Gün: 24 Ocak 2022

En üstün yapıcı kıyas

Category : Dil bilgisi

En üstün yapıcı kıyas (-est son eki ve u- ön ekiyle karşılanır. Eğer fiilin en üstün olmayan hali u- ön ekiyle başlıyorsa fiil sonuna –eg getirilir)

SIFAT FİİL HALİ

ANLAM

-est

u-

ANLAM

dosa

düz

Dosesta

Udsa

En düz

idaka

ideal

İdakesta

Udakega

En ideal

Kamara

eşit

Kamaresta

Ukmara

En eşit

Şora

ekşi

Şoresta

Uşra

En ekşi

Ganroza

cömert

ganrozesta

uganroza

En cömert

Açva

Pahalı

Açvesta

Uaçva

En Pahalı

Çava

ucuz

çavesta

Uçva

En ucuz

teva

Derin

Tevesta

Utva

En Derin

Naşa

garip

Naşesta

Unşa

En garip

Gala

büyük

Galesta

Ugla

En büyük

Nadaraka

Doğal

Nadarakesta

Undaraka

En Doğal

kiça

Küçük

Kiçesta

Ukça

En Küçük

Doreşta

Dürüst

Doreştesta

Udreşta

En Dürüst

Valiana

Cesur

Valianesta

Uvliana

En Cesur

Bona

İyi

Bonesta

Ubna

En İyi

Abna

Kötü

Abnesta

Uabna

En Kötü

Oltena

Eski

Oltenesta

Uoltena

En Eski

Atna

İnce

Atnesta

Uatna

En İnce

Empta

Boş

Emptesta

Uempta

En Boş

Privata

Özel

Privatesta

Uprivata

En Özel

Diga

Dış

Digesta

Udga

En dış

Sura

Hassas

Suresta

usra

En hassas

iaba

yavaş

İabesta

uaba

En yavaş

Ugla

Çirkin

Uglesta

uglesta

En çirkin

Balda

Kel

Baldesta

Ubalda

En kel

Dodeza

Esmer

Dodezesta

Uddeza

En esmer

Bilüha

Mavi

Bilühesta

Ublüha

En mavi

rufa

Kırmızı

Rufesta

Urfa

En kırmızı

Haluva

Beyaz

Haluvesta

Uhluva

En beyaz

Arka

Fakir

Arkesta

Uarka

En fakir

rika

Zengin

Rikesta

Urka

En zengin

Debola

Zayıf

Debolesta

Udbola

En zayıf

elgansa

Zarif

Elgansesta

Uelgansa

En zarif

Haha

Yüksek

Hahesta

Uhha

En yüksek

Ahha

Alçak

Ahhesta

Uahha

En alçak

Softa

Yumuşak

Softesta

Usofta

En yumuşak

Lefema

Yorgun

Lefemesta

Ulfema

En yorgun

nukuiha

Yoğun

Nukuihesta

Unkuiha

En yoğun

grüna

Yeşil

Grünesta

Ugrüna

En yeşil

Nora

Yakın

Noresta

Unra

En yakın

Loŋa

Uzun

Loŋesta

uloŋa

En uzun

tehjilema

Utangaç

Tehjilemesta

Utehjilema

En utangaç

sastaka

Toplumsal

Sastakesta

Usastaka

En toplumsal

Flava

Temiz

Flavesta

uflava

En temiz

Laza

tembel

Lazesta

Ulza

En tembel

Freşa

Taze

Freşesta

Ufreşa

En taze

entegra

Bütün

Entegresta

Uentegra

En bütün

Volanza

Şedid

Volanzesta

Uvlanza

En şedid

şarova

Şerefli

Şarovesta

Uşrova

En şerefli

Çenza

Şanslı

Çenzesta

Uçenza

En şanslı

kva

susuz

Kvesta

Ukva

En susuz

Musga

Suçlu

Musgesta

Umusga

En suçlu

Nobala

Asil

Nobalesta

Unbala

En asil

Soha

Soğuk

Sohesta

Usha

En soğuk

Edda

Sıkıcı

Eddesta

Uedda

En sıkıcı

