Gün: 29 Kasım 2021

Mübalağa misalleri

Category : Dil bilgisi

Mübalağa ölçüsü bir fiili çokça yapanlar için kullanılır. Bu ölçü kök fiile getirilir. Çok okuyan demek için “okumak” fiiline getirilir. Ölçü olarak nammil kullanılır. (2 sessiz harfte nammih halini alır) Misallere geçelim

Kişi ismi failTürkçesiMübalağalı K.İ.Fanlamı
məsto EsatihoOlanMassito EsattihoÇok olan
Madço DaçihoSöyleyenMaddiço DaççihoÇok söyleyen
Mairo İarihoGidenMaîro iarrihoÇok giden
Mâdepto AdapitoAlanMaddipto AdappitoÇok Alan
Magvo GavihoVerenMaggivo GavvihoÇok Veren
Mafindo FanidobulanMaffindo FannidoÇok bulan
Makrô KarîoKoyanMakkirô KarrîioÇok Koyan
Malvo LaîvoBırakanMallivo LaîivoÇok Bırakan
Masentumo SanitumoHissedenMassintumo SannitumoÇok Hisseden
Maisero iasiroGösterenMaiîsero İassiroÇok Gösteren
Makpo KaîpoTutanMakkipo kaîipoÇok Tutan
Matno TanihoDönenMattino TannihoÇok Dönen
Majlebo jaliboGetirenMajjilebo JalliboÇok Getiren
məidumo EiadimoYardım edenMaiîdumo EiaddimoÇok Yardım eden
Makto KatihoYazanMakkito KattihoÇok Yazan
Maldo LadihoOynayanMallido LaddihoÇok Oynayan
MâdoKatanMaddihoÇok Katan
Madneşo DanişoTanışanMaddineşo DannişoÇok Tanışan
Makfo kafihoDuranMakkifo KaffihoÇok Duran
Masbo SabihoKonuşanMassibo sabbihoÇok Konuşan
Masdo sadihoOturanMassido SaddihoÇok Oturan
Mavito VaîtoBekleyenMavvito VaîitoÇok Bekleyen
Malgo LagitoOkuyanMalligo LaggitoÇok Okuyan
Malzo LazihoKaybolanMallizo LazzihoÇok Kaybolan
Maşdo ŞadihoDüşenMaşşido ŞaddihoÇok Düşen
məştero EşatiroSatın alanMaşşitero eşatttiroÇok Satın alan
Mareslo RasiloGönderenMarrislo RassiloÇok Gönderen
Mavno VaînoKazananMavvino VaîinoÇok Kazanan
Madlo DalihoGelişenMaddilo DallihoÇok Gelişen
Maito iatihoYetenMaîito İattihoÇok Yeten
Makarço KariçoHarcayanMakkirço KarriçoÇok Harcayan
Mamro MarihoÖlen 
Mapdo PadihoYürüyenMappido PaddihoÇok Yürüyen
Magço GaçihoSebep olanMaggiço GaççihoÇok Sebep olan
Makpumo kapimoKabul etenMakkipumo KappimoÇok Kabul eten
Mareklino RakilinoDayaanMarriklino RakkilinoÇok Dayaan
Mâperumo AparimoAçıklayanMappirumo AparrimoÇok Açıklayan
Masetro SatiroÖrtenMassitro SattiroÇok Örten
MâsoAzalanMassihoÇok Azalan
məldo EladihoDileyenMallido eladdihoÇok Dileyen
Masgo SagihoSeçenMassigo SaggihoÇok Seçen
Mazgalo ZagiloBaşaranMazzigalo ZaggiloÇok Başaran
Mâneto AnatihoAnlayanMannito AnattihoÇok Anlayan
MâmoSevenMammihoÇok Seven
Mapesno PasinoTartanMappisno PassinoÇok Tartan
Makço KaçihoYakalayanMakkiço KaççihoÇok Yakalayan
Madno DanihoTanıyanMaddino DannihoÇok Tanıyan
Março RaçihoUlaşanMarriço RaççihoÇok Ulaşan
Maplanumo palinumoPlanlayanMappilanumo PallinumoÇok Planlayan
