Alet ismi yapma örnekleri

                                                               ALET İSMİ YAPMA MİSALLERİ

alet ismi yapmak için ekler –il, -jias son ekleri ve nomal ölçüsüdür (nomal 3 harften az sessiz harfli köklerde kullanılamaz)

NOMULITÜRKÇEEkliölçülüanlam
EstiOlmakEstiloOlma aleti
DiçiSöylemekDiçiloSöyleme aleti
İriGitmekİriloGitme aleti
AdeptiAlmakAdeptiloAdopatoAlma aleti
GuviVermekGuviloVerme aleti
findiBulmakFindiloFonadoBulma aleti
KroiKoymakKrojiasoKoyma aleti
LiviBırakmakLiviloBırakma aleti
SentumihissetmekSentiloSonatoHis aleti
İseriGöstermekiseriloiosaroGösterme aleti
KipiTutmakKipiloTutucu
TöniDönmekTöniloDönme aleti
JelebiGetirmekJelebiloJolaboGetirici
eidumiYardım etmekEidumiloEiodamoY. etme aleti
KetiYazmakKetiloKalem
LudiOynamakLudiloOyuncak
AdiKatmakAdiloKatma aleti
DeneşiTanışmakDeneşiloDonaşoTanışma aleti
KefiDurmakKefiloDurma aleti
SabiKonuşmakSabiloDil organı
SediOturmakSediloOturak
VeitiBeklemekVeitiloVoiatoBekleme aleti
LegiOkumakLegiloOkuma aleti
LoziKaybolmakLoziloKaybolma aleti
ŞüdiDüşmekŞüdiloDüşme aleti
EşteriSatın almakEşteriloEşotaropara
ResliGöndermekResliloRosaloGönderici
ViniKazanmakViniloVoianoKazanma aleti
DeliGelişmekDeliloGelişme aleti
İotiYetmekİotiloYetme aleti
KarçiHarcamakKarçiloKoraçopara
MoriÖlmekTemriloTomaroÖldürme aleti
PediYürümekPediloYürüme aleti
GoçiSebep olmakGoçiloSebep olma aleti
KapumiKabul etmekKapumiloKopamok. etme aleti
RekliniDayamakRekliniloRokalinoDayama aleti
AperumiAçıklamakAperumiloaporamoAçıklama aleti
SetriÖrtmeksetriloSotaroÖrtü
AsiAzalmakAsumiloAzaltma aleti
EldiDilemekEldiloDileme aleti
SegiSeçmekSegiloSeçme aleti
ZegaliBaşarmakZegaliloZogaloBaşarma aleti
anetiAnlamakAnetiloAnlama aleti
AmiSevmekAmiloSevme aleti
PesniTartmakPesniloPosanoTartı
KeçiYakalamakKeçiloYakalama aleti
DeniTanımakDeniloTanıma aleti
raçiulaşmakRaçiloUlaşım aracı
PelanumiPlanlamakPelaniloPolanoPlan aleti
AgiDavranmakAgiloDavranma aleti
KludiKapatmakKludiloKoladoKapak
DankumiTeşekkür etmekDankiloDonakoTeşekkür aleti
AnakniEdinmekAnakniloAnokanoEdinme aleti
BliriBelirmekBliriloBolaroBelirme aleti
NeşriYaymakNeşriloNoşaroYayma aleti
GardiKorumakGardiloGoradoKoruma aleti
KaidenumiKaydetmekKaideniloKoiadenoKayıt cihazı
RemniKontrol etmekRemniloRomanoKontrol cihazı
RemiAtmakRemiloAtma aleti
Eterovumiİtiraf etmekEteroviloEtoravoİtiraf aleti
PretiHazır olmakPretumiloPoratoHazırlama aleti
VaniİstemekVaniloİsteme aleti
ankeliEngel olmakAnkeliloAnokaloEngel olma aleti
LaiçiSermekLaiçiloLoiaçoSerme aleti
RedçumiCevaplamakRedçiloRodaçoCevap aleti
KonektumiBağlamakKonektumiloKonaktumoBağlama aleti
VidegiBakmakVidegiloVodagoBakma aleti
LoŋiUzamakLoŋiloLonagoUzama aleti
GönaliÇalışmakGönalilogonaloÇalışma aleti
İunçiKatılmakiunçiloionaçoKatılma aleti
UmiYapmakUmiloYapma aleti
HaviSahip olmakHaviloSahip olma aleti
EndiDenemekEndiloDeneme aleti
JiBir olmakJiloBir olma aleti
PikiToplamakPikiloToplayıcı
ŞeribilmekŞeriloBilme aleti
MüniÖnemsemek   
Vöriİşaret olmakTevriloişaretleyici
AmrumiEmretmekAmriloEmir aleti
EsemiİncelemekEsemiloİnceleme aleti
eḥiYerleşmekeḥumiloYerleştirici
BesigeçmekBesiloPasaport