Madda

Sıkıcı

Maddesta

Umadda

En sıkıcı

Kalida

Sıcak

Kalidesta

Uklida

En sıcak

Mukva

sevinçli

Mukvesta

Umukva

En sevinçli

Asna

Hasta

Asnesta

Uasna

En hasta

Harda

Sert

Hardesta

Uharda

En sert

Blonta

Sarışın

Blontesta

Ublonta

En sarışın

Aleva

sarı

Alevesta

Ualeva

En sarı

Kalma

sakin

Kalmesta

Ukalma

En sakin

Kreta

Sağlam

Kretesta

Ukreta

En sağlam

pura

Saf

Puresta

Upra

En saf

Rilasa

Rahat

Rilasesta

Urlasa

En rahat

pempa

Pembe

Pempesta

Upempa

En pembe

Beha

Parlak

Behesta

Ubha

En parlak

hata

Katı

Hatesta

Uhta

En katı

Kontra

Karşı

Kontresta

Ukontra

En karşı

Nera

Siyah

Neresta

Unra

En siyah

Kravda

kalabalık

Kravdesta

Ukravda

En kalabalık

ehera

Kahraman

Eheresta

Uehara

En kahraman

inava

yeterli

inavesta

Unava

En yeterli

iega

İyi

İegesta

Uega

En iyi

ublavaka

Dini

Ublavakesta

Ublavakega

En dini

intoresa

İlginç

İntoresesta

Untoresa

En ilginç

libera

Özgür

Liberesta

Ulbera

En özgür

era

Hafif

Eresta

uera

En hafif

əra

Ağır

əresta

uəra

En ağır

dura

Güzel

Duresta

Udra

En güzel

sola

Güneşli

Solesta

Usla

En güneşli

kria

Gri

Kriesta

Ukria

En gri

sekra

Gizli

Sekresta

Usekra

En gizli

badia

Genç

Badiesta

Ubdia

En genç

rəla

Gerçek

rəlesta

Urla

En gerçek

juva

Genç

Juvesta

Ujva

En genç

şta

Bayat

Ştesta

Uşta

En bayat

nedra

Aşağı

Nedresta

Unedra

En aşağı

stupena

Aptal

Stupega

istupa

En aptal

ezoha

Alçak

ezohesta

Uezoha

En alçak

feila

Faal

Feilesta

Uflia

En faal

reklita

acemi

Reklitesta

Ureklita

En acemi

Vidi

Görmek

Videsti

Uvdi

Dikkatli bakmak

Legi

okumak

Legesti

Ulgi

Çok ezberlemek

Pedi

yürümek

Pedesti

Updi

Sporcu gibi koşmak

Estita

Olmuş

Estitesta

Uestita

En olmuş

Medça

Söylenmiş

Medçesta

Umedça

En söylenmiş

Meira

Gidik, gitmiş

Meiresta

Umira

En gidik

mədeptata

Alınmış

mədeptatesta

Umdeptata

En alınmış

Megva

verik

Megvestesta

umegva

En verik

Mefindata

Bulunmuş

Mefindatesta

Umfindata

En bulunmuş

Mekrŏta

Koyulmuş

Mekrŏtesta

Mekrŏta

En koyulmuş

Melva

Bırakmış

Melvesta

Umelva

En bırakmış

Mesentuma

Hissetmiş

Mesentumesta

Umsentuma

En hissetmiş

Meisera

göstermiş

Meiseresta

Umisera

En göstermiş

Mekpa

Tutuk

Mekpesta

Umekpa

En tutuk

Metna

Dönük

Metnesta

Umetna

En dönük

Mejleba

Getirmiş

Mejlebesta

Umejleba

En getirmiş

Mėiduma

Yardım etmiş

Mėidumesta

Umiduma

En yardım etmiş

Mekta

Yazmış

Mektesta

Umekta

En yazmış

Melda

Oynamış

Meldesta

Umelda

En oynamış

məda

Katmış

mədesta