MâgoDavrananMaggihoÇok Davranan
Makludo KalidoKapatanMakkiludo KallidoÇok Kapatan
Madanko DanikoTeşekkür edenMaddinko DannikoÇok Teşekkür eden
Mânakno anakinoEdinenMannikno AnakkinoÇok Edinen
Mabliro BaliroBelirenMabbiliro BalliroÇok Beliren
Maneşro naşiroYayanMannişro NaşşiroÇok Yayan
Magardo GaridoKoruyanMaggirdo GarridoÇok Koruyan
Makideno KaidinoKaydedenMakkideno KaîidinoÇok Kaydeden
Maremno RaminoKontrol edenMarrimno RamminoÇok Kontrol eden
Marmo RamihoAtanMarrimo RammihoÇok Atan
məterovo Etarivoİtiraf edenMattirovo EtarrivoÇok İtiraf eden
Mapreto ParitoHazır olanMappireto ParritoÇok Hazır olan
Mavno VanihoİsteyenMavvino vannihoÇok İsteyen
Mânkelo AnakiloEngel olanMannikelo AnakkiloÇok Engel olan
Maliço LaîçoSerenMalliço LaîiçoÇok Seren
Maredço RadiçoCevaplayanMarridço RaddiçoÇok Cevaplayan
Maknekto KaniktoBağlayanMakkinekto KanniktoÇok Bağlayan
Mavdego VadigoBakanMavvidego VaddigoÇok Bakan
Maloŋo LanigoUzayanMalliŋo LannigoÇok Uzayan
Magnalo GaniloÇalışanMagginalo GanniloÇok Çalışan
Mainço İaniçoKatılanMaîinço İanniçoÇok Katılan
MaumoYapanmaummihoÇok Yapan
Mahvo HavihoSahip olanMahhivo HavvihoÇok Sahip olan
məndo EnadihoDeneyenMannido EnaddihoÇok Deneyen
majoBir olanMajjihoÇok Bir olan
Mapko PaîkoToplayanMappiko paîikoÇok Toplayan
Maşro ŞarihobilenMaşşiro ŞarrihoÇok bilen
Mamno ManihoÖnemseyenMammino MannihoÇok Önemseyen
Mavro Varihoİşaret olanMavviro VarrihoÇok İşaret olan
Mâmrumo amarimoEmredenMammirumo AmarrimoÇok Emreden
məsemo EsamihoİnceleyenMassimo EsammihoÇok İnceleyen
məḥoYerleşenmaḥḥihoÇok Yerleşen
Mabso BasihogeçenMabbiso BassihoÇok geçen
Mategnalo TaginaloİşleyenMattignalo TagginaloÇok İşleyen
Matreço TariçoTercih edenMattireço TarriçoÇok Tercih eden
Madrado DaridoTehdit edenMaddirado DarridoÇok Tehdit eden
Mabjino BajinoBaşlayanMabbijno BajjinoÇok Başlayan
Mazro ZarihoSürenMazziro zarrihoÇok Süren
mətezo EtazihoUyanMattizo EtazzihoÇok Uyan
Makonservo KaniservoSaklayanMakkinservo KanniservoÇok Saklayan
Majrio JarîoAğlayanMajjirio JarriîoÇok Ağlayan
Makanto KanitoŞarkı söyleyenMakkinto kannitoÇok Şarkı söyleyen
Mâpilumo ApalimoHitap edenMappilumo ApallimoÇok Hitap eden
Mamuandezo MânidezoEndişelenenMammiandezo MannidezoÇok Endişelenen
Maflavo FalivoTemiz olanMaffilavo FallivoÇok Temiz olan
Majjumo JajimoEtkileyenMajjijumo JajjimoÇok Etkileyen
Madçego DaçigoBağıranMaddiçego DaççigoÇok Bağıran
Matanço TaniçoDokunanMattinço TanniçoÇok Dokunan
Magvo GavihoGiyenMaggivo GavvihoÇok Giyen
Masgezo SagizoÖnerenMassigezo SaggizoÇok Öneren
Mamto MatihoKorkanMammito MattihoÇok Korkan
Manzo NazihoKokanMannizo NazzihoÇok Kokan