TegnaliİşlemekTegnaliloToganaloİşleme aleti
ToreçumiTercih etmekToreçiloToraçoTercih aleti
DradumiTehdit etmekDradiloDoradoTehdit aleti
bejiniBaşlamakBejiniloBojanoBaşlama aleti
ZöriSürmekzöriloSürme aleti
EteziUymakEteziloUyma aleti
KonserviSaklamakKonserviloKonaservoSaklama aleti
JrîAğlamakJrijiasoJoraioAğlama aleti
KantumiŞarkı söylemekKantiloKonatoŞarkı aleti
ApilumiHitap etmekApililoapoialoHitap aleti
MuandeziEndişelenmek   
FlaviTemiz olmakFlavumilofolavumotemizleyici
JajumiEtkilemekJajumiloJojamoEtkileme aleti
DiçegiBağırmakDiçegiloDoçagoMegafon
TançiDokunmakTançiloTonaçoDokungaç
GeviGiymekGeviloGiyme aleti
SageziÖnermek   
MetiKorkmakMetiloKorkma aleti
NüziKokmakNüziloBurun
RakabiBinmekRakabiloRokaboBinek
ikrumiTahmin etmekİkriloiokaroTahmin aleti
HoihiKaymakHoihiloHoiahoKayak
AdumiEklemekAdumiloEkleme aleti
RekliniYaslamakRekliniloRokalinoYaslama aleti
DesetrumiKeşfetmekDesetriloDosatroKeşif aleti
ŞeliÇalmakŞeliloÇalma aleti
ÇehiÇekmekÇehiloÇekici
GardiSavunmakGardiloGoradoKalkan
KanbiDeğişmekKanbiloKonaboDeğişim aleti
Permitumiİzin vermekPermitiloPoramitoİzin aleti
TesgiSuçlamakTesgiloTosagoSuçlama aleti
Demiİnşa etmekDemiloİnşa etme aleti
PinjiBoyamakPinjiloPonajoFırça
KamentumiYorumlamakKamentiloKomantoYorum aleti
İahiriAyırmakİahiriloİoharoAyraç
SolviÇözmekSolviloSolavoÇözme aleti
DesomniUyanmakDesomniloDosamnoÇalar saat
MentiSanmakMentiloMonatoBeyin
EşrumiIsrar etmekEşriloIsrar aleti
TohiDökmektohiloMaşrapa
KiziÖpmekKiziloDudak
rŏzoYarışmakRŏziloYarış aracı
VidiGörmekVidiloVoiadogözlük
MentiDüşünmekMentiloMonatoBeyin
DiçvaniKastetmek   
UmiSağlamak   
FalovumiTakip etmekFalovilo Takip aleti
AmeniHoşlanmak   
İnşiKurmakİnşiloionaşoKurma aleti
HotiÖdemekHotiloPara
BelaviİnanmakBelaviloBolavoİnanma aleti
MurtiYönlendirmekMurtiloMoratoNavigatör
OferumiTeklif etmekOferiloTeklif aleti
ResiKalmakresiloKalma aleti
EsperiUmmakEsperiloEsoparoUmut aleti
SaliSatmakSaliloSatma aleti
VaçiİzlemekVaçiloKamera
EtezumiUygulamakEtezumiloEtozamoUygulama aleti
LereniöğrenmekLereniloLoranoÖğrenme aleti
GaliBüyümekGaliloBüyüme aleti
SovartumiDesteklemekSovartiloSovartoDestek aleti
SevisumiServis etmekSevisiloSovasoServis aleti
hahiYükselmekHahiloAsansör
HevdenumiKanıtlamakHevdeniloHovadenoKanıt aleti
ZeniGirmekZeniloGirme aleti
MuhelgiİlgilenmekMuhelgiloMohalgoİlgilenme aleti
KontriKarşı olmakKontriloKonatroKarşı olma aleti
ŞerfahiNot almakŞerfahiloŞorafahoNot alma aleti
KuristumiMerak etmekKuristiloKorastoMerak aleti
ŞovariAcı çekmekŞovariloŞovaroAcı çekme aleti
KomeniPaylaşmakKomeniloKomanoPaylaşım aleti
zərotumiZiyaret etmekzərotiloZoratoZiyaret aleti
KêhaniZor olmakKêhanumiloKohanumoZorlama aleti
ArseihiVarsaymakArseihiloArosaihoVarsayım aleti
OriYerine koymakOriloy. koyma aleti
DiçaperiBahsetmek   
GegeriKaçırmakGegeriloGogaroKaçırma aleti
İetiVurmakİetiloÇekiç
Etrosumiİtiraz etmekEtrosiloEtorasoİtiraz aleti
EntegrumiTamamlamakEntegrumiloEnotagrumoTamamlama aleti
RidiGülmekRidiloRoiadoGülme aleti
DeşiTaşımakDeşiloTaşıt
AlasiSallamakAlasiloSallama aleti
VoliUçmakVoliloUçak
ToviDövmekToviloSopa
TarjatiHedef olmakTarjatiloTorajatoHedef aleti