Umda

En katmış

Medneşa

Tanışmış

Medneşesta

Umedneşa

En tanışmış

Mekfa

Durmuş

Mekfesta

Umekfa

En durmuş

Mesba

Konuşmuş

Mesbesta

Umesfa

En konuşmuş

Mesda

Oturmuş

Mesdesta

umesda

En oturmuş

Mevita

Beklemiş

Mevitesta

Umvita

En beklemiş

Melga

Okumuş

Melgesta

Umelga

En okumuş

Melza

Kaybolmuş

Melzesta

Umelza

En kaybolmuş

Meşda

Düşük

Meşdesta

Umeşda

En düşük

Mėştera

Satın almış

Mėşteresta

Umeştera

En satın almış

Mereslata

Gönderilmiş

Mereslatesta

Umreslata

En gönderilmiş

Mevna

Kazanmış

Mevnesta

Umevna

En kazanmış

Medla

gelişmiş

Medlesta

Umdla

En gelişmiş

Meita

Yetmiş

Meitesta

Umita

En yetmiş

Mekarça

Harcamış

Mekarçesta

Umkarça

En harcamış

Memra

Ölmüş

Memresta

Umemra

En ölmüş

Mepda

Yürümüş

Mepdesta

Umepda

En yürümüş

Megça

Sebep olmuş

Megçesta

Umegça

En sebep olmuş

Mekpuma

Kabul etmiş

Mekpumesta

Umekpuma

En Kabul etmiş

Mereklina

Dayamış

Mereklinesta

Umreklina

En Dayamış

məperuma

açıklamış

məperumesta

Umperuma

En açıklamış

Mesetra

Örtük

Mesetresta

Umsetra

En Örtük

məsa

azalmış

məsesta

Umsa

En azalmış

Mėlda

Dilemiş

Mėldesta

Umėlda

En Dilemiş

Mesgata

Seçilmiş

Mesgatesta

umesgata

En Seçilmiş

Mezgala

başarmış

Mezgalesta

Umezgala

En başarmış

məneta

Anlamış

mənetesta

Umneta

En Anlamış

məma

Sevmiş

məmesta

umma

En Sevmiş

Mepesna

tartmış

Mepesnesta

Umpesna

En tartmış

Mekçata

Yakalanmış

Mekçatesta

Umekçata

En Yakalanmış

Mednata

Tanınmış

Mednatesta

Umednata

En Tanınmış

Merçata

ulaşılmış

Merçatesta

Umerçata

En ulaşılmış

Meplanuma

Planlanmış

Meplanumesta

Umeplanuma

En Planlanmış

məga

Davranmış

məgesta

Umga

En Davranmış

Mekluda

kapalı

Mekludesta

Umekluda

En kapalı

Medankuma

Teşekkür etmiş

Medankumesta

Umdankuma

En Teşekkür etmiş

mənakna

Edinmiş

mənaknesta

Umnakna

En Edinmiş

Meblira

Belirmiş

Mebliresta

Umeblira

En Belirmiş

Meneşra

Yaymış

Meneşresta

Umneşra

En Yaymış

Megardata

korunmuş

Megardatesta

Umgardata

En korunmuş

Mekidenumata

kaydedilmiş

Mekidenumatesta

umkidenumata

En kaydedilmiş

Meremnata

Kontrol edilmiş

Meremnatesta

Umremnata

En Kontrol edilmiş

Merma

atılmış

Mermesta

Umerma

En atılmış

Mėterovumata

İtiraf edilmiş

Mėterovumatesta

Umterovumata

En İtiraf edilmiş

Mepreta

Hazır olmuş

Mepretesta

Umeprata

En Hazır olmuş

Mevnata

İstenmiş

Mevnatesta

Umevnata

En İstenmiş

mənkelata

Engel olunmuş

mənkelatesta

umənkelata

En Engel olunmuş

Meliçata

Serilmiş

Meliçatesta

Umliçata

En Serilmiş

Meredçumata

cevaplanmış

