir düşünce sistemidir.

Anlayışçı nizam ve siyaset

Anlayışçı nizamın toplum idaresi meselesinde elbette fikirleri vardır bununla birlikte ideoloji değildir anlayışçı nizam modernist bir ideoloji olamaz. Bununla birlikte anlayışçı nizamın siyaset başlıklı konuları için Türkiye henüz bu denli beyin fırtınalarına hazır olmadığından kamuya açık paylaşılmamaktadır.

Anlayışçı nizamın değindiği diğer meseleler

Anlayışçı nizam eğitim, sağlık, teknoloji, bilim, film, spor, medya gibi konularda da görüşlere sahiptir.

Temel anlayışçı görüşler;

1-) Ademoğluculuk
2-) Barışçılık
3-) Bireycilik
4-) Maneviyatçılık
5-) Adaletçilik
6-) Ortak dilcilik(nomuli.yapaydil.net ve yapaydil.net adresinde sıklıkla bu başlık işlenecektir)
7-) Liyakatçılık

Anlayışçı nizamın etkilendikleri

Bazı yapay dilciler anlayışçı nizam için Esperanto dilinin felsefesinden etkilendi deseler de bu tamamen asılsız bir iddiadır. Anlayışçı görüşler Esperanto düşünce sistemlerinden etkilenmemiştir bizzat İslam aleminin düşünce sistemlerinden ve Türkiyedeki düşünce sistemlerinden etkilenmiştir.

Log out of this account

Leave a Reply