ZetumiAyarlamakZetumiloZotamoAyarlama aleti
GeltariKaldırmakGeltariloGolataroVinç
FeibeslemekFeiloBesleme aleti
TelmitiSınırlamakTelmitiloTolamitoSınırlama aleti
OmetiÖlçmekOmetiloMetre
İnternumiiçermek   
PromisiSöz vermekPromisiloPoramisoSöz verme aleti
Elonumiİlan etmekEloniloİlan aleti
sekiAyrılmakSekiloAyrılma aleti
ĞarkiBatmakĞarkiloĞorakoİğne
EdiçiEğitmekEdiçiloEdoiaçoEğitim aleti
FalgumiFark etmekFalgiloFolagoFark aleti
TevziDağıtmakTevziloTovazoDağıtıcı
hedriHatırlamakHedriloHodaroHatırlama aleti
TekbariHaber vermekKabariloKobaroHaber aleti
KapumiOnaylamakKapiloOnay aleti
VotumiOy vermekVotiloOy aleti
ṭauriTüremekṬauriloTüreme aleti
JompiZıplamakJompiloJomapotrambolin
MüniÖnemli olmak   
Boniİyi olmakTebniloTobanoİyi etme aleti
SeihiSaymakSeihiloSoiahoSayaç
EherhutumiEgzersiz yapmakEherhutiloEhorahutoEgzersiz aleti
roliyuvarlamakRoliloYuvarlama aleti
Jarikatiincinmek  
pənumiTakdir etmekpəniloTakdir aleti
KoldumiSıralamakKoldumiloKoladumoSıralayıcı
SoraniKuşatmakSoraniloSoranoKuşatma aleti
ZegâtiYakınmakZegâtiloZogatoYakınma aleti
TibiBasmakTibiloToiabobuton
FariUzak olmak  Uzak olma aleti
KontinumiDevam etmek  Devam etme aleti
ZetriGermekZetriloZotaroGerme aleti
ArestiTutuklamakArestiloArosatoKelepçe
VediGeniş olmakVedumiloVodamoGenişleme aleti
MexiKarışmakMexiloMokasoKarışma aleti
AdeiBaşvurmakAdeiloBaşvurma aleti
BefumiZedelemekBefumiloBofamoZedeleme aleti
NoviYeni olmakNovumiloNovamoYenileme aleti
ordumiDüzenlemekOrdumiloOrodamoDüzenleyici
harşiPişmekHarşiloHoraşoTencere
TelkiKilitlemekTelkiloTolakoKilitleme aleti
neiYakmakNeilokibrit
GönalfinemiEmekli olmakTegnalfinemiloToganalfinemoe. etme aleti
VenigelmekVeniloGelme aleti
istadiKullanmakİstadiloİosatadoKullanım aleti
MuldiSormakMuldilomoladoSorma aleti
SörçiAramakSörçiloSoraçoArama cihazı
PedegiKoşmakPedegiloPodagoKoşu bandı
AvantumiİlerlemekAvantumiloAvonatumoİlerleme aleti
AudiDuymakAudiloDuyma aleti
VitiYaşamakVitiloYaşama aleti
VahiziÜremekVahiziloVohazoÜreme organı
AperiaçmakAperiloAçacak
ÇeziÇizmekÇeziloÇizme aleti
KreiYaratmak   
JelenumiYalan söylemekJeleniloJolanoYalan aleti
BeriKırmakBeriloKırıcı
ErtiArtmakErtiloArtış aleti
ŞakikesmekŞakiloKesme aleti
ManjiYemekManjiloMonajoKaşık
NusiSunmakNusiloSunma aleti
ZikriAnmakZikriloZokaroAnma aleti
EdriYönetmekEdriloYönetim aleti
PorketiUnutmakPorketiloPoraketoUnutma aleti
KegiKaçmakKegiloKaçma aleti
AudegiDinlemekAudegiloDinleme cihazı
GegeriÇıkarmakGegeriloGogaroÇıkarma aleti
JansiYansımakJansiloJonasoAyna
SibiDolmakSibiloDolma aleti
GerriSavaşmakGerriloGoraroMühimmat
PaşiİtmekPaşiloİtme aleti
DoçiÖğretmekDoçiloÖğretme aleti
DadiSığmakDadiloSığma aleti
AlkiAsmakAlkiloAskı
segnumiİmzalamakSegniloSoganoİmza aleti
trevigezmekTreviloToravoGezme aleti
İmagumiHayal etmekİmagumiloİomagumoh. etme aleti
nasjiDoğmakNasjumiloNosajumoDoğurma aleti
MorîEvlenmekMoriumiloMoraiumoEvlendirme a.
TrinkiiçmekTrinkiloTorankoBardak
NoriYakın olmakTenriloTonaroYakınlaştırma a.
JokumiYüklemekJokiloYük aleti
ÇasapumiCezbetmek   
KigumiDavet etmekKigumiloKogamod. etme aleti
vörniuyarmakVörnilovoranoUyarma aleti
Log out of this account

Leave a Reply