Meredçumatesta

Umredçumata

En cevaplanmış

Meknektuma

bağlamış

Meknektumesta

Umeknektuma

En bağlamış

Mevdega

Bakmış

Mevdegesta

Umevdega

En Bakmış

Meloŋa

uzamış

Meloŋesta

umloŋa

En uzamış

Meganala

Çalışmış

Meganalesta

Umganala

En Çalışmış

Meinça

Katılmış

Meinçesta

Umeinça

En Katılmış

Meuma

Yapmış

Meumesta

Umeuma

En Yapmış

Mehva

Sahip olmuş

Mehvesta

Umehva

En Sahip olmuş

Mėnda

Denemiş

Mėndesta

Umėnda

En Denemiş

Meja

Bir olmuş

Mejesta

Umja

En Bir olmuş

Mepka

Toplamış

Mepkesta

Umepka

En Toplamış

Meşra

Bilmiş

Meşresta

Umeşra

En Bilmiş

Memna

Önemsemiş

Memnesta

Umemna

En Önemsemiş

Mevra

İşaret olmuş

Mevresta

Umevra

En İşaret olmuş

məmruma

Emretmiş

məmrumesta

uməmruma

En emretmiş

Mėsema

incelemiş

Mėsemesta

Umsema

En incelemiş

mėḥa

Yerleşik

mėḥesta

Umha

En yerleşik

Mebsa

Geçik

Mebsesta

Umebsa

En geçik

Metegnala

İşlemiş

Metegnalesta

Umtegnala

En işlemiş

Metreçuma

Tercih etmiş

Metreçumesta

Umetreçuma

En tercih etmiş

Medradumata

Tehdit edilmiş

Medradumatesta

Umedradumata

En tehdit edilmiş

Mebjina

başlamış

Mebjinesta

umebjina

En başlamış

Mezra

Sürmüş

Mezresta

Umezra

En sürmüş

Mėteza

Uymuş

Mėtezesta

Umteza

En uymuş

Mekonserva

saklamış

Mekonservesta

Umkonserva

En saklamış

Mejria

ağlamış

Mejriesta

Umejria

En ağlamış

Mekantuma

Şarkı söylemiş

Mekantumesta

Umkantuma

En şarkı söylemiş

məpiluma

Hitap etmiş

məpilumesta

umpiluma

En hitap etmiş

Memuandeza

Endişelenmiş

Memuandezesta

Ummuandeza

En endişelenmiş

Meflava

Temiz olmuş

Meflavesta

Umeflava

En temiz olmuş

Mejjuma

Etkilemiş

Mejjumesta

Umejjuma

En etkilemiş

Medçega

Bağırmış

Medçesta

Umedçega

En bağırmış

Metança

Dokunmuş

Metançesta

Umtança

En dokunmuş

Megva

Giymiş

Megvesta

Umegva

En giymiş

Mesgeza

Önermiş

Mesgezesta

Umesgeza

En önermiş

Memta

Korkmuş

Memtesta

Umemta

En korkmuş

Menza

Kokmuş

Menzesta

Umenza

En kokmuş

Merkaba

Binmiş

Merkabesta

Umerkaba

En binmiş

Meikruma

Tahmin etmiş

Meikrumesta

Umikruma

En tahmin etmiş

Mehiha

kaymış

Mehihesta

Umhiha

En kaymış

məduma

Eklemiş

mədumesta

Umduma

En eklemiş

Mereklina

Yaslamış

Mereklinesta

Umreklina

En yaslamış

Medsetruma

Keşfetmiş

Medsetrumesta

Umedsetruma

En keşfetmiş

Meşla

Çalmış

Meşlesta

Umeşla

En çalmış

Meçha

Çekik

Meçhesta

Umeçha

En çekik

Megarda

Savunmuş

Megardesta

Umgarda

En savunmuş

Mekanba

Değişik

Mekanbesta

Umkenba

En değişik

Mepermituma

İzin vermiş

Mepermitumesta

Umpermituma

En izin vermiş

Metesga

Suçlamış