Markabo rakiboBinenMarrikabo RakkiboÇok Binen
Maikro iakiroTahmin edenMaîikro iakkiroÇok Tahmin eden
Mahiho HaîhoKayanMahhiho haîihoÇok Kayan
Mâdumo adamihoEkleyenMaddimo AdammihoÇok Ekleyen
Mareklino RakilinoYaslayanMarriklino RakkilinoÇok Yaslayan
Madsetro DasitroKeşfedenMaddisetro DassitroÇok Keşfeden
Maşlo ŞalihoÇalanMaşşilo ŞallihoÇok Çalan
Maçho ÇahihoÇekenMaççiho ÇahhihoÇok Çeken
Magardo GaridoSavunanMaggirdo GarridoÇok Savunan
Makanbo KaniboDeğişenMakkinbo KanniboÇok Değişen
Mapermito Parimitoİzin verenMappirmito ParrimitoÇok İzin veren
Matesgo TasigoSuçlayanMattisgo TassigoÇok Suçlayan
Madmo Damihoİnşa edenMaddimo DammihoÇok İnşa eden
Mapinjo panijoBoyayanMappinjo pannijoÇok Boyayan
Makmento kamintoYorumlayanMakkimento mammintoÇok Yorumlayan
Maihiro iahiroAyıranMaîihiro iahhiroÇok Ayıran
Masolvo SalivoÇözenMassilvo SallivoÇok Çözen
Madsomno DasimnoUyananMaddisomno DassimnoÇok Uyanan
məşrumo EşarimoIsrar etenMaşşirumo EşarrimoÇok Israr eten
Matho TahihoDökenMattiho tahhihoÇok Döken
Makzo KaîzoÖpenMakkizo KaîizoÇok Öpen
Marzo RazihoYarışanMarrizo RazzihoÇok Yarışan
Mavdo VaîdoGörenMavvido VaîidoÇok Gören
Mamento ManitoDüşünenMamminto MannitoÇok Düşünen
Madiçvano DaçivanoKastedenMaddiçvano DaççivanoÇok Kasteden
MaumoSağlayanMaummihoÇok Sağlayan
Maflovo FalivoTakip edenMaffilovo FallivoÇok Takip eden
Mâmeno AmanihoHoşlananMammino AmannihoÇok Hoşlanan
Mainşo ianişoKuranMaîinşo İannişoÇok Kuran
Mahto hatihoÖdeyenMahhito HattihoÇok Ödeyen
Mablavo BalivoİnananMabbilavo BallivoÇok İnanan
Mamurto maritoYönlendirenMammirto MarritoÇok Yönlendiren
Mŏfero OfarimoTeklif edenMaffiro OfarrimoÇok Teklif eden
Marso RasihoKalanMarriso RassihoÇok Kalan
məspero EsapiroUmanMassipero EsappiroÇok Uman
Maslo SalihoSatanMassilo SallihoÇok Satan
mavço VaçihoİzleyenMavviço VaççihoÇok İzleyen
mətezo EtazimoUygulayanMattizo EtazzimoÇok Uygulayan
Malreno LarinoöğrenenMallireno LarrinoÇok öğrenen
Maglo GalihoBüyüyenMaggilo GallihoÇok Büyüyen
Masvarto SavirtoDestekleyenMassivarto SavvirtoÇok Destekleyen
Masviso SavisoServis edenMassiviso SavvisoÇok Servis eden
Mahho HahihoYükselenMahhiho HahhihoÇok Yükselen
Masreto SaritoSürtenMassireto SarritoÇok Sürten
Mahevdeno HavidenoKanıtlayanMahhivdeno HavvidenoÇok Kanıtlayan
Mazno ZanihoGirenMazzino ZannihoÇok Giren
Mamhelgo MahilgoİlgilenenMammihelgo MahhilgoÇok İlgilenen
Makontro KanitroKarşı olanMakkintro KannitroÇok Karşı olan
Maşerfaho ŞarifahoNot alanMaşşirfaho ŞarrifahoÇok Not alan
Makristo KarîstoMerak edenMakkiristo KarristoÇok Merak eden
Maşvaro ŞaviroAcı çekenMaşşivaro ŞavviroÇok Acı çeken
