Gün: 16 Şubat 2022

Benzer yapma misalleri

Category : Dil bilgisi

Benzer yapma misalleri

Benzer yapmak için –oid ya da –şian son ekini veya “nemlot” ölçüsünü kullanıyorduk. 2 sessiz harfli köklerde “nemot” oluyordu hatta.

NomuliTürkçeEkliÖlçülüanlam
OmanoİnsanOmanoidaOmenotaİnsansı
AgeihoAcıAgeihoidaAgeihotaAcımsı
alevaSarıAlevoidaAlevotaSarımsı
FloroÇiçekFloroidaFelrotaÇiçek gibi
AsaAzasoidaAzımsı
JeldoÇocukJeldoidaJeldotaÇocuksu
GrünaYeşilgrünoidaGernotaYeşilimsi
RufaKırmızırufoidaRefotaKızıl
vuzoFıstıkvuzoidaVezotaFıstık gibi
KobutoFigürKobutoidaKebtotaFigür gibi
GönoFiilGönoidoGenotoFiilimsi
ToraŋaTuruncuToraŋoidaTerŋotaTuruncumsu
haluvaBeyazHaluvoidaHelvotaBeyazımsı
NeraSiyahNeroidaNerotaSiyahımsı
rufegaBordoRufegoidaRefgotaBordomsu
PempaPembePempoidaPempotaPembemsi
brunaKahverengiBrunoidaBernotaKahverengimsi
iblühalacivertİblühoidaİeblühotaLaciverdimsi
FenfopatatesFenfoidaFenfotaPatatesimsi
ÇesfoMermerÇesfoidaÇesfotamermerimsi
GevnoPeynirGevnoidaGevnotaPeynirimsi
CecetoPlatinCecetoidaTescetotaPlatinimsi
ŞevoŞeftaliŞevoidaŞevotaŞeftalimsi
SranjoBiberSranjoidaSernjotaBiberimsi
BelkoCevizBelkoidaBelkotaCevizimsi
FerodemirFeroidaFerotaDemirimsi
RakloErkekRakloidaReklotaErkeksi
dodezaEsmerDodezoidaDedzotaEsmerimsi
LimimokireçLimimoidaLemmotaKirecimsi
ŞoraEkşiŞoroidaŞerotaEkşimsi
KriagriKrişianaKeriotaGrimsi
PoldakloPortakalPoldakloidaPeldaklotaPortakalımsı
SpançoıspanakSpançoidaSepneçotaIspanağımsı
TorxaTurkuazTorxoidaTerxotaTurkuazımsı
EpikoDestanEpikoidaEpeikotaDestansı
RanoHayvanRanoidaRenotaHayvansı
ZegboAltınZegboidaZegbotaAltınımsı
LeoAslanLeşianaAslanımsı
KuproBakırKuproidaKeprotaBakırımsı
LehavoElmasLehavoidaLehvotaElmasımsı
NimoKadınNimoidaNeimotaKadınsı
KluhoKülahKluhoidaKelhotaKülahımsı
qazoloMasalQazoloidaQezlotaMasalsı
rumuhoRomanrumuhoidaRemhotaRomanımsı
RagefoSoğanRagefoidaRegfotasoğanımsı
BegeloAğaçBegeloidaBeglotaAğacımsı
KantoŞarkıKantoidaKentotaŞarkımsı
LitoTaşLitoidaLeitotaTaşımsı
VladaEflatunVladoidaVeldotaEflatunumsu
MasoHamurMasoidaMesotaHamurumsu
uruzoHorozUruzoidaUrezotaHorozumsu
LezaroKarpuzLezaroidaLezrotaKarpuzumsu
MalunokavunMalunoidaMelnotaKavunumsu
LemoLimonLemoidaLemotaLimonumsu
marihoMarulMarihoidaMerhotaMarulumsu
PatlaMorPatloidaPetlotaMorumsu
SaldoTuzSaldoidaSeldotaTuzumsu
SandoKumSandoidaSendotakumumsu
ArgenoGümüşArgenoidaAregnotaGümüşümsü
KŏloKömürKŏloidaKelotaKömürümsü
fuhroüzümFuhroidafehrotaüzümümsü