Metesgesta

Umtesga

En suçlamış

Medma

İnşa etmiş

Medmesta

Umedma

En inşa etmiş

Mepinja

Boyamış

Mepinjesta

Umpinja

En boyamış

Mekmentuma

Yorumlamış

Mekmentumesta

Umekmentuma

En yorumlamış

meihira

ayrık

Meihiresta

Umihira

En ayrık

Mesolva

çözmüş

Mesolvesta

Umsolva

En çözmüş

Medsomna

uyanık

Medsomnesta

Umedsomna

En uyanık

Mementa

Sanmış

Mementesta

Ummenta

En Sanmış

Mėşruma

Israr etmiş

Mėşrumesta

umėşruma

En Israr etmiş

Metha

Dökmüş

Methesta

Umetha

En Dökmüş

Mekza

Öpmüş

Mekzesta

Umekza

En Öpmüş

Merza

Yarışmış

Merzesta

Umerza

En Yarışmış

Mevda

Görmüş

Mevdesta

Umevda

En Görmüş

Mementa

Düşünmüş

Mementesta

Ummenta

En Düşünmüş

Mediçvana

Kastetmiş

Mediçvanesta

Umdiçvana

En Kastetmiş

Meuma

Sağlamış

Meumesta

Umeuma

En Sağlamış

Meflovuma

Takip etmiş

Meflovumesta

umeflovuma

En Takip etmiş

məmena

hoşlanmış

məmenesta

Ummena

En hoşlanmış

Meinşa

Kurmuş

Meinşesta

Uminşa

En Kurmuş

Mehta

Ödemiş

Mehtesta

Umehta

En Ödemiş

Meblava

İnanmış

Meblavesta

Umeblava

En İnanmış

Memurta

Yönlendirmiş

Memurtesta

Ummurta

En Yönlendirmiş

Meoferuma

Teklif etmiş

Meoferumesta

Umeoferuma

En Teklif etmiş

Mersa

Kalık

Mersesta

Umersa

En Kalık

Mėspera

ummuş

Mėsperesta

Umėspera

En ummuş

Meslata

Satılmış

Meslatesta

Umeslata

En Satılmış

Mevça

İzlemiş

Mevçesta

Umevça

En İzlemiş

Mėtezuma

Uygulamış

Mėtezumesta

Umtezuma

En Uygulamış

Melrena

Öğrenmiş

Melrenesta

Umelrena

En Öğrenmiş

Megla

Büyümüş

Meglesta

Umegla

En Büyümüş

Mesvartuma

Desteklemiş

Mesvartumesta

Umesvaruma

En Desteklemiş

Mesvisuma

Servis etmiş

Mesvisumesta

Umesvisuma

En Servis etmiş

Mehha

yükselmiş

Mehhesta

Umehha

En yükselmiş

mesreta

Sürtük

Mesretesta

Umesreta

En Sürtük

Mehevdenuma

kanıtlamış

Mehevdenumesta

Umhevdenuma

En kanıtlamış

Mezna

Girik

Meznesta

Umezna

En Girik

Memhelga

İlgilenmiş

Memhelgesta

Umemhelga

En İlgilenmiş

Mekontra

Karşı olmuş

Mekontresta

Umkontra

En Karşı olmuş

Meşerfaha

Not almış

Meşerfahesta

Umşerfaha

En Not almış

Mekristuma

Merak etmiş

Mekristumesta

Umekristuma

En Merak etmiş

Meşvara

Acı çekmiş

Meşvaresta

Umeşvara

En acı çekmiş

Mekmena

Paylaşmış

Mekmenesta

Umekmena

En paylaşmış

Mezrotuma

Ziyaret etmiş

Mezrotumesta

Umezrotuma

En ziyaret etmiş

Meĥana

Zor olmuş

Meĥanesta

umĥana

En zor olmuş

mərseiha

Varsaymış

mərseihesta

umərseiha

En varsaymış

Meora

Yerine koymuş

Meoresta

Umeora

En yerine koymuş

Medçapera

Bahsetmiş

Medçaperesta

Umedçapera

En bahsetmiş

Meggera