Makmeno KaminoPaylaşanMakkimeno KamminoÇok Paylaşan
Mazrotumo ZaritumoZiyaret edenMazzirotumo ZarritumoÇok Ziyaret eden
Maĥano KahinoZor olanMaĥĥino KahhinoÇok Zor olan
Mârseiho ArasîhoVarsayanMarriseiho ArassihoÇok Varsayan
MŏroYerine koyanMarrihoÇok Yerine koyan
Madçapero DaçiperoBahsedenMaddiçapero DaççiperoÇok Bahseden
Maggero GariroKaçıranMaggigero garriroÇok Kaçıran
Maito iatihoVuranMaîito İattihoÇok Vuran
mətroso etarisoİtiraz edenMattiroso EtarrisoÇok İtiraz eden
məntegrumo enatigrumoTamamlayanMannitegrumo EnattigrumoÇok Tamamlayan
Mardo RaîdoGülenMarrido RaîidoÇok Gülen
Madşo DaşihoTaşıyanMaddişo DaşşihoÇok Taşıyan
Mâlaso AlasihoSallayanMalliso AlassihoÇok Sallayan
Mavlo ValihoUçanMavvilo VallihoÇok Uçan
Matvo TavihoDövenMattivo TavvihoÇok Döven
Matarjato TarijatoHedef olanMattirjato TarrijatoÇok Hedef olan
Maztumo zatimoAyarlayanMazzitumo ZattimoÇok Ayarlayan
Mageltaro GalitaroKaldıranMaggiltaro GallitaroÇok Kaldıran
MafeobesleyenMaffihoÇok besleyen
Matelmito TalimitoSınırlaanMattilmito TallimitoÇok Sınırlaan
Mŏmeto OmatihoÖlçenMammito OmattihoÇok Ölçen
Mainternumo ianiternumoiçerenMaîinternumo İanniternumoÇok içeren
Mapromiso parimisoSöz verenMappiromiso ParrimisoÇok Söz veren
məlonumo Elanimoİlan etenMallinumo ElannimoÇok İlan eten
Masko SakihoAyrılanMassiko sakkihoÇok Ayrılan
Mağarko ĞarikoBatanMağğirko ĞarrikoÇok Batan
mədiço EdaîçoEğitenMaddiço EdaîiçoÇok Eğiten
Mafalgumo FaligumoFark edenMaffilgumo FalligumoÇok Fark eden
Matevzo TavizoDağıtanMattivzo tavvizoÇok Dağıtan
Mahedro HadiroHatırlayanMahhidro HaddiroÇok Hatırlayan
Matekbaro TakibaroHaber verenMattikbaro TakkibaroÇok Haber veren
Makpumo KapimoOnaylayanMakkipumo KapimoÇok Onaylayan
Mavtumo VatimoOy verenMavvitumo VattimoÇok Oy veren
Maṭauro ṬaurihoTüreyenMatṭiuro ṬaurrihoÇok Türeyen
Majompo JamipoZıplayanMajjimpo JammipoÇok Zıplayan
Mamno ManihoÖnemli olanMammino mannihoÇok Önemli olan
Mabno Banihoİyi olanMabbino bannihoÇok İyi olan
Masiho SaîhoSayanMassiho saîihoÇok Sayan
məherhutumo eharihutumoEgzersiz yapanMahhihutumo EharrihutumoÇok Egzersiz yapan
Marlo RalihoyuvarlayanMarrilo RallihoÇok yuvarlayan
Majrikato JarikatoincinenMajjirikato JarrikatoÇok incinen
Mapnumo PanimoTakdir edenMappinumo PannimoÇok Takdir eden
Makoldumo kalidumoSıralayanMakkildumo KallidumoÇok Sıralayan
Masrano SarinoKuşatanMassirano SarrinoÇok Kuşatan
Mazgâto ZagitoYakınanMazzigâto zaggitoÇok Yakınan
Matbo TaîboBasanMattibo TaîiboÇok Basan
Mafro FarihoUzak olanMaffiro FarrihoÇok Uzak olan
Makontinumo KanitinumoDevam edenMakkintinumo KannitinumoÇok Devam eden
