Alma kipi misalleri

Nomulide bu kalıp için kipimiz var lakin ek değil “numlet” ölçüsü var. 2 sessiz harfli köklerde “numeh” tek sessiz harfli köklerde “neh” halini alır. Misallere geçelim;

KELİME

MANA

KİPLİ

MANA

Arbo

Ağaç

Arubehi

Ağaç almak

Bardo

Tahta

Burdeti

Tahta almak

Akvo

Su

Akuvehi

Su almak

Turabo

Toprak

Turbeti

Toprak almak

Vitro

Cam

Vutreti

Cam almak

Gano

Can

Gunehi

Can almak

Dermo

deri

Durmeti

Deri almak

Buhro

buğday

Buhreti

Buğday almak

Paporo

kağıt

Pupreti

Kağıt almak

Briko

tuğla

Burketi

Tuğla almak

Sando

Kum

Sundeti

Kum almak

Lito

taş

Luiteti

Taş almak

Çozo

Peynir

Çuzehi

Peynir almak

Fero

demir

Furehi

Demir almak

Kupro

bakır

Kupreti

Bakır almak

Ato

Et

Atehi

Et almak

Fruto

Meyve

Furteti

Meyve almak

Avro

Altın

Avurehi

Altın almak

Argeno

gümüş

Arugneti

Gümüş almak

Gereno

Çiçek

Gurneti

Çiçek almak

Çiko

Çikolata

Çuiketi

Çikolata almak

Çêlago

çilek

Çulgeti

Çilek almak

Tohmo

düğme

Tuhmeti

Düğme almak

Groso

çimen

Gurseti

Çimen almak

Kutno

Pamuk

Kutneti

Pamuk almak

Ropo

Keten

Rupehi

Keten almak

Hablo

İp

Hubleti

İp almak

Tomato

domates

Tumteti

Domates almak

Nitçalo

Nikel

nutçaleti

Nikel almak

Kemdo

nişasta

Kumdeti

Nişasta almak

elmo

Elma

Elumehi

Elma almak

Skalo

Armut

Sukleti

Armut almak

Grapo

Üzüm

Gurpeti

Üzüm almak

Knartoso

Nar

Kunretoseti

Nar almak

Nano

Ekmek

Nunehi

Ekmek almak

Vaketo

sebze

Vukteti

Sebze almak

Muşo

tavuk

Muşehi

Tavuk almak

Ketilo

kalem

Kutleti

Kalem almak

Behto

Ev

Buhteti

Ev almak

Kuro

araba

Kurehi

Araba almak

Purzeno

fırsat

Purzeneti

Fırsat verek

Pragmo

fayda

Purgmeti

Fayda almak

Zivko

Zevk

Zuvketi

Zevk almak

Nuto

fındık

nutehi

Fındık almak

İdo

fikir

iudehi

Fikir almak

kabaro

haber

Kubreti

Haber almak

Hareto

hararet

Hurteti

Hararet almak

Javizo

ceviz

Juvzeti

Ceviz almak

Şevo

şeftali

Şuvehi

Şeftali almak

Vuzo

Fıstık

Vuzehi

Fıstık almak

Herşero

Tarih

Hurşereti

Tarih almak

Ludo

Oyun

Ludehi

Oyun almak

Log out of this account

Leave a Reply