kaçırmış

Meggeresta

Umeggera

En kaçırmış

Meita

Vuruk

Meitesta

Umita

En vuruk

Mėtrosuma

İtiraz etmiş

Mėtrosumesta

Umėtrosuma

En itiraz etmiş

Mėntegruma

Tamamlamış

Mėntegrumesta

Umėntegruma

En tamamlamış

Merda

Gülmüş

Merdesta

Umerda

En gülmüş

Medşa

taşımış

Medşesta

Umedşa

En taşımış

məlasa

sallamış

məlasesta

Umlasa

En sallamış

Mevla

Uçmuş

Mevlesta

Umevla

En uçmuş

Metva

Dövmüş

Metvesta

Umetva

En dövmüş

Metarjata

Hedef olmuş

Metarjatesta

Umtarjata

En hedef olmuş

Meztuma

Ayarlamış

Meztumesta

Umeztuma

En ayarlamış

Megeltara

Kaldırmış

Megeltaresta

Umgeltara

En kaldırmış

mefə

Beslemiş

mefėsta

umfə

En beslemiş

Metelmita

Sınırlamış

Metelmitesta

Umtelmita

En sınırlamış

Meometa

Ölçmüş

Meometesta

Umeometa

En ölçmüş

Meinternuma

İçermiş

Meinternumesta

Uminternuma

En içermiş

Mepromisa

Söz vermiş

Mepromisesta

Umepromisa

En söz vermiş

Mėlonuma

İlan etmiş

Mėlonumesta

Umlonuma

En ilan etmiş

Meska

Ayrık

Meskesta

Umeska

En ayrık

Meğarka

Batık

Meğarkesta

Umğarka

En batık

Mėdiça

Eğitmiş

Mėdiçesta

Umdiça

En eğitmiş

Mefalguma

Fark etmiş

Mefalgumesta

Umfalguma

En fark etmiş

Metevza

Dağıtmış

Metevzesta

Umtevza

En dağıtmış

Mehedra

Hatırlamış

Mehedresta

Umhedra

En hatırlamış

Metekbara

Haber vermiş

Metekbaresta

Umtekbara

En haber vermiş

Mekpuma

Onaylamış

Mekpumesta

Umekpuma

En onaylamış

Mevtuma

Oy vermiş

Mevtumesta

umevtuma

En oy vermiş

Meṭaura

türemiş

Meṭauresta

Umṭaura

En türemiş

Mejompa

Zıplamış

Mejompesta

Umjompa

En zıplamış

Memna

Önemli olmuş

Memnesta

Umemna

En Önemli olmuş

Mebna

İyi olmuş

Mebnesta

Umebna

En İyi olmuş

Mesiha

Saymış

Mesihesta

Umsiha

En Saymış

Mėherhutuma

Egzersiz yapmış

Mėherhutumesta

Umherhutuma

En Egzersiz yapmış

Merla

yuvarlamış

Merlesta

Umerla

En yuvarlamış

Mejrikata

İncinmiş

Mejrikatesta

Umejrikata

En İncinmiş

Mepnuma

Takdir etmiş

Mepnumesta

Umepnuma

En Takdir etmiş

Mekolduma

Sıralamış

Mekoldumesta

Umkolduma

En Sıralamış

Mesrana

Kuşatmış

Mesranesta

Umesrana

En Kuşatmış

Mezgâta

Yakınmış

Mezgâtesta

Umezgâta

En Yakınmış

Metba

Basık

Metbesta

Umetba

En Basık

Mefra

Uzak olmuş       

Mefresta

Umefra

En Uzak olmuş

fara

Uzak

Faresta

Ufra

En Uzak

Mekontinuma

Devam etmiş

Mekontinumesta

Umkontinuma

En Devam etmiş

Zetrema

Gergim

Zetremesta

Uzetrema

En Gergim

mərestata

Tutuklanmış

mərestatesta

Umrestata

En Tutuklanmış

veda

Geniş

Vedesta

Uvda

En Geniş

Memexa

karışık

Memexesta

Ummexa

En karışık

mədə(meadea)