Mazetro ZatiroGerenMazzitro ZattiroÇok Geren
Mâresto ArasitoTutuklayanMarristo ArassitoÇok Tutuklayan
Mavdo VadihoGeniş olanMavvido VaddihoÇok Geniş olan
Mamexo MakisoKarışanMammixo MakkisoÇok Karışan
MâdeoBaşvuranMaddihoÇok Başvuran
Mabfumo BafimoZedeleenMabbifumo BaffimoÇok Zedeleen
Manvo NavihoYeni olanMannivo navvihoÇok Yeni olan
Mŏrdumo OradimoDüzenleyenMarridumo OraddimoÇok Düzenleyen
Maharşo HarişoPişenMahhirşo HarrişoÇok Pişen
Matelko TalikoKilitleyenMattilko TallikoÇok Kilitleyen
ManeoYakanMannihoÇok Yakan
Magnalfinemo GanilfinemoEmekli olanMagginalfinemo GannilfinemoÇok Emekli olan
Mavno VanihoGelenMavvino vannihoÇok Gelen
Maistado iasitadoKullananMaîistado iassitadoÇok Kullanan
Mamuldo MalidoSoranMammildo MallidoÇok Soran
Masörço SariçoArayanMassirço sarriçoÇok Arayan
Mapdego PadigoKoşanMappidego PaddigoÇok Koşan
Mâvantumo AvanitumoİlerleyenMavvintumo AvannitumoÇok İlerleyen
MâudoDuyanmauddihoÇok Duyan
Mavto VaîtoYaşayanMavvito vaîitoÇok Yaşayan
maṿizo VahizoÜreyenmaṿṿizo vahhizoÇok Üreyen
Mâpero aparihoaçanMappiro AparrihoÇok açan
Maçzo ÇazihoÇizenMaççizo ÇazzihoÇok Çizen
Makreo KarihoYaratanMakkireo karrihoÇok Yaratan
Majleno JalinoYalan söyleyenMajjileno jallinoÇok Yalan söyleyen
Mabro BarihoKıranMabbiro BarrihoÇok Kıran
mərto EratihoArtanMarrito erattihoÇok Artan
Maşko ŞakihokesenMaşşiko şakkihoÇok kesen
Mamanjo ManijoYiyenMamminjo MannijoÇok yiyen
Manso NasihoSunanManniso NassihoÇok Sunan
Mazikro ZakiroAnanMazzikro ZakkiroÇok Anan
mədro EdarihoYönetenMaddiro EdarrihoÇok Yöneten
Maporketo PariketoUnutanMappirketo ParriketoÇok Unutan
Makgo KagihoKaçanMakkigo KaggihoÇok Kaçan
Mâudego AudagihoDinleyenMauddigo AudaggihoÇok Dinleyen
Maggero GagiroÇıkaranMaggigero GaggiroÇok Çıkaran
Majanso JanisoYansıyanMajjinso JannisoÇok Yansıyan
Masbo SaîboDolanMassibo SaîiboÇok Dolan
Magerro GariroSavaşanMaggirro GarriroÇok Savaşan
Mapşo PaşihoİtenMappişo PaşşihoÇok İten
Madşo daçihoÖğretenMaddişo DaççihoÇok Öğreten
Maddo DadihoSığanMaddido DaddihoÇok Sığan
Mâlko alakihoAsanMalliko AlakkihoÇok Asan
Masegnumo saginumoİmzalayanMassignumo SagginumoÇok İmzalayan
Matrevo TarivogezenMattirevo TarrivoÇok gezen
Maimagumo iamigumoHayal edenMaîimmagumo iammigumoÇok Hayal eden
Manasjo NasijoDoğanMannisjo NassijoÇok Doğan
Mamrio MarihoEvlenenMammirio MarrihoÇok Evlenen
Matrinko TarinkoiçenMattirinko TarrinkoÇok içen
Manro narihoYaklaşanManniro NarrihoÇok Yaklaşan
Majkumo JakimoYükleyenMajjikumo JakkimoÇok Yükleyen
Maçsapumo ÇisapumoCezbedenMaççisapumo ÇassipumoÇok Cezbeden
Makgumo KagimoDavet edenMakkigumo kaggimoÇok Davet eden
Mavörno VarinouyaranMavvirno VarrinoÇok uyaran
Majso JasihoYüzenMajjiso JassihoÇok Yüzen
Marto RatihoYönelenMarrito RattihoÇok Yönelen
Maçro ÇaîroüşüyenMaççiro ÇaîiroÇok üşüyen
MalŏYok olanMallihoÇok Yok olan
Maiteşo iatişoyetişenMaîiteşo iattişoÇok yetişen
Maburno BarinoYananMabbirno BarrinoÇok Yanan
Mapluvo palivoyağanMappiluvo PallivoÇok yağan
Matvero TaviroburanMattivero TavviroÇok buran
MâroVar olanmarrihoÇok Var olan
MazüoÜzenMazzihoÇok Üzen
məgüho EgahihoÜye olanMaggiho EgahhihoÇok Üye olan
Mażo ZasihoüretenMażżiho ZassihoÇok üreten
Mabho BahihousananMabbiho BahhihoÇok usanan
Magtiho GatihouğrayanMaggitiho GattihoÇok uğrayan
Maşno ŞaînotırmananMaşşino ŞaîinoÇok tırmanan
Mateşlo TaşiloTeslim olanMattişlo TaşşiloÇok Teslim olan
Makraço KariçoTedavi olanMakkiraço KarriçoÇok Tedavi olan
Matdo TadihotadanMattido taddihoÇok tadan
Mapesneşo PasineşotartışanMappisneşo PassineşoÇok tartışan
Matro TarihotarayanMattiro TarrihoÇok tarayan
Maşkoto ŞakitoŞahit olanMaşşikoto ŞakkitoÇok Şahit olan
Magmo GaîmosilenMaggimo GaîimoÇok silen
Maffo fafihosusanMaffifo FaffihoÇok susan
Mamlo MalihosolanMammilo MallihoÇok solan
Maldo LadihoSadık olanMallido LaddihoÇok Sadık olan
Mâgro AgarihoRazı olanMaggiro AgarrihoÇok Razı olan
Mabaŋo BanigopatlayanMabbiŋo BannigoÇok patlayan
Mamso MasihoözleyenMammiso MassihoÇok özleyen
Marbeto rabitoovanMarribeto RabbitoÇok ovan
Malho LahihoövenMalliho LahhihoÇok öven
Mamaŋo ManigoMeşgul olanMammiŋo mannigo  Çok Meşgul olan
mətevo EtavihokutlayanMattivo EtavvihoÇok kutlayan
Magürdaro GaridarokurtaranMaggirdaro GarridaroÇok kurtaran
Makisro KasirokopanMakkisro KassiroÇok kopan
Makzo KazihokızanMakkizo kazzihoÇok kızan
Makzoro KazirokızaranMakkizoro KazziroÇok kızaran
məino eianihoinenMaîino EiannihoÇok inen
Maknevo KanivoiletenMakkinevo KannivoÇok ileten
Mabteko BatikogüvenenMabbiteko BattikoÇok güvenen
Masekro SakiroGizli olanMassikro SakkiroÇok Gizli olan
Maskezo SakizoyaranMassikezo SakkizoÇok yaran
Mavropo VaripodürenMavviropo VarripoÇok düren
Mavando VanidodolaşanMavvindo VannidoÇok dolaşan
Mahko HaîkoDikenMahhiko HaîikoÇok Diken
Maplanto PalintoBitki dikenMappilanto PallintoÇok Bitki diken
MadôdanışanMaddihoÇok danışan
Maşelpo ŞalipoçarpanMaşşilpo ŞallipoÇok çarpan
Mahiero hərihoerenMahhiero HarrihoÇok eren
Madvido DavidobölenMaddivido DavvidoÇok bölen
Mardeto RaditobaşaranMarrideto radditoÇok başaran
Maştudo ŞatidoaraştıranMaşşitudo ŞattidoÇok araştıran
Mamno ManihoEle alanMammino MannihoÇok Ele alan
Maflovo falivoakanMaffilovo FallivoÇok akan
Malpizo LapizoLazım olanMallipizo LappizoÇok Lazım olan