başvurmuş

mədėsta

umdə

En başvurmuş

Mebfuma

Zedelemiş

Mebfumesta

Umebfuma

En Zedelemiş

Nova

Yeni

Novesta

Unva

En Yeni

Meorduma

Düzenlemiş

Meordumesta

Umeorduma

En Düzenlemiş

Meharşa

Pişik

Meharşesta

Umharşa

En Pişik

Metelka

Kilitlemiş

Metelkesta

Umtelka

En Kilitlemiş

menə

Yakmış

menėsta

umnə

En Yakmış

Megnalfinema

Emekli olmuş

Megnalfinemesta

Umegnalfinema

En Emekli olmuş

Mevna

Gelmiş

Mevnesta

Umevna

En Gelmiş

Meistada

Kullanmış

Meistadesta

Umistada

En Kullanmış

Memulda

Sormuş

Memuldesta

Ummulda

En sormuş

Mesörça

Aramış

Mesörçesta

Umsörça

En aramış

Mepdega

Koşmuş

Mepdegesta

Umepdega

En koşmuş

məvantuma

İlerlemiş

məvantumesta

Umvantuma

En ilerlemiş

məuda

duymuş

məudesta

uməuda

En duymuş

Mevta

Yaşamış

Mevtesta

Umevta

En yaşamış

meṿiza

üremiş

meṿizesta

umṿiza

En üremiş

apera

açık

Aperesta

Uapera

En açık

Meçza

Çizik

Meçzesta

Umeçza

En çizik

Mejlena

Yalan olmuş

Mejlenesta

Umejlena

En yalan olmuş

Mebra

Kırık

Mebresta

Umebra

En kırıl

Mėrta

Artık

Mėrtesta

Umėrta

En artık

Meşka

Kesik

Meşkesta

Umeşka

En kesik

graza

Şişman

Grazesta

Ugraza

En şişman

Mensa

Sunmuş

Mensesta

Umensa

En sunmuş

Mezikra

Anmış

Mezikresta

Umzikra

En anmış

Mėdra

yönetmiş

Mėdresta

umėdra

En yönetmiş

Meporketa

Unutmuş

Meporketesta

Umporketa

En unutmuş

Mekga

Kaçmış

Mekgesta

Umekga

En kaçmış

məudega

Dinlemiş

məudegesta

uməudega

En dinlemiş

Meggera

Çıkarmış

Meggeresta

Umeggera

En çıkarmış

Mejansa

Yansımış

Mejansesta

Umjansa

En yansımış

Mesba

Doluk

Mesbesta

Umesba

En doluk

Megerra

Savaşmış

Megerresta

Umgerra

En Savaşmış

Mepşa

İtmiş

Mepşesta

Umepşa

En İtmiş

Medça

Öğrenmiş

Medçesta

Umedça

En Öğrenmiş

Medda

Sığmış

Meddesta

Umedda

En Sığmış

məlka

Asık

məlkesta

uməlka

En Asık

mesegnuma

İmzalamış

Mesegnumesta

Umsegnuma

En İmzalamış

Metreva

Gezmiş

Metrevesta

Umetreva

En Gezmiş

Meimaga

Hayal olmuş

Meimagesta

Umimaga

En Hayal olmuş

Menasja

Doğmuş

Menasjesta

Umnasja

En Doğmuş

memria

Evlenmiş

Memriesta

Umemria

En Evlenmiş

Metrinka

İçmiş

Metrinkesta

Umetrinka

En İçmiş

Menra

Yaklaşmış

Menresta

Umenra

En Yaklaşmış

Mejkuma

Yüklemiş

Mejkumesta

Umejkuma

En Yüklemiş

Meçsapuma

Cezbetmiş

Meçsapumesta

Umeçsapuma

En Cezbetmiş

Mekguma

Davet etmiş       

Mekgumesta

Umekguma

En Davet etmiş

Mevörna

Uyarmış

Mevörnesta

Umvörna

En Uyarmış

mejsa

Yüzmüş

Mejsesta

Umejsa

En Yüzmüş

Merta

Yönelmiş

Mertesta

Umerta

En Yönelmiş

Meçra

Üşümüş

Meçresta

Umeçra

En Üşümüş

Melâ

Yok olmuş

Melâ

umlâ

En Yok olmuş

Meiteşa

Yetişmiş

Meiteşesta

Umiteşa

En Yetişmiş

Meburna

Yanık

Meburnesta

uṃurna

En Yanık

Mepluva

Yağmış

Mepluvesta

Umepluva

En Yağmış

Metvera

Buruk

Metveresta

Umetvera

En Buruk

məra

Var olmuş

məresta

Umra

En Var olmuş

Mezüa

Üzmüş

Mezüesta

Umzüa

En Üzmüş

Mėgüha

Üye olmuş

Mėgühesta

Umgüha

En üye olmuş

Meża

Üretmiş

Meżesta

Umża

En üretmiş

Mebha

Usanmış

Mebhesta

Umebha

En usanmış

Megtiha

Uğramış

Megtihesta

Umegtiha

En uğramış

Meşna

Tırmanmış

Meşnesta

Umeşna

En tırmanmış

Meteşla

Teslim olmuş

Meteşlesta

Umteşla

En teslim olmuş

Mekraça

Tedavi olmuş

Mekraçesta

Umekraça

En tedavi olmuş

Metda

Tatmış

Metdesta

Umetda

En tatmış

mepesneşa

Tartışmış

Mepesneşesta

Umpesneşa

En tartışmış

Metra

Taramış

Metresta

Umetra

En taramış

Meşkota

Şahit olmuş

Meşkotesta

Umeşkota

En şahit olmuş

Megma

Silik

Megmesta

Umegma

En silik

Meffa

Susmuş

Meffesta

Umeffa

En susmuş

Memla

Soluk

Memlesta

Umemla

En soluk

Melda

Sadık olmuş

Meldesta

Umelda

En sadık olmuş

məgra

Razı olmuş

məgresta

uməgra

En razı olmuş

mebaŋa

Patlak

Mebaŋesta

uṃaŋa

En patlak

Memsa

Özlemiş

Memsesta

Umemsa

En Özlemiş

Merbeta

Ovmuş

Merbetesta

umerbeta

En Ovmuş

Melha

Övmüş

Melhesta

Umelha

En Övmüş

Memaŋa

Meşgul etmiş

Memaŋesta

ummaŋa

En Meşgul etmiş

Mėteva

Kutlamış

Mėtevesta

umteva

En Kutlamış

Megürdara

Kurtarmış

Megürdaresta

Umgürdara

En Kurtarmış

Mekisra

Kopuk

Mekisresta

Umkisra

En Kopuk

Mekza

Kızmış

Mekzesta

Umekza

En Kızmış

Mekzora

Kızarmış

Mekzoresta

Umekzora

En Kızarmış

Mėina

İnik

Mėinesta

Umina

En İnik

mekneva

İletmiş

Meknevesta

Umekneva

En İletmiş

Mebteka

Güvenmiş

Mebtekesta

Umebteka

En Güvenmiş

mesekra

Gizli olmuş

Mesekresta

Umsekra

En Gizli olmuş

Meskeza

Yarık

Meskezesta

Umeskeza

En Yarık

Mevropa

Dürmüş

Mevropesta

Umevropa

En Dürmüş

Mevanda

Dolaşık

Mevandesta

Umvanda

En Dolaşık

Mehka

Dikik

Mehkesta

Umehka

En Dikik

Meplanta

Dikik

Meplantesta

Umeplanta

En Dikik

Medŏ

Danışık

Medəsta

umdŏ

En Danışık

Meşelpa

Çarpık

Meşelpesta

Umşelpa

En Çarpık

Mehiera

Ermiş

Mehieresta

Umhiera

En Ermiş

Medvida

Bölük

Medvidesta

Umedvida

En Bölük

Merdeta

Başarmış

Merdetesta

Umerdeta

En Başarmış

Meştuda

Araştırmış

Meştudesta

Umeştuda

En Araştırmış

Memna

Ele almış

Memnesta

Umemna

En Ele almış

Meflova

akmış

Meflovesta

umeflova